DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 6 MAJ 2022

 

VÄDER

I gryningen helt molnfritt och ganska god sikt. På förmiddagen växlande molnighet men från middagstid helmulet.

 

Min temp: +8,9°C kl. 02-03. Max temp: +11,7°C kl. 12, 21 och 24.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 5,4 m/s, byvind 8,6 m/s, +8,9°C, vattenstånd +3 cm.

08:00: V 7,2 m/s, byvind 9,8 m/s, +10,8°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: SV 6,3 m/s, byvind 8,2 m/s, +11,4°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: SSV 5,6 m/s, byvind 6,6 m/s, +11,3°C, vattenstånd -9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:14 och ner 21:05.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 05:00-08:30 och 20 nät 08:30-12:00 (119 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:00-19:00 (308 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Ca 850 ex sträckte mot SO fördelade på fem flockar.

Sjöorre: 96 sträckande mot S.

Småspov: Liksom under några föregående dagar har ett ex hållit till på ön såsom idag, t.ex. längst ut på Hamnudden.

Myrspov: 4 ex rastande under stor del av dagen. Det var tredje gången som arten rapporterats från Nidingen i år.

Skärsnäppa: Under eftermiddagen kunde minst 250 ex räknas in vid ett tillfälle längst ut på Hamnudden.

Drillsnäppa: En rastade på stranden utanför trädgårdsfållan i skymningen. Nytt årskryss för Nidingen.

Sillgrissla: 6 sträckande mot S.

Smålom: 15 sydsträckande V om ön under förmiddagen.

Havssula: 16 (15 ad och en 3K) sydsträckande V om ön.

Tornfalk: En ad hane sträckte mot NO strax utanför Västudden 06:51.

Törnsångare: Årets första på Nidingen nätfångades och ringmärktes.

Stare: Åtminstone tre dagar i rad har en hane besökt holken på nordöstra gaveln av förrådsbyggnaden. Dock har vi inte sett till någon hona.

Koltrast: Öns häckande par (hanen Or/Rö och honan Lg/Lg) hämtar flitigt föda i fyrområdet för att mata boungar i ett av slånbuskagen runt Torget.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 9 arter.

Lövsångare 8, gransångare 1, svarthätta 4, ärtsångare 1, törnsångare 1, rödhake 2, rödstjärt 1, sädesärla 1, och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 278 och i år totalt till 3783.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller:

Skärsnäppa:

4 varav den äldsta märktes som 1K den 3 december 2011.

Större strandpipare:

En på bo vid basen av Hamnudden märktes som 3K+ hona 27 mars 2011.

En på bo N om innersta Kausan märktes på bo V om Strandoxeln 12 juli 2011.

Koltrast:

Kontroll av en häckande hona (Lg/Lg) märkt som årsunge (1K) 3 november 2016.

Korttidskontroller:

Gransångare 1, ärtsångare 1 och gärdsmyg 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

När undertecknad kom ut lördagen den 30 april startades ett strandpiparprojekt som hade för avsikt att hitta bon av de häckande paren och dessutom om möjligt konstatera färgringskombinationerna på individerna. Det har gått över förväntan och tills dags dato är 7 bon registrerade och exemplarens färgringskombinationer avlästa.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.