DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 APRIL 2022

 

VÄDER
Mulen morgon och förmiddag. Kall frisk vind från nordsektorn. Uppklarnande norr ifrån mitt på dagen. Vinden vred plötsligt kl.15 från NO till SO till V och avtog mot kvällen. Fin kristallklar solnedgång.

Min temp: +5,5°C kl.10. Max temp: +9,0°C kl. 15.
Nederbörd: inget

02:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +7 °C, vattenstånd +6 cm.
08:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +6°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +7°C, vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:06 och ner 20:20.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås.

VERKSAMHET
9 nät 05:30-07:30, 12 nät 07:30-10:30, (54 nättimmar).
16 burar i Kausan 10:30-19:00 (136 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 10:30-19:00 (13 timmar).
Silltrutavläsningar

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 6 mot söder
Sparvhök: 1 ex lyckades skrämma upp trutarna vid några tillfällen.
Fisktärna: Ett ex landade på västudden alldeles innan solnedgång.
Kentsk tärna: 4 ex höll till i Kausan precis innan solnedgången
Svart rödstjärt: Äntligen kom en svartis. Det har varit en del undran varför det inte kommit någon tidigare

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
61 individer av 11 arter:
Gransångare 6, kungsfågel 1, gärdsmyg 6, koltrast 6, rödvingetrast 4, taltrast 4, rödhake 25, järnsparv 4, ängspiplärka 1, bofink 3, och gulsparv 1
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 843 och i år totalt till 1621.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En danskmärkt järnsparv kontrollerades.
Korttidskontroller: Två bofinkar, två gransångare, sex gärdsmygar, en järnsparv, tretton rödhakar och två bergfinkar. Färgavlästa; 26 silltrutar(varav två danska), tre skärsnäppor och tio tretåiga måsar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Många fåglar hade övernattat på ön och det rasslade rejält från buskarna när alla lyfte vid nätuppdragningen i gryningen.
Idag fick även undertecknad se en svart rödstjärt. Den satt på min tubkikare.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.