DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 MAJ 2022

VÄDER
Dagen började med frisk vind som sedan avtog kontinuerligt. Soligt hela dagen.

Min temp: +10,4°C kl. 04. Max temp: +13,7°C kl. 16.
Nederbörd: ingen

02:00: NV 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,5°C, vattenstånd +11 cm.
08:00: NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,1°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: V 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,3°C, vattenstånd -14 cm.
20:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,8°C, vattenstånd -15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:55 och ner 21:24.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
13 nät 04:15-07:00, 16 nät 07:00-11:00 (100 nättimmar).
22 burar i Kausan 05:45-13:45 (176 burtimmar)
Spaning över havet hela tiden från gryning till 13:00

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 1020 sträckande åt öster
Svärta: 4 sträckte mot söder
Havssula: 4 mot S
Småspov: 6 ex sträckte mot öster
Roskarl: Minst 3 rastande
Kustsnäppa: 1 ex i sommardräkt och 1 i vinterdräkt rastande
Kärrsnäppa: 2 ex rastade
Fiskgjuse: 1 ex sträckte mot öster
Tornfalk: 1 ex sträckte mot öster
Blåhake: 1 ex rastade i Kausan

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
20 individer av 9 arter.
Skärsnäppa 2, Lövsångare 7, Gransångare 2, Rörsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svartvit flugsnappare 2, Buskskvätta 2, Ängspiplärka 1 och Hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 544 och i år totalt till 4049.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En 4-årig skärsnäppa samt en 5-årig skärpiplärka.
Den gamla fiskmåsen som hittades igår kunde läsas av fullständigt idag. Den ringmärktes som pull 11 juli 1995.
En silltrut som ringmärktes 2009 avlästes.
35 silltrutar med färgring avlästes varav 1 danskmärkt.

Korttidskontroller:
En vardera av lövsångare och sävsparv.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 3,5 timmar.

ÖVRIGT
Idag blev den stora begivenheten en rödstjärnig blåhake som höll till i Kausan under eftermiddagen och kvällen. Den poserade välvilligt för fotografering.

VID DATORN
Magnus Levin

Facebook 9 – 15/5 Vecka 19

Några bilder från en  vecka på Facebook 

Uno Unger 

Nu kom ytterligare en ny art för året till Nidingen, nämligen en sävsångare.
 
Och så hamnade årets första törnskata på labbet.
Nu inventerar vi de tretåiga måsarnas bon på de gamla fyrarna. Uno Unger räknar ägg och passar också på att läsa av färgringar.