DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 5 MAJ 2022

 

VÄDER

Samma väder som igår med god sikt och tunna höga moln som solen tidvis bröt igenom. Vid middagstid blev molntäcket något tätare och solen märktes inte längre.

 

Min temp: +8,0°C kl. 06. Max temp: +11,5°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NV 6,7 m/s, byvind 8,2 m/s, +9,3°C, vattenstånd -5 cm.

08:00: V 4,4 m/s, byvind 6,8 m/s, +9,2°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: SV 6,7 m/s, byvind 8,3 m/s, +10,9°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: V 3,4 m/s, byvind 6,9 m/s, +11,4°C, vattenstånd -2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:17 och ner 21:03.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-11:00 (168 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-19:00 (308 burtimmar).

Boletning av häckande större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: En flock på 9 flög ett varv runt ön vid 16-tiden.

Sjöorre: 15 sträckande mot S.

Småspov: En höll till på sydsidan mellan Lilla bryggan och Svacken.

Roskarl: En hanefödosökte intill Stora bryggan mitt på dagen.

Morkulla: En stöttes på Torget 04:55 och landade bortåt Kruthuset.

Sillgrissla: En sträckande mot S.

Tretåig mås: Idag lades de första äggen på de gamla fyrarna. Vardera ett ägg i bona 3, 11, 12 och 15.

Smålom: Två sydsträckande V om ön vid 18-tiden.

Havssula: 1 + 3 ad sydsträckande V om ön.

Trädgårdssångare: Årets första på Nidingen nätfångades och ringmärktes.

Mindre flugsnappare: En fjolåring (2K) fångades i nät 12A vid Kruthuset 10:20 och ringmärktes. Första i år och tidigaste vårfyndet någonsin sedan fågelstationsstarten 1980. Tidigaste fyndet dessförinnan var en 2K hane märkt 14 maj 2018.

Nordlig gulärla: En hane av thunbergi nätfångades och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

50 individer av 14 arter.

Skärsnäppa 1, lövsångare 8, gransångare 14, svarthätta 2, trädgårdssångare 1, ärtsångare 5, gärdsmyg 4, rödhake 6, mindre flugsnappare 1, rödstjärt 4, stenskvätta 1, gulärla 1, bergfink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 258 och i år totalt till 3763.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller:

Skärsnäppa: 5 varav den äldsta märktes som 2K den 10 mars 2014.

Större strandpipare: En på bo i norra Kausan märktes som 2K+ hona 29 april 2014.

Skärpiplärka: En märkt som hona 2 aug 2020.

Korttidskontroller:

Gärdsmyg 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum åkte från ön vid 17-tiden och med dem passade Elizabeth på att åka iland. Elizabeth har ingått i personalen sedan den 23 april.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.