DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 MAJ 2022

VÄDER
Dagen började med i stort sett vindstilla och ett tunt molnskikt. Det var dimmigt under någon dryg timme mellan klockan 6 och 8. Sedan klarnade det upp och det blev en härlig solig dag.

Min temp: +8,8°C kl. 07. Max temp: +15,1°C kl. 16.
Nederbörd: Ingen

02:00: NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +10,4°C, vattenstånd -16 cm.
08:00: N 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,1°C, vattenstånd -8 cm.
14:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,3°C, vattenstånd -25 cm.
20:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,8°C, vattenstånd -11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:53 och ner 21:26.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-11:45, 22 nät 11:45-12:45 (217 nättimmar).
0 burar (0 burtimmar)
Spaning över havet 9:00 till 13:00

OBSERVATIONER
Sjöorre: 10 sträckte mot söder. Dessutom rastade en individ som skulle kunna vara en leucistisk sjöorre hona
Dvärgmås: 1 2k rastade
Småspov: 2 ex sträckte mot öster
Roskarl: Minst 2 rastande
Kärrsnäppa: 2 ex rastade
Lunnefågel: 1 ex rastade

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
105 individer av 15 arter.
Hornuggla 1, Lövsångare 57, Gransångare 1, Rörsångare 3, Härmsångare 5, Trädgårdssångare 5, Ärtsångare 13, Törnsångare 2, Gärdsmyg 1, Ringtrast 1, Rödhake 4, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 8, Stenskvätta 2, Skärpiplärka 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 649 och i år totalt till 4154.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Två fiskmåsar avlästes. En ringmärktes 2014 som pull och den andra 2016 som adult.
Trettiofem silltrutar avlästes.

Korttidskontroller:
En vardera av lövsångare och gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 0,5 timmar.

ÖVRIGT
Vi njöt av det fina vädret och de många och trevliga fåglarna.

VID DATORN
Magnus Levin