DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 MAJ 2022

 

VÄDER
Efter en stjärnklar natt bildades successivt ett tunt molntäcke med höga moln. Gårdagens sydliga vind övergick under efternatten till måttliga vindar från SV-SSV. Vid 14-tiden började det regna lite överraskande och 2,5 mm kom under ett par timmar. Ytterligare lite stänk vid andra tillfällen. Vindbyar på nästan 20 m/s kom vid regnet.

Min temp: +10,3°C kl. 03-04.
Max temp: +12,0°C kl. 20.
Nederbörd: 2,9 mm.

02:00: VSV 6,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +10,4°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: SSV 8,1 m/s, byvind 11,1 m/s, +11,1°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: S 11,2 m/s, byvind 13,7 m/s, +11,4°C, vattenstånd +21 cm.
20:00: SV 7,1m/s, byvind 9,9 m/s, +12,0°C, vattenstånd +-14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:03 och ner 21:16.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Mattsson och Uno Unger. Margareta och Uno åkte iland vid 10-tiden med Fredrik Klingberg som var skeppare på fågelstationens båt. Fredrik hade med sig ut Tommy Järås som tillsammans med kvarstannande Eva sköter verksamheten de närmaste dagarna. Över dagen var även två servicemän från SMHI med ut med vår båt.

VERKSAMHET
14 nät 04:30-05:00 och 21 nät 05:00-10:45 (121 nättimmar).

OBSERVATIONER
Knölsvan: Svanhäckningen har misslyckats. Troligen har det strandnära boet på SO-udden blivit bortspolat idag. Fåglarna har legat och sovit på tången i playan under e.m.
Sparvhök: En 2K fågel skrämdes upp från slånbuskaget vid hönshuset.
Strandskata: Boet utanför strandoxeln hittades idag. Dessutom sågs två ytterligare par som inte verkade ha bo. Ena paret ost om västra sjömärket och det andra paret på östra delen av svacken.
Roskarl: Ett ex höll till på playan.
Kärrsnäppa: Minst 14 ex rastade på SV-udden
Tretåig mås: Bona på gamla fyrarna kontrollerades. 19 bon med minst ett ägg och tomma bogropar i tre bon.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av en 5 arter.
Törnskata 1, Lövsångare 3, Gransångare 2, Svarthätta 1 och Ärtsångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 441 och i år totalt till 3946.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En silltrut med bara en metallring avlästes delvis. De fem första av sju siffror visade att den var född något av åren 2003-2005, alltså 17-19 år.

Korttidskontroller:
Gärdsmyg 2, ärtsångare 3 och koltrast 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Två män från SMHI gjorde service på väderstationen.

VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås