DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG  26 MARS 2022

 

VÄDER

Molnfritt och mycket god sikt under hela dagen. Under småtimmarna V-NV 10-15 m/s, vridande mot N och mojnande till ca 5 m/s från gryningen till 12-tiden. Under eftermiddagen ökande från NV till ca 9 m/s men åter mojnande under kvällen.

 

Min temp: +5,5°C kl. 08. Max temp: +8,3°C kl. 10-11.

 

01:00: VNV 10,4 m/s, byvind 15,4 m/s, +6,2°C, vattenstånd +11 cm.

07:00: NNV 5,8 m/s, byvind 7,3 m/s, +5,7°C, vattenstånd -19 cm.

13:00: NV 7,1 m/s, byvind 8,3 m/s, +7,7°C, vattenstånd -1 cm.

19:00: N 3,1 m/s, byvind 5,6 m/s, +6,1°C, vattenstånd -19 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:00 och ner 18:37.

 

PERSONAL

Susanna Gustavsson och Tommy Järås avlöstes vid 12-tiden av Marianne Ohlander och Uno Unger. Eva Åkesson stannar en vecka till. Skeppare för dagen var Magnus Levin som hade med sig sin fru Anette under personalbytet.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:30-11:00 (132 nättimmar).

22 burar 05:45-06:30 och 38 burar 06:30-18:00 (453 burtimmar).

Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

 

OBSERVATIONER

Ljungpipare: Den stöttes på Ostudden vid 12-tiden varvid den sträckte in mot fastlandet.

Sparvhök: En ad hona sträckte österut längs nordstranden 11:30.

Svartkråka: Ett ex på besök under morgonen.

Korp: Ett ex förbiflygande under morgonen.

Sädesärla: Ett ex stöttes på Ostudden varvid den sträckte österut mot fastlandet vid 12-tiden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 individer av 7 arter:

Ringduva 1, gärdsmyg 3, koltrast 4, järnsparv 2, skärpiplärka 1, bofink 3 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 749 och i år totalt till 749.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En skärpiplärka märkt som knappt flygg årsunge 3 aug 2021 färgringmärktes idag.

Snabbkontroller av gärdsmyg (5), järnsparv (5), rödhake (1), koltrast (2), kungsfågel (4), skärpiplärka (1), blåmes (1) och bofink (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Sikten var otroligt bra och vid fikapausen mitt på dagen kunde vi se både Tistlarna, Trubaduren och Vinga.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.