DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 19  APRIL 2022

VÄDER
Till en början soligt och klart med svaga vindar från nord. Framåt eftermiddagen ökande vind vridande till mer ostkomponent.

Min temp: +6,3°C kl. 06. Max temp: +12,1°C kl. 11.
Nederbörd: inget

02:00: NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +7 °C, vattenstånd -18 cm.
08:00: N 2 m/s, byvind 5 m/s, +7°C, vattenstånd +2 cm.
14:00: NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +11°C, vattenstånd -1 cm.
20:00: N 6 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.53 och ner 20:31.

PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

VERKSAMHET
20 nät 05:10-11:40 (130 nättimmar).
16 burar i Kausan, 14 burar på Playan 18:00-21:00 (90 burtimmar).
Fångst med håv och lampa 22:00-22:30 (0,5 timmar).
Silltrut- och fiskmåsavläsningar

 

OBSERVATIONER
Smålom: 74 sträckande S.
Storlom: 1 sträckande N, 18:44
Skedand:
3 par rastande vid Ostudden på kvällen. Årets första på ön!
Storspov:
229 sträckande O under dagen, merparten under kvällen med flera fina flockar.
Sparvhök:
4 sträckande O.
Fiskgjuse: 2 sträckande O.
Brun kärrhök: 4 sträckande O.
Röd glada: 1 sträckande O, 14:23. Årets första på ön!
Stenfalk: 1 honfärgad sträckande O, 14:33. Årets första på ön!
Forsärla: 1 sträckande O vid 9-tiden.
Trädpiplärka: 12 sträckande O under morgonen.
Vinterhämpling: 1 sträckande O vid 07.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
229 individer av 13 arter:
Bergfink 1, gransångare 18, gärdsmyg 44, koltrast 1, kungsfågel 3, järnsparv 1, lövsångare 1, rödhake 154, rödstjärt 1, skärsnäppa 2, svarthätta 1, sävsparv 1 och taltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1638 och i år totalt till 2416.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, järnsparv 1, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 1.
Långtidskontroller: En fiskmås märkt 2011 avlästes i fält, en skärsnäppa märkt 2012 kontrollerades.
Färgavlästa; 18 silltrutar.

UPPDRAGSARBETE

—-

ÖVRIGT
Ön bjuder fortsatt på fantastiskt vårväder och fina mängder fågel. Under eftermiddagen lite span efter rovfågel vilket gav skapligt resultat för att vara härute – med såväl stenfalk, röd glada som fyra bruna kärrhökar och två fiskgjusar. I kvällningen magiskt spovsträck med flera fina flockar som drog österut mot en rosatonad himmel.

 

VID DATORN
Peder Winding

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.