DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 APRIL 2022

 

VÄDER
Vinden mojnade efter midnatt och höll sig sedan svaga från syd under hela dagen. Precis i skymningen vred vinden helt om till nord. Hela dagen har varit dimma med sikt ungefär till ostudden, stundtals bara till kruthuset. Duggregn har kommit och gått hela morgonen och förmiddagen. Någon sol har inte visat sig på hela dagen.

Min temp: +6,4°C kl. 07-09, 17 och 20. Max temp: +7,4°C kl. 04.
Nederbörd: Småregn stor del av morgon och förmiddag. Kanske några mm

02:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +7 °C, vattenstånd -2 cm.
08:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +6°C, vattenstånd +3 cm.
14:00: S 2 m/s, byvind 3 m/s, +7°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +6°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:09 och ner 20:18.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås.

VERKSAMHET
9 nät 05:15-07:30, 11 nät 07:30-08:00, 14 nät 08:00-08:30, 9 nät 09:00-10:15, 6 nät 10:15-10:45, 14 nät 12:00-15:30, 11 nät 15:30-19:00 (133 nättimmar).
16 burar i Kausan 12:00-19:00 (112 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 06:00-19:00 (13 timmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 50 ex kom insträckande väster ifrån och gick troligen ner på östra delen av ön. Svårt att se i dimman.
Fiskgjuse: Flög ett varv över ön och skrämde upp alla trutar. Försvann troligen öster ut.
Fisktärna: Kom över land precis väster om fyren och försvann i dimman bort mot stora bryggan. Årets första
Ringtrast: En gammal hane rastade väster om strandoxeln bland tobisgrisslornas radhus.
Svarthätta: Årets tre första ringmärktes
Svart rödstjärt: Äntligen kom en svartis. Det har varit en del undran varför det inte kommit någon tidigare
Kungsfågel: Precis .som gårdagen var samtliga ringmärkta kungsfåglar honor. Idag 16 till antalet

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
416 individer av 13 arter:
Gransångare 27, svarthätta 3, kungsfågel 16, gärdsmyg 26, koltrast 3, rödvingetrast 3, taltrast 1, rödhake 244, järnsparv 9, ängspiplärka 2, bofink 39, bergfink 41 och hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 782 och i år totalt till 1560.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Två gransångare och en rödhake

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
En fantastisk dag med fåglar hoppandes överallt. Hade vi bara haft tillräckligt med personal idag så hade vi säkert dubblat fångstantalet.
Flera nya årsarter visade sig som, fiskgjuse, svart rödstjärt, fisktärna och svarthätta.
Nästan hela dagen har man också hört drillande storspovar. De har rastat i ovanligt stora antal för att vara på Nidingen.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.