DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 MAJ 2022

 

VÄDER
Kylig vind från NO sektorn på morgonen men när solen kom upp blev det en fin sommardag med nytt dagsrekord på tempen.

Min temp: +8,9°C kl. 05 o 06. Max temp: +17,5°C kl. 163.
Nederbörd: Ingen

02:00: O 5 m/s, byvind 9 m/s, +10,0°C, vattenstånd -19 cm.
08:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,4°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,7°C, vattenstånd -21 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,3°C, vattenstånd -6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:51 och ner 21:28.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-10:45, 22 nät 10:45-11:30 (185 nättimmar).
0 burar (0 burtimmar)
Spaning över havet 9:00 till 13:00
Renovering i form av rostbekämpning och målning av vår transportkärra.

OBSERVATIONER
Snatterand: Boet hittades i slånet norr om nätplats 6E. Boet innehöll 10 ägg.
Gräsand: En hona med 9 ungar låg i vattnet på nordstranden under kvällen.
Strandskata: Ett nytt bo hittades i går och vid kontroll idag så innehöll det tre strandskateägg och ett fiskmåsägg. En fiskmås la sig senare på äggen och ruvade!
Havssula: En död låg och skvalpade i vattnet öster om rissasten.
Roskarl: Minst 2 rastande
Myrspov: En i vinterdräkt passerade ön
Kärrsnäppa: 15 ex rastade
Lunnefågel: 1 ex rastade. Sedd för fjärde dagen .
Koltrast: Årets första unge var ute och flaxade idag

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
52 individer av 8 arter.
Fiskmås 2, Lövsångare 31, Gransångare 1, Härmsångare 1, Ärtsångare 8, Rödhake 3, Rödstjärt 5, och Buskskvätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 701 och i år totalt till 4206.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En femårig skärpiplärka var inne och fick lite fräshare färgringar.
Ett mindre antal silltrutar och tretåiga måsar avlästes, bl.a. en ny dansk silltrut som verkar gammal av den slitna färgringen att döma.

Korttidskontroller:
En vardera av gärdsmyg och rödhake samt två ärtsångare

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT
I kvällningen var en skärsnäppeflock på ca 25 individer högt uppe i luften och prövade om det var dags att dra norröver. De beslutade efter en stund att det nog inte var riktigt dags än och rasade ner till marken igen.
Vattenper har lagt i rören i havet till avsaltningsanläggninen idag och kopplat allt färdigt men inte kopplat över det på befintlig ledningen till husen. Det får vänta några dagar till.

VID DATORN
Tommy Järås