DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 20 MAJ 2022

VÄDER
Lätt molnighet och disigt hela dagen. Svaga växlande vindar.

Min temp: +11,8°C kl. 05 o.06. Max temp: +15,3°C kl. 15 o 16.
Nederbörd: ej mätbar

02:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,4C, vattenstånd +1 cm.
08:00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +12,1°C, vattenstånd +13 cm.
14:00: V 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,7°C, vattenstånd +17 cm.
20:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,0°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:46 och ner 21:33.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-11:00, (175 nättimmar).
0 burar

OBSERVATIONER
Prutgås: Årets första för stationen. Sex ex mot söder.
Havssula: En gammal individ mot söder.
Svärta: Sex mot söder
Sjöorre: 15 ex mot söder och 40 rastande
Småspov: Ett ex rastade
Roskarl: Två rastande på SO-udden
Sparvhök: Två ex hade troligen övernatta i flädern vid hönshuset.
Stenfalk: Ett ex sträckt över ön mot nordost.
Pilgrimsfalk: En märkt individ rastade på stora bryggan under morgonen. Den var märkt med stor mörkblå ring på höger ben med inskription BC och liten blå ring på vänster ben. Falken var märkt som bounge innanför Varberg 2018

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
42 individer av 8 arter.
Större strandpipare 4 pulli, Törnskata 1, Lövsångare 21, Gransångare 1, Trädgårdssångare 3, Ärtsångare 2, Törnsångare 2 och Rödstjärt 8.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 756 och i år totalt till 4261.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En svenskmärkt pilgrimsfalk från lokal ”NVK” i mellersta Halland avlästes från foto.. Född 2018.
Två fiskmåsar märkta här på ön som ungar 2017 och 2018.
25 silltrutar avlästes.
Korttidskontroller: Två gärdsmygar.

UPPDRAGSARBETE
Turisttoatömning

ÖVRIGT
Nu har turistsäsongen dragit igång för destination Gottskär-Nidingen. Ett tjugotal personer besökte ön idag.
Dagens stora begivenhet var annars pilgrimsfalken som satte sig på stora bryggan och kollade läget. Man kan undra om den har någon häckningsplats. Det är flera mil till närmaste kända häckningsplats från Nidingen.

VID DATORN
Tommy Järås