DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG  16  APRIL 2022


Kaspisk trut, 2k uppe till höger                      Skedstork, adult sträckande mot öster


VÄDER
Soligt och klart, svag ostlig vind. Vind vridande till västlig under eftermiddagen, några få spridda moln.

Min temp: +3,3°C kl.06. Max temp: +8,9°C kl. 13.
Nederbörd: inget

02:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +5 °C, vattenstånd -10 cm.
08:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +5°C, vattenstånd -8 cm.
14:00:V 3 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, vattenstånd -25 cm.
20:00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +7°C, vattenstånd -11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:01 och ner 20:25.

 

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås avlöstes vid middagstid av  Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist. Thomas Haraldsson skötte personalbytet och var skeppare på stationens båt. Medföljande besökare i båt över personalbytet var även Ruth Winding och Thomas kompis som också följde med tillbaka till fastlandet.

 

VERKSAMHET

9 nät 05:30-07:30, 12 nät 07:30-10:30, (54 nättimmar).
16 burar i Kausan 15:30-20:00 (72 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 15:30-20:00 (4,5 timmar).
Silltrutavläsningar

 

OBSERVATIONER

Smålom: 17 mot S och 4 rastande på vattnet
Vitkindad gås: 40+70+140+65 mot sydost
Sjöorre: 40 under morgonen , 330 under eftermiddag-kväll
Ljungpipare: Ett ex hördes på höjd vid 20-tiden
Myrspov: 1 ex i vinterdräkt rastade på Hamnudden under eftermiddagen
Storspov: En flock om 6 ex sträckte österut vid 16:15.
Kaspisk trut: En 2k-fågel uppmärksammades vid överlämningsfikat vid 12:10, försvann efter en stund simmandes inåt land och kunde en stund senare inte återfinnas. Andra fyndet för ön!
Fisktärna: Elva ex under
Kentsk tärna: 3 ex drog förbi ön under eftermiddagen
Skedstork:  En adult fågel upptäcktes rasta på Ostudden vid 19:25, fågeln tog snabbt till vingarna och flög aktivt rakt österut och tappades på höjd inåt land. Andra fyndet för ön!
Sparvhök: 1 ex sträckte österut vid 16-tiden.
Brun kärrhök: En honfärgad fågel sträckte österut över ön vid 12:30-tiden.
Ladusvala: 1 ex drog runt i Kausan vid 11-tiden, årets första på ön.
Svart rödstjärt: 1 honfärgad rastande
Vinterhämpling: 1 ex sträckte österut över ön vid 15:45.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 5 arter:
Gransångare 7, gärdsmyg 16, koltrast 1, rödhake 15 och järnsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 886 och i år totalt till 1664.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER
Korttidskontroller: En gransångare, en kungsfågel, fyra gärdsmygar, två järnsparvar, en koltrast och sju rödhakar.

Färgavlästa; 20 silltrutar. Även en fiskmås med metallring avlästes.

 

UPPDRAGSARBETE
Toaletten tömdes och städades.

 

ÖVRIGT
Personalbyte under nästintill helt bleke, en go uppståndelse vid fikat när Nidingens andra kaspiska trut uppmärksammades av undertecknad och Andy. Full påskmiddag och påskäggsjakt runt husen. Bra stämning på kvällen efter upptäckten av skedstorken som krönte denna fina vårdag.

 

VID DATORN
Peder Winding

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.