DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 2 MAJ 2022

 

VÄDER

Dagen började med god sikt. Huvudsakligen klart under morgonen och förmiddagen, dock täcktes himlen delvis med en del höga slöjmoln. Under eftermiddagen alltmer mulnande.

 

Min temp: +9,3°C kl. 05. Max temp: +12,9°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: SV 6,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +10,0°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: VSV 6,6 m/s, byvind 9,2 m/s, +10,0°C, vattenstånd +4 cm.

14:00: V 7,4 m/s, byvind 10,4 m/s, +12,9°C, vattenstånd -6 cm.

20:00: VNV 9,6 m/s, byvind 12,6 m/s, +10,5°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:23 och ner 20:57.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-12:00 (168 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-18:30 (297 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Snatterand: Ett par flög en sväng över slånbuskagen närmast N om Fotogenboden.

Kricka: En hane höll till på sydsidan av Svacken.

Svärta: En sydsträckande flock på 10 under morgonen.

Småspov: En höll till på sydsidan av Svacken under eftermiddagen.

Kentsk tärna: Två förbiflygande under eftermiddagen.

Smålom: 214 sydsträckande V om ön. Största flock var på 32 ex.

Havssula: En sydsträckande långt västerut under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

41 individer av 5 arter.

Skärsnäppa 4, lövsångare 13, gransångare 7, rödhake 16, rödstjärt 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 74 och i år totalt till 3579.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller: Skärsnäppa 6 och rödbena 1

Korttidskontroller: Skärsnäppa 3, gärdsmyg 2.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och rengöring av SMHI:s molnhöjdsmätare. Dessutom rensning av en tätnande urinslang på gästtoan.

 

ÖVRIGT

Inget större tryck på nät- och burfångsten av fåglar. Då får det i stället bli lite mer praktiskt arbete, vilket t.ex. syns under föregående rubrik.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.