DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 18 APRIL 2022

Rödstjärt, årets första!

VÄDER
Soligt och klart, svag vind – till en början från ost, framåt lunch vridande till väst-nordväst. Mot eftermiddagen spridda tunna molnslöjor. Klar solnedgång

 

Min temp: +4,5°C kl. 07. Max temp: +10,9°C kl. 11.
Nederbörd: inget

02:00: NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +6 °C, vattenstånd -20 cm.
08:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +6°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: V 4 m/s, byvind 4 m/s, +10°C, vattenstånd -20 cm.
20:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05.55 och ner 20:29.


PERSONAL
Peder Winding, Hanna Hulthén, Hedda Hulthén Winding och Klas Rosenkvist.

 

VERKSAMHET
20 nät 05:15-12:15 (120 nättimmar).
16 burar i Kausan 17:00-21:00 (80 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 17:00-20:00 (3 timmar).
Fångst med håv och lampa 22:30-23:00 (0,5 timmar).
Silltrut- och skärsnäppeavläsningar 

OBSERVATIONER
Smålom: 52 mot S.
Sillgrissla: 1 sträckande N vid 20-tiden.
Sjöorre: 600 sträckande S under morgonen, 250 under kvällen.
Storspov:
En flock om 20 ex sträckte österut vid 06-tiden.
Sparvhök:
3 sträckande O.
Hornuggla: 1 stöttes på 19-tiden invid väderstationen, drog iväg mot fastlandet ivrigt mobbad av trutar och måsar.
Gulärla: 1 sträckande O vid 10:10.
Trädpiplärka: 12 sträckande O under morgonen.
Vinterhämpling: 1 sträckande O vid 07.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
348 individer av 10 arter:
Bergfink 1, gransångare 13, gärdsmyg 80, koltrast 3, kungsfågel 1, lövsångare 3, rödhake 242, rödstjärt 1, sävsparv 1 och skärsnäppa 3.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1409 och i år totalt till 2187.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, järnsparv 1, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 1.
Långtidskontroller: En fiskmås märkt 2011 avlästes i fält, en skärsnäppa märkt 2012 kontrollerades.
Färgavlästa; 7 silltrutar.

UPPDRAGSARBETE
—-

ÖVRIGT
Oförändrat väder, men uppenbarligen uppdämt sträck av många arter som strömmar in. Blev bitvis utmanande för personalen, inte minst gärdsmygarna vars dagssumma (80) är relativt hög. Fina vårkänslor med lövsångare, rödstjärt, trädpiplärka och gulärla – för de tre sistnämnda förstaobservationer för året ute på ön. Kul avläsning av en gammal fiskmås märkt 2011 som inte var avläst tidigare, likaledes den skärsnäppa som kontrollerades 2012 och inte har setts till sedan märktillfället. En del avlästa skärsnäppor återstår att reda ut…

 

VID DATORN
Peder Winding

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.