DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 APRIL 2022

VÄDER
Klart med tunna slöjmoln. På morgonen måttlig-frisk vind från NO, mot lunch avtagande till svag-måttlig från O. Framåt kvällen ökande till frisk vind från NO med allt mer omfattande men tunt molntäcke av slöjmoln.

Min temp: +7,4°C kl. 06. Max temp: +17,6°C kl. 14.
Nederbörd: inget

02:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9 °C, vattenstånd -10 cm.
08:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd -6 cm.
14:00: O 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,6°C, vattenstånd -1 cm.
20:00: NO 8 m/s, byvind 9 m/s, +13°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.47 och ner 20:35.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

VERKSAMHET
20 nät 05:05-10:35 (110 nättimmar).
22 burar i Kausan 13:00-22:00 (132 burtimmar).
Fröfälla i Kausan 08:00-18:00 (10 burtimmar).

OBSERVATIONER
Smålom: 68 sträckande S.
Sjöorre: 720 sträckande S.
Alfågel: 9 sträckande S.
Tordmule: 7 sträckande S, 3 sträckande N.
Sillgrissla: 9 sträckande S, 1 sträckande N.
Ob. sillgrissla/tordmule: 21 sträckande S. Oväntat mycket alkor när de nästan saknats andra dagar.
Storspov:
27 sträckande O fördelat på tre flockar.
Kustlabb
: 4 adulta fåglar i mörk fas sträckande syd fördelat på 1 ex 09:04, 2 ex 10:08, 1 ex 17:05.
Ägretthäger:
1 sträckande NO 18:56-59, en bra bit söder om ön lågt över havet. Femte fyndet för ön!
Blå kärrhök:
1 honfärgad fågel sträckande O 10:07, uppe i norr. Första på ön i år!
Råka: 1 2k sträckande NO vid 09:40 ihop med två kajor.
Bergfink: 120 sträckande O
Vinterhämpling: 3 sträckande O 08:15, rastade tillfälligt på Västudden ihop med hämplingar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
28 individer av 8 arter:
Bergfink 2, gransångare 4, gärdsmyg 2, järnsparv 2, rödhake 8, skärsnäppa 6, svarthätta 1, taltrast 3.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1748 och i år totalt till 2526.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER
Korttidskontroller: Gärdsmyg 10, järnsparv 1, rödhake 2, skärsnäppa 3.
Långtidskontroller: Två skärsnäppor, fiskmås 1.

UPPDRAGSARBETE
—-

ÖVRIGT
Blåsig och därför rätt kylig morgon, påfallande tomt på småfågel på ön. Förhållandevis många kontroller, så inflödet under natten klart begränsat. Fortsatt fin fångst av skärsnäppor bland burarna i Kausan med såväl nya fåglar som kontroller – dagens sex nymärkta gör att vi fångat 20 sedan i lördags. Stor variation i hur varmt det kändes idag – på morgonen riktigt kall snålblåst och svårt att hålla sig varm, framåt eftermiddagen sommarvärme och svaga vindar men åter rejält kylslaget på kvällen. Ett av potatislanden grävdes varpå ett tjugotal potatis från fjolåret hittades i jorden, vilka nu sattes i en kant av landet. Hedda bidrog med att skapa en minirabatt där rädisa såddes.

 

VID DATORN
Peder Winding

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 20 APRIL 2022

VÄDER
Mulet-halvklart framåt eftermiddagen uppsprickande till helt klart. Måttlig-frisk nordostlig vind under hela dagen. Helt klar och krispig solnedgång.

Min temp: +7,0°C kl. 06. Max temp: +16,4°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: O 6 m/s, byvind 7 m/s, +9 °C, vattenstånd -1 cm.
08:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8°C, vattenstånd +3 cm.
14:00: O 6 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +12°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.50 och ner 20:33.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

VERKSAMHET
20 nät 05:10-10:40 (110 nättimmar).
22 burar i Kausan 16:00-22:00 (132 burtimmar).
Fröfälla i Kausan 08:30-20:00 (11,5 burtimmar)

OBSERVATIONER
Smålom: 74 sträckande S.
Sjöorre: 1240 sträckande S, tidvis skapligt tryck långt ut i väster under morgonen.
Alfågel: 9 sträckande S.
Silvertärna: 3 sträckande S vid 08:36. Årets första på ön!
Kustlabb: 1 mörk fas sträckande S vid 09:38.
Havsörn: 2 äldre fåglar flög förbi långt upp i norr, var ute och vände vid olika skär och skapade massiva uppflog. Årets första på ön!
Tornfalk: 1 sträckande O vid 17:03.
Råka: 1 2k sträckande O vid 10:40.
Bergfink: 430 sträckande O under morgon-förmiddag, ett glest men njutbart sträck.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
82 individer av 5 arter:
Gransångare 5, gärdsmyg 23, lövsångare 1, rödhake 49, skärsnäppa 4.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1720 och i år totalt till 2498.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

KONTROLLER
Korttidskontroller: Skärsnäppa 2, rödhake 2, gransångare 1, gärdsmyg 2.
Långtidskontroller: Två skärsnäppor märkta i april 2021 respektive april 2014.

UPPDRAGSARBETE
—-

ÖVRIGT
Äntligen lite lugn… Morgonens märkning kändes väldigt lugn i relation till de senaste dagarnas större fångster. Tid att bevaka sjöfågelsträcket och processa fåglarna i lugn och ro. Eftermiddagen bjöd på närmast sommarväder med ljummen lufttemp och en sol som värmde på rejält. Middagen åts ute i endera t-shirt eller, för vissa av oss, helt barbröstat…

VID DATORN
Peder Winding

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 19  APRIL 2022

VÄDER
Till en början soligt och klart med svaga vindar från nord. Framåt eftermiddagen ökande vind vridande till mer ostkomponent.

Min temp: +6,3°C kl. 06. Max temp: +12,1°C kl. 11.
Nederbörd: inget

02:00: NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +7 °C, vattenstånd -18 cm.
08:00: N 2 m/s, byvind 5 m/s, +7°C, vattenstånd +2 cm.
14:00: NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +11°C, vattenstånd -1 cm.
20:00: N 6 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.53 och ner 20:31.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

VERKSAMHET
20 nät 05:10-11:40 (130 nättimmar).
16 burar i Kausan, 14 burar på Playan 18:00-21:00 (90 burtimmar).
Fångst med håv och lampa 22:00-22:30 (0,5 timmar).
Silltrut- och fiskmåsavläsningar

 

OBSERVATIONER
Smålom: 74 sträckande S.
Storlom: 1 sträckande N, 18:44
Skedand:
3 par rastande vid Ostudden på kvällen. Årets första på ön!
Storspov:
229 sträckande O under dagen, merparten under kvällen med flera fina flockar.
Sparvhök:
4 sträckande O.
Fiskgjuse: 2 sträckande O.
Brun kärrhök: 4 sträckande O.
Röd glada: 1 sträckande O, 14:23. Årets första på ön!
Stenfalk: 1 honfärgad sträckande O, 14:33. Årets första på ön!
Forsärla: 1 sträckande O vid 9-tiden.
Trädpiplärka: 12 sträckande O under morgonen.
Vinterhämpling: 1 sträckande O vid 07.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
229 individer av 13 arter:
Bergfink 1, gransångare 18, gärdsmyg 44, koltrast 1, kungsfågel 3, järnsparv 1, lövsångare 1, rödhake 154, rödstjärt 1, skärsnäppa 2, svarthätta 1, sävsparv 1 och taltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1638 och i år totalt till 2416.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, järnsparv 1, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 1.
Långtidskontroller: En fiskmås märkt 2011 avlästes i fält, en skärsnäppa märkt 2012 kontrollerades.
Färgavlästa; 18 silltrutar.

UPPDRAGSARBETE

—-

ÖVRIGT
Ön bjuder fortsatt på fantastiskt vårväder och fina mängder fågel. Under eftermiddagen lite span efter rovfågel vilket gav skapligt resultat för att vara härute – med såväl stenfalk, röd glada som fyra bruna kärrhökar och två fiskgjusar. I kvällningen magiskt spovsträck med flera fina flockar som drog österut mot en rosatonad himmel.

 

VID DATORN
Peder Winding

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 18 APRIL 2022

Rödstjärt, årets första!

VÄDER
Soligt och klart, svag vind – till en början från ost, framåt lunch vridande till väst-nordväst. Mot eftermiddagen spridda tunna molnslöjor. Klar solnedgång

 

Min temp: +4,5°C kl. 07. Max temp: +10,9°C kl. 11.
Nederbörd: inget

02:00: NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +6 °C, vattenstånd -20 cm.
08:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +6°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: V 4 m/s, byvind 4 m/s, +10°C, vattenstånd -20 cm.
20:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.55 och ner 20:29.


PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

 

VERKSAMHET
20 nät 05:15-12:15 (120 nättimmar).
16 burar i Kausan 17:00-21:00 (80 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 17:00-20:00 (3 timmar).
Fångst med håv och lampa 22:30-23:00 (0,5 timmar).
Silltrut- och skärsnäppeavläsningar 

OBSERVATIONER
Smålom: 52 mot S.
Sillgrissla: 1 sträckande N vid 20-tiden.
Sjöorre: 600 sträckande S under morgonen, 250 under kvällen.
Storspov:
En flock om 20 ex sträckte österut vid 06-tiden.
Sparvhök:
3 sträckande O.
Hornuggla: 1 stöttes på 19-tiden invid väderstationen, drog iväg mot fastlandet ivrigt mobbad av trutar och måsar.
Gulärla: 1 sträckande O vid 10:10.
Trädpiplärka: 12 sträckande O under morgonen.
Vinterhämpling: 1 sträckande O vid 07.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
348 individer av 10 arter:
Bergfink 1, gransångare 13, gärdsmyg 80, koltrast 3, kungsfågel 1, lövsångare 3, rödhake 242, rödstjärt 1, sävsparv 1 och skärsnäppa 3.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1409 och i år totalt till 2187.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, järnsparv 1, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 1.
Långtidskontroller: En fiskmås märkt 2011 avlästes i fält, en skärsnäppa märkt 2012 kontrollerades.
Färgavlästa; 7 silltrutar.

UPPDRAGSARBETE
—-

ÖVRIGT
Oförändrat väder, men uppenbarligen uppdämt sträck av många arter som strömmar in. Blev bitvis utmanande för personalen, inte minst gärdsmygarna vars dagssumma (80) är relativt hög. Fina vårkänslor med lövsångare, rödstjärt, trädpiplärka och gulärla – för de tre sistnämnda förstaobservationer för året ute på ön. Kul avläsning av en gammal fiskmås märkt 2011 som inte var avläst tidigare, likaledes den skärsnäppa som kontrollerades 2012 och inte har setts till sedan märktillfället. En del avlästa skärsnäppor återstår att reda ut…

 

VID DATORN
Peder Winding

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG  17  APRIL 2022

Dagens topptrio – gärdsmyg, rödhake, gransångare!

VÄDER
Soligt och klart, svag västlig vind. Krispig solnedgång och magisk månuppgång i sydost.

Min temp: +5,3°C kl. 06. Max temp: +9,7°C kl. 12.
Nederbörd: inget

02:00: NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +6 °C, vattenstånd -22 cm.
08:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +7°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, vattenstånd -23 cm.
20:00: V 2 m/s, byvind 3 m/s, +8°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 Solen gick upp 05.58 och ner 20:27.

 

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

 

VERKSAMHET
20 nät 05:15-12:15 (120 nättimmar).
16 burar i Kausan, 14 burar på Playan 17:00-22:00 (150 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 17:00-20:00 (3 timmar).
Silltrutavläsningar

 

OBSERVATIONER
Smålom: 78 sträckande S.
Vitkindad gås: 38 sträckande SO.
Sjöorre: 785 sträckande S.
Gråhakedopping: 1 rastade söder om ön på kvällen.
Storspov:
En flock om 12 ex sträckte österut vid 08-tiden.
Fiskgjuse: 1 str O vid 12:29.
Sparvhök:
4 sträckande O.
Ormvråk: 2 sträckande O vid 12:37.
Hornuggla: 1 stöttes i gryningen vid nätuppsättning och drog sedermera till slånbuskage invid hönshuset där den tryckte.
Forsärla: 1 sträckande O vid 12:05.
Vinterhämpling: 1 sträckande O vid 06, ytterligare 1 vid 10-tiden.
Tumlare: Minst tre ex norr om ön på kvällen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
175 individer av 8 arter:
Gransångare 34, gärdsmyg 35, koltrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, rödhake 96, sävsparv 2 och skärsnäppa 5.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1061 och i år totalt till 1839.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER
Korttidskontroller: En skärsnäppa, en gärdsmyg, tre rödhakar och tre gransångare.
Färgavlästa; 9 silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE
—-

ÖVRIGT
Strålande vårdag med svaga vindar och helt klart väder – att det då fanns skapligt med fågel förvånade något! Pizzamiddag ute i försommarvärme längs kortsidan av huset – på det helt stilla havet blott sälar och tumlare som krusade ytan.

VID DATORN

Peder Winding

 

Facebook 11-17/4 Vecka 15

Några bilder från en lugn vecka på Facebook 

måndag 11/4 Andy Hultberg

 

Idag har det lästs av runt 20 färgringar på silltrutar. Den här fågeln, V.LJ2, föddes här på ön 2016 och har sen dess återvänt somrarna 2019, 2020 och 2021. Det finns inga spår av den innan dess men om den följt samma mönster som andra avlästa silltrutar från Nidingen har den troligen tillbringat vintrarna i Spanien eller Marocko och sen som 2k och 3k-fågel flyttat norrut men inte kommit längre norrut än Holland. Som 4k dök den alltså upp här igen för första gången.

tisdag 12/4

Fin dag! Från inga tättingar på ön igår till massor av fågel i varenda buske idag. Runt 175 fåglar märkta – Rödhake bäst med 109 ex. 29 gransångare och 30 gärdsmygar också notabelt. Och så fångade vi en vattenrall idag. En 3k+ hona som fick förgylla Elmas födelsedag.

torsdag 14/4
Helt magiskt på Nidingen idag! Jag har varit med om nedfallsdagar tidigare men detta slår nog det mesta. Det hoppade rödhakar och trastar bokstavligen överallt. Få fåglar lämnade nog ön och ända till skymningen fångade vi omärkta rödhakar.
Dagens överraskning var nog att fröfällan var full av bo- och bergfinkar nästan varje gång vi kom dit. 39 bofink och hela 41 bergfink(tredje bästa siffran någonsin) blev det.
Dagsiffran idag stannade vid 416 fåglar(varav 244 rödhakar)med hälften av näten uppe pga av regn och sparsam bemanning. Tommy menar att detta hade kunnat vara en tusendag annars…
Vi har hört och sett lite vårfåglar idag t ex fiskgjuse, fisktärna, flockar av sånglärkor och årets första svarta rödstjärt. En vacker hane Ringtrast lyckades vi också hitta. Kvar i mina sinnen finns nog starkast just nu en storspovsflock på 25 individer som fyllde dimman med sitt flöjtande intill skymningen.
/vid pennan Andy Hultberg

lördag 16/4 Venke Ivarrud

Glad påsk på Nidingen 🐦☀️🐣 Kanske är detta ett spänne du har ett ringmärke?
 
 
Den är inte ringmärkt på Nidingen. Vi sätter aldrig metallringen ovanför tarsled
 

Alf Tore Mjøs

 Og det bør man heller ikke gjøre andre steder.

 

lördag 16/4  Peder Winding

Nya personalen i form av Klas, Hanna, Hedda (3 år) och undertecknad (stationschef) som anlöpte ön under nästan fullkomlig bleke. Personalbyte med flaggan i topp – medan vi satt och fikade morotskaka upptäckte jag och Andy en spännande trut som flög förbi och fällde utanför Rissastenen: en 2k kaspisk trut!

Blott andra fyndet för ön om jag utläser Artportalen rätt.

 

Medan jag och Klas stod och läste av färgringar på silltrutar utbrast Klas plötsligt ”här är en rolig fågel” varpå fågeln, en adult skedstork, lyfter från Ostudden. Den drog i bra fart österut och tappades på höjd inåt land. Andra fyndet på ön efter att en 3k-fågel kort gästade ön 3 juni 2016. Vid personalbytet nämnde Andy Hultberg just skedstork som en art vi borde hänga in, inte pjåkigt tippat… Av silltrutar blev det ett tjugotal avläsningar men något störande en främmande fågel märkt med svart ring (norsk) som undgick komplett avläsning. Påt igen imorgon!

söndag 17/4 Hanna Hulthen

Nästa generation lärs upp och vinner fajten om tuben. Winding x 2 spanar trutar på söndagskvällen efter en riktigt vårig och vindstilla dag.
 
Härlig vårdag där fångsten överraskade i numerär – trots klart och oförändrat väder skrapade vi ihop 175 nymärkningar. Inte alltför pjåkigt givet förutsättningarna. Bevaka sträcket över havet blev det begränsat med tid till trots viss rörelse på såväl sjöorre (785) och smålom (78). En hornuggla stöttes i gryningen ur grindoxeln men undkom tyvärr alla nät…

Klicka på bilderna så kommer ett bildspel upp. 😀

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG  16  APRIL 2022


Kaspisk trut, 2k uppe till höger                      Skedstork, adult sträckande mot öster


VÄDER
Soligt och klart, svag ostlig vind. Vind vridande till västlig under eftermiddagen, några få spridda moln.

Min temp: +3,3°C kl.06. Max temp: +8,9°C kl. 13.
Nederbörd: inget

02:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +5 °C, vattenstånd -10 cm.
08:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +5°C, vattenstånd -8 cm.
14:00:V 3 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, vattenstånd -25 cm.
20:00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +7°C, vattenstånd -11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:01 och ner 20:25.

 

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås avlöstes vid middagstid av  Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist. Thomas Haraldsson skötte personalbytet och var skeppare på stationens båt. Medföljande besökare i båt över personalbytet var även Ruth Winding och Thomas kompis som också följde med tillbaka till fastlandet.

 

VERKSAMHET

9 nät 05:30-07:30, 12 nät 07:30-10:30, (54 nättimmar).
16 burar i Kausan 15:30-20:00 (72 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 15:30-20:00 (4,5 timmar).
Silltrutavläsningar

 

OBSERVATIONER

Smålom: 17 mot S och 4 rastande på vattnet
Vitkindad gås: 40+70+140+65 mot sydost
Sjöorre: 40 under morgonen , 330 under eftermiddag-kväll
Ljungpipare: Ett ex hördes på höjd vid 20-tiden
Myrspov: 1 ex i vinterdräkt rastade på Hamnudden under eftermiddagen
Storspov: En flock om 6 ex sträckte österut vid 16:15.
Kaspisk trut: En 2k-fågel uppmärksammades vid överlämningsfikat vid 12:10, försvann efter en stund simmandes inåt land och kunde en stund senare inte återfinnas. Andra fyndet för ön!
Fisktärna: Elva ex under
Kentsk tärna: 3 ex drog förbi ön under eftermiddagen
Skedstork:  En adult fågel upptäcktes rasta på Ostudden vid 19:25, fågeln tog snabbt till vingarna och flög aktivt rakt österut och tappades på höjd inåt land. Andra fyndet för ön!
Sparvhök: 1 ex sträckte österut vid 16-tiden.
Brun kärrhök: En honfärgad fågel sträckte österut över ön vid 12:30-tiden.
Ladusvala: 1 ex drog runt i Kausan vid 11-tiden, årets första på ön.
Svart rödstjärt: 1 honfärgad rastande
Vinterhämpling: 1 ex sträckte österut över ön vid 15:45.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 5 arter:
Gransångare 7, gärdsmyg 16, koltrast 1, rödhake 15 och järnsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 886 och i år totalt till 1664.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER
Korttidskontroller: En gransångare, en kungsfågel, fyra gärdsmygar, två järnsparvar, en koltrast och sju rödhakar.

Färgavlästa; 20 silltrutar. Även en fiskmås med metallring avlästes.

 

UPPDRAGSARBETE
Toaletten tömdes och städades.

 

ÖVRIGT
Personalbyte under nästintill helt bleke, en go uppståndelse vid fikat när Nidingens andra kaspiska trut uppmärksammades av undertecknad och Andy. Full påskmiddag och påskäggsjakt runt husen. Bra stämning på kvällen efter upptäckten av skedstorken som krönte denna fina vårdag.

 

VID DATORN
Peder Winding

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 APRIL 2022

 

VÄDER
Mulen morgon och förmiddag. Kall frisk vind från nordsektorn. Uppklarnande norr ifrån mitt på dagen. Vinden vred plötsligt kl.15 från NO till SO till V och avtog mot kvällen. Fin kristallklar solnedgång.

Min temp: +5,5°C kl.10. Max temp: +9,0°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +7 °C, vattenstånd +6 cm.
08:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +6°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +7°C, vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:06 och ner 20:20.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås.

VERKSAMHET
9 nät 05:30-07:30, 12 nät 07:30-10:30, (54 nättimmar).
16 burar i Kausan 10:30-19:00 (136 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 10:30-19:00 (13 timmar).
Silltrutavläsningar

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 6 mot söder
Sparvhök: 1 ex lyckades skrämma upp trutarna vid några tillfällen.
Fisktärna: Ett ex landade på västudden alldeles innan solnedgång.
Kentsk tärna: 4 ex höll till i Kausan precis innan solnedgången
Svart rödstjärt: Äntligen kom en svartis. Det har varit en del undran varför det inte kommit någon tidigare

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
61 individer av 11 arter:
Gransångare 6, kungsfågel 1, gärdsmyg 6, koltrast 6, rödvingetrast 4, taltrast 4, rödhake 25, järnsparv 4, ängspiplärka 1, bofink 3, och gulsparv 1
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 843 och i år totalt till 1621.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En danskmärkt järnsparv kontrollerades.
Korttidskontroller: Två bofinkar, två gransångare, sex gärdsmygar, en järnsparv, tretton rödhakar och två bergfinkar. Färgavlästa; 26 silltrutar(varav två danska), tre skärsnäppor och tio tretåiga måsar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Många fåglar hade övernattat på ön och det rasslade rejält från buskarna när alla lyfte vid nätuppdragningen i gryningen.
Idag fick även undertecknad se en svart rödstjärt. Den satt på min tubkikare.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 APRIL 2022

 

VÄDER
Vinden mojnade efter midnatt och höll sig sedan svaga från syd under hela dagen. Precis i skymningen vred vinden helt om till nord. Hela dagen har varit dimma med sikt ungefär till ostudden, stundtals bara till kruthuset. Duggregn har kommit och gått hela morgonen och förmiddagen. Någon sol har inte visat sig på hela dagen.

Min temp: +6,4°C kl. 07-09, 17 och 20. Max temp: +7,4°C kl. 04.
Nederbörd: Småregn stor del av morgon och förmiddag. Kanske några mm

02:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +7 °C, vattenstånd -2 cm.
08:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +6°C, vattenstånd +3 cm.
14:00: S 2 m/s, byvind 3 m/s, +7°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +6°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:09 och ner 20:18.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås.

VERKSAMHET
9 nät 05:15-07:30, 11 nät 07:30-08:00, 14 nät 08:00-08:30, 9 nät 09:00-10:15, 6 nät 10:15-10:45, 14 nät 12:00-15:30, 11 nät 15:30-19:00 (133 nättimmar).
16 burar i Kausan 12:00-19:00 (112 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 06:00-19:00 (13 timmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 50 ex kom insträckande väster ifrån och gick troligen ner på östra delen av ön. Svårt att se i dimman.
Fiskgjuse: Flög ett varv över ön och skrämde upp alla trutar. Försvann troligen öster ut.
Fisktärna: Kom över land precis väster om fyren och försvann i dimman bort mot stora bryggan. Årets första
Ringtrast: En gammal hane rastade väster om strandoxeln bland tobisgrisslornas radhus.
Svarthätta: Årets tre första ringmärktes
Svart rödstjärt: Äntligen kom en svartis. Det har varit en del undran varför det inte kommit någon tidigare
Kungsfågel: Precis .som gårdagen var samtliga ringmärkta kungsfåglar honor. Idag 16 till antalet

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
416 individer av 13 arter:
Gransångare 27, svarthätta 3, kungsfågel 16, gärdsmyg 26, koltrast 3, rödvingetrast 3, taltrast 1, rödhake 244, järnsparv 9, ängspiplärka 2, bofink 39, bergfink 41 och hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 782 och i år totalt till 1560.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Två gransångare och en rödhake

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
En fantastisk dag med fåglar hoppandes överallt. Hade vi bara haft tillräckligt med personal idag så hade vi säkert dubblat fångstantalet.
Flera nya årsarter visade sig som, fiskgjuse, svart rödstjärt, fisktärna och svarthätta.
Nästan hela dagen har man också hört drillande storspovar. De har rastat i ovanligt stora antal för att vara på Nidingen.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13 APRIL 2022

 

VÄDER
Mitt på natten svängde vinden från NO till SO på en timma. Hela dagen var sedan vinden från ostsektorn och vred över till syd under sen eftermiddag.. Mulet hela dagen. Regn precis vid gryningen (05:00-06:00) samt några skurar under eftermiddagen..

Min temp: +5,5°C kl. 05. Max temp: +9,3°C kl. 12 o 13.
Nederbörd: regn men inga mängder

02:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +7 °C, vattenstånd -9 cm.
08:00: O 8 m/s, byvind 9 m/s, +6°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +9°C, vattenstånd -12 cm.
20:00: SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +7°C, vattenstånd +-0 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:11 och ner 20:16.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås.

VERKSAMHET
13 nät 06:00-06:30, 19 nät 06:30-11:30, (101 nättimmar).
16 burar i Kausan och 22 på playan 08:30-19:00 (399 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 08:30-19:00 (10,5 timmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 6 sträckande mot ost, lågt över ön.
Sjöorre: 30 ex sträckande mot S.
Sparvhök: 1 svepte snabbt förbi åt öster
Havssula: 1 adult försvann åt väster
Korp: En individ ,gissningsvis samma som tidigare dagar, for runt ön till måsars och kråkor förtret.
Ringtrast: 6 ex rastade en stund och tog sedan höjd och flög öster ut över ön.
Stenskvätta: Årets första sågs i Kausan
Lövsångare: Årets första ringmärktes
Kungsfågel: Av dagens 17 ringmärkta kungsfåglar var samtliga honor.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

70 individer av 10 arter:
Gärdsmyg 16, järnsparv 1, rödhake 20, koltrast 1, taltrast 1, gransångare 11, lövsångare 1, kungsfågel 17, bofink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 366 och i år totalt till 1144.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: En gärdsmyg och två rödhake

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Ett snäpp närmre riktig vår, i dag kom första lövsångaren vilket är rätt tidigt. Det finns fyra år som lövsångaren kommit tidigare och två år som arten kommit samma datum (1991 o 2018). Den allra tidigaste kom 1 april (!) 1981 och det året kom den andra individen 12 april. År 2019 kom första 6 april vilket också är riktigt tidigt. På ”tredje plats” är år 2009 då den första kom 10 april och sedan kom individer dagligen efter det datumet det året. Även 2011 kom den första lövsångaren tidigare än dagens datum, då med en dag. All denna data gäller alltså endast här på Nidingen.

VID DATORN
Tommy Järås