DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 7 MAJ 2022

 

VÄDER

Under efternatten och morgonen var det mulet och en frisk västlig vind svepte över Nidingen. Lufttemperaturen varierade något under dygnet och låg på 10-13 plusgrader. Vid 09-tiden klarnade det och resten av dagen var molnfri.

 

Min temp: +10,1°C kl. 06. Max temp: +11,8°C kl. 01.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: SV 6,7 m/s, byvind 8,5 m/s, +11,4°C, vattenstånd +1 cm.

08:00: V 9,7 m/s, byvind 13,5 m/s, +10,4°C, vattenstånd -2 cm.

14:00: VNV 6,4 m/s, byvind 8,6 m/s, +12,6°C, vattenstånd +13 cm.

20:00: NV 5,1 m/s, byvind 7,0 m/s, +11,7°C, vattenstånd -4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:12 och ner 21:07.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Bengt Karlsson och Uno Unger. Vid personalbytet, som sköttes av skeppare Thomas Haraldsson med fågelstationens båt, anlände den nya personalen Margareta Wilhelmsson och Eva Mattsson vid 15-tiden. Eva och Bengt återvände till fastlandet med vår båt, medan Uno stannar kvar några dagar till.

 

VERKSAMHET

14 nät 05:00-11:30 (91 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

Snatterand: En hona flög upp från ett lågt slånbuskage N om Fotogenboden.

Sjöorre: 194 sträckande mot S.

Kärrsnäppa: Ett ex var i sällskap med skärsnäppor på Hamnudden under kvällen.

Småspov: Två ex födosökte på Playan och på Hamnudden.

Grönbena: Ett ex hördes i fyrområdet vid 20:30-tiden och flög sannolikt mot Hamnudden.

Gluttsnäppa: Ett ex hördes flygande över fyrområdet mot Västudden 06:46.

Sillgrissla: En sträckande mot S.

Smålom: 11 sydsträckande V om ön under förmiddagen.

Havssula: 22 mot S och en mot N. Majoriteten var adulta men av de 22 var två 3K och en 2K.

Tornfalk: Ett ex sträckte mot NO strax utanför Västudden vid 08:29.

Stare: Åtminstone fyra dagar i rad har en hane besökt den nordvästra holken på nordöstra gaveln av förrådsbyggnaden. Kan det vara så att en hona ligger och ruvar där?

Svart rödstjärt: En honfärgad födosökte i fyrområdet från middagstid och fram till sena eftermiddagen.

Buskskvätta: En hane födosökte längs gångvägen i höjd med Brygghuset.

Ortolansparv: En 3K+ hane ringmärktes efter fångst i nät 5E vid 07-tiden. Vid märkningen och frisläppandet hördes båda de två typiska locklätena. Arten har blivit allt mer sällsynt och senast någon ringmärktes på Nidingen var 21 augusti 2007.

 

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

43 individer av 8 arter.

Lövsångare 13, svarthätta 11, ärtsångare 5, gärdsmyg 1, rödhake 4, rödstjärt 5, ortolansparv 1 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 321 och i år totalt till 3826.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Långtidskontroller:

Ejder: Ett ex märktes som 3K+ hona 9 maj 2020. Hon ruvade då på 5 ägg under bänken SO om 1852 års hus och hon ruvade nu på 5 ägg på samma plats under bänken.

Större strandpipare: Ett ex hörande till det igår hittade boet på stranden utanför Trädgårdsfållan märktes som 2K+ hona 30 maj 2013.

Korttidskontroller:

Ärtsångare 1 och gärdsmyg 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum tillbaka idag för fortsatt städning inför säsongsstarten.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.