DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 4 MAJ 2022

 

VÄDER

God sikt och endast tunna höga moln från gryningen fram till 09-tiden. Därefter något sämre sikt och något tjockare molntäcke.

Trots helmulet var molntäcket fortfarande så tunt att solen värmde hyfsat från middagstid och fram till kvällen.

 

Min temp: +6,9°C kl. 06. Max temp: +11,8°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: O 2,2 m/s, byvind 3,7 m/s, +8,4°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,2 m/s, +8,2°C, vattenstånd -10 cm.

14:00: S 6,1 m/s, byvind 7,5 m/s, +10,7°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: S 3,9 m/s, byvind 5,1 m/s, +11,2°C, vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:19 och ner 21:01.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-11:00 (144 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-19:00 (308 burtimmar).

Boletning och uppmärkning av häckande större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: 39 varav 14 sträckande mot S och 25 mot N.

Småspov: En höll till på sydsidan mellan Lilla bryggan och Svacken.

Kentsk tärna: En förbiflygande under eftermiddagen.

Sillgrissla: Två sträckande mot S.

Smålom: 5 sydsträckande V om ön.

Havssula: En ad sydsträckande över Klockfotsrevet 07:11.

Gråhäger: En nordsträckande över Västudden 07:07.

Steglits: En flög omkring i fyrområdet.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

86 individer av 10 arter.

Större strandpipare 5 (3 pulli), skärsnäppa 3, lövsångare 34, gransångare 13, ärtsångare 7, gärdsmyg 6, rödhake 14, stenskvätta 1, ängspiplärka 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 208 och i år totalt till 3713.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller:

Skärsnäppa 3 varav den äldsta märktes som 1K den 17 oktober 2019.

Större strandpipare 4 varav den äldsta märktes som 1K 25 juli 2011.

Korttidskontroller:

Skärsnäppa 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Stefan sjösatte ribbåten i förrgår och gjorde en premiärtur till Nidingen tillsammans med Jum idag. De stannar kvar tills i morgon.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.