DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 OKTOBER 2021

VÄDER
Halvklar fullmånenatt, +12°C, lufttrycket 983 hPa. Regnskurar i gryningen. Under fm vred vinden ganska snabbt över från VSV till NV och blev kuling. Mycket god sikt men småningom daller bortåt horisonten. Ökande vind och stigande havsvattenstånd under kvällen.

 

Min temp: +10,1°C kl. 13. Max temp: +12,3°C kl. 01.
Nederbörd:

02:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12°C, vattenstånd +47 cm.
08:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +11°C, vattenstånd +50 cm.
14:00:
NV 14 m/s, byvind 16 m/s, +10°C, vattenstånd +32 cm.
20:00: VNV 15 m/s, byvind 20 m/s, +10°C, vattenstånd +66 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:02 och ner 17:51.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

VERKSAMHET
15 nät 07:00-08:00 och 14 nät 08:00-11:00 (57 nättimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet kl. 08:00-11:00, därefter sporadiskt.

 

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – en kvintett 2K+ sträckte SV längs Nordstranden 08:33.

SNATTERAND – en kvartett kom från Lilleland kl. 09:38 och fortsatte västerut.

BLÄSAND – ca 25 ex söderut under fm, långt ut i väster fördelat på två flockar.

 

BREDSTJÄRTAD LABB, ljus morf – en 3K+ sträckte söderut kl. 08:49-08:51. Upptäcktes i nordväst, strök förbi Västudden och över Kausahamnen väl innanför Klockfoten. Johan fick bra bilder från vår obsplats på gårdstunet!

Bredstjärtad labb, ljus morf (Stercorarius pomarinus) rundar Västudden.

Foto: Johan Tufvesson

 

ALKEKUNG – ett ex snabbt söderut förbi Ostudden under eftermiddagen.

KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA – kom fladdrande kl. 09:28-09:31 längs Nordstranden förbi Rissastenen och Strandoxeln. Försvann bakom Stefans hus och kunde ”som vanligt” inte återfinnas när den borde ha rundat Västudden.

STORMFÅGEL – Annelotta upptäckte den kl. 09:25 flygande rakt emot oss sträckobservatörer. Småningom svängde ”havhesten” av mot sydväst utanför Nordstranden, passerade Rissastenen på bekvämt avstånd och fortsatte fint mot Västudden 09:28 … då … DÅ fick vi som bonus in den klykstjärtade stormsvalan i tubkikarna!

Stormfågel (Fulmarus glacialis) längs Nordstranden.

Foto: Johan Tufvesson

 

HAVSSULA – minst 100 ex födosökande och sträckande. Åldrar/antal: 1K/en, 2K/en, 3K/fyra, 4K/elva och 5K+ minst 150 ex.

TRETÅIG MÅS – 50 sträckande

BERGLÄRKA – ett ex på Ostudden.

SÅNGLÄRKA – två ex på västra delen av Ostudden.

VINTERHÄMPLING – tre-fyra, kanske fem flockar ”vinterpling” (7+7+8+10+14), har farit runt på ön i dag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter:

gransångare 1, gärdsmyg 2, rödhake 1, ängspiplärka 1 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 300 och i år till 8 399 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER
En korttidskontroll av svarthätta. Dessutom en fältkontroll av skärpiplärka och en del skärsnäppor, båda arterna via foto (Johan T).

Johan Tufvesson måste byta optik … skärsnäpporna (Calidris maritima) landade för nära på Ostudden!

Foto: Göran Andersson

 

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

* Vid 09:30-tiden vred vinden ganska snabbt över från VSV till NV och mycket av havsfågelsträcket avtog. Endast sulorna fortsatte nöta horisonterna 😉 resten av dagen.

 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 20 OKTOBER 2021

VÄDER
Natten till i dag, kl. 22-01, föll 3 mm regn. Nedsatt sikt. Lufttrycket 997 hPa … har fallit tjugo enheter på ett dygn. Föll ytterligare nära tio enheter under dagen.

Regn 06-08, 08:30-09:15, 10:10-11:45 och 12:45-13:45 med dålig sikt.

Först vid 14-tiden blev sikten god, ca 10 km och till kvällen över 20 km. Vacker solnedgång.

 

Min temp: +12,3°C kl. 00 och 22-23. Max temp: +13,5°C kl. 05 och 10.
Nederbörd: 4 mm

02:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +13°C, vattenstånd +31 cm, mycket disigt.
08:00: SV 12 m/s, byvind 14 m/s, +13°C, vattenstånd +37 cm, dis-dimma.
14:00:
SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +13°C, vattenstånd +33 cm, sikt 10 km.
20:00: SV 7 m/s, byvind 12 m/s, +13°C, vattenstånd +44 cm, mkt god sikt.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:59 och ner 17:54.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

VERKSAMHET
7 nät 08:00-08:30, 10 nät 09:30-10:15 och 6 nät 12:30-13:00 (14 nättimmar).
Två vadarburar som fröfällor under Strandoxeln 08:00-18:00 (20 burtimmar).

Mycket sporadiska sträckobservationer i nedsatt sikt, från 09:30. Efter klockan 14 kontinuerligt i god sikt fram till 15:20.

 

OBSERVATIONER
MÖRKBUKIG PRUTGÅS – en kvartett mot söder utanför Ostudden under em.

GRAVAND – en 3K+ sträckte SV längs Nordstranden och Västudden vid 10-tiden.

BLÄSAND – summa 37 ex, fördelat på tre flockar, 17+12+8, klockan 09:35-10:35.

KRICKA – en flock på elva ex landade nära Ostudden på em.

HAVSSULA – 25 ex fiskande norr och väster om Nidingen 09:30-11:00, största flock 12 ex. Åldersfördelning: 17 adulter, fem 4K och tre 3K. Under em-passet ett dussin 5K+.

SKÄRSNÄPPA – under en lång fotosession ute på Ostudden, kunde tre flockar räknas ganska exakt till 125 individer av Johan T.

TRETÅIG MÅS – åtta adulter på sträck under em.

SILLTRUT – en 1K på sträck mot SV tillsammans med två yngre fiskmåsar och en gammal gråtrut under em.

JORDUGGLA – Nordstranden 09:30-09:55. Fällde slutligen strax norr om Strandoxeln, nära östra ”Dubbelstenarna”.

BERGLÄRKA – ett ex på Ostudden, strax väster om Svacken.

RÖDVINGETRAST – en flock på sex ex kretsande över ön efter lunch och slutligen fällde de på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 3 arter:

gärdsmyg 2, rödhake 1 och svarthätta 2.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 294 och i år till 8 393 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Fältkontroller av färgmärkta skärsnäppor (>30) på Ostudden, via Johans foton, kommer att registreras inom kort.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

* Annelotta har reparerat nät 6E i dag … mellan regnskurarna.

* Vid midnatt noterades +12,3°C och efter det fortsatte temperaturen att stiga! Nidingen har således en bit kvar till den meteorologiska hösten. SMHI vill nämligen ha fem dygn i sträck med hösttemperaturer, alltså en medeltemp under +10°C.

Nidingens ”vandringsleder” är lite speciella. Inget steg blir det andra likt.

Foton och collage: Göran Andersson

 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 19 OKTOBER 2021

VÄDER
Genomträngande fint regn kl. 01-03, 08-09 och under hela em i friska SO-S-vindar.  Fallande lufttryck under natten till 1017 hPa och fortsatt neråt under dagen med flera enheter. Notera dagens temperaturer, som steg kontinuerligt under dygnet till klockan 22! Strax därefter kom tre timmar regn.

Min temp: +7,4°C kl. 04. Max temp: +12,3°C kl. 22.
Nederbörd: 3,5 mm

02:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +8°C, vattenstånd -14 cm, duggregn.
08:00: SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +10°C, vattenstånd -9 cm, duggregn.
14:00:
S 9 m/s, byvind 11 m/s, +11°C, vattenstånd -4 cm, duggregn.
20:00: S 11 m/s, byvind 13 m/s, +12°C, vattenstånd +15 cm, uppehåll.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:57 och ner 17:56.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

VERKSAMHET
5 nät 07:00-08:00 (5 nättimmar).
Sträckobservationer, trots nedsatt sikt, kl. 09:00-11:00 samt en stund efter lunch, då det var tillfälligt uppehåll.

 

OBSERVATIONER
SJÖORRE – ca 90 ex sträckte söderut på fm: 22 +ca 30 +15 +7 +17.

TRETÅIG MÅS – sex 1K, en 2K och två 3K+ sträckande syd.

SKRATTMÅS – en 1K mot SV ca 10:30.

STORLABB – ett ex jagande 09:57-10:15 norr och sen söder om Västudden Ett ex sträckte söderut 12:10-12:12.

HAVSSULA – tio 5K+ och två 3K sträckte S, varvat med födosök. Dessutom 20 i olika åldrar flygande i olika riktningar.

TOPPSKARV – klockan 09-11, ett imponerande sträck … mycket mer omfattande än den dagliga Skarvpendeln. Närmare 500 ex! Denna flyttningsrörelse var något helt annan än den klassiska ”pendeln” från Hallands Svartskär. Ganska likt gårdagens passage av toppskarvar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 288 och i år till 8 387 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Dagens fältkollade skärpiplärka (Johans foto) var från mars 2019 och oktober 2019 (då 2K). Denna skärpiplärka blev aldrig kollad 2020.

Fältkontrollen (via Johans foto) i söndags 17 oktober av en färgmärkt skärsnäppa, var från hösten 2019. Fjäreplytten var även kollad på Nidingen i april, både 2020 och 2021.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

* Inget tryck i fyrplatsens vattenledningar under efternatten. Därför fick vi under morgonen stöd och support från kunnigt folk iland. Vi ändrade kranarna så att vattnet nu kommer från regnvattenreservoaren i stället för avsaltningsanläggningen. Varför vi inte kan ta vatten från den fyllda tanken med avsaltat och fint vatten är oklart.

Men nu kan vi i alla fall diska och tvätta av oss i rinnande varmvatten. Det går förstås också att manuellt hämta extra gott dricksvatten från anläggningen.

 

* Vadarburarna flyttades upp under e.m. till säker mark inför kommande högvatten i kombination med ev. hårdare vindar.

 

* Vi testade att hissa en blågul vindstrut i flaggstången. Den ser ut som en vimpel på lite håll och ska nog tåla riktigt hårda vindar.

Göran hissar upp den blågula vindstruten under överinseende av Sara.

Foto: Johan Tufvesson

Nidingens Vänners flaggstång vid Bagarstugan. Vy mot väster.

* Annelotta överraskade personalen vid middagen med en skål Glace Cacao Surpris – handgjord chokladglass – som hon ”svept ihop” under dagen och gömt i frysboxen!

 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 18 OKTOBER 2021

VÄDER
Halvklar natt med krispig ostvind från frosten på fastlandet. Stjärnklar gryning och nästan molnfri morgon. Tidvis överskyad himmel under dagen med stillastående molnfront i väster. Mest sol, till sena em dock mulet, när västfronten började röra på sig.

Lufttrycket steg under gårdagen och natten till idag: från ett ostadigt lågtryck till – om än troligen tillfälligt – ett högtryck på 1023 hPa.

Min temp: +5,0°C kl. 08. Max temp: +10,0°C kl. 14.
Nederbörd:

02:00: ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +6°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +5°C, vattenstånd +-0 cm.
14:00: OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:55 och ner 17:59. Månen, nästan full, gick ner 06:00 och upp 18:00.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

VERKSAMHET
18 nät 07:00-11:30 (81 nättimmar).
20 burar i Kausan och 7 på Hamnudden 07:00-17:00 samt 8 burar på Playan 07:00-17:00 (350 burtimmar).

 

OBSERVATIONER
VITNÄBBAD ISLOM (?) – äldre individ, sommardräkt, osäker artbestämning. Klockan 09:32 upptäcktes en välväxt, sydsträckande islom norr om Råö på kanske 30 m höjd (väl över skogsranden längs kusten) och småningom passerande mitt emellan Nidingen och Malön. Troligen på 3 km avstånd. Trots olika ljusförhållanden kunde den lysande näbben ses hela tiden i princip, liksom svart huvud och hals.

SKÄRSNÄPPA – 80 ex på ön.

Skärsnäppa (Calidris maritima) på Hamnudden.

Foto: Johan Tufvesson.

 

JORDUGGLA – kl 14:31 stöttes ett ex ute på Västudden av slitvargen Johan. Flög österut utanför Nordstranden, men hårt uppvaktad verkade den fälla igen norr om Kruthuset.

BERGLÄRKA – en rastande på Västudden, drog österut.

RÅKA – två sträckande.

LAPPSPARV – Ett ex vid 16:50-tiden strax norr om gårdstunet, flög österut.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
31 individer av 6 arter:

kungsfågel 1, gärdsmyg 15, rödhake 1, ängspiplärka 6, skärpiplärka 3 och bergfink 5.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 288 och i år till 8 387 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER
Egen korttidskontroll av blåmes.

 

UPPDRAGSARBETE
* Gästtoalettens stopp i avloppsslangen för urin fixades (0,5 tim). Det verkar som att när toapapper hamnar i urinskålen och blöts ner, slinker pappersfibrer ner genom silen och ansamlas med åren i rörets avslutning i markbädden bakom toaletten. När den proppen avlägsnades fungerade avrinningen bättre.

 

ÖVRIGT

* Tre trasiga nät (5B, 6E och 14A) – noterades först i morse vid nätuppsättningen – lagades under em.

* TUMLARE – en flock på fyra utanför Nordstranden under fm samt fyra resp. två individer långt i norr resp. nordost under em.

* Amiralfjäril, ett ex, troligen en migrerande individ.

* I dag hissades en blågul vimpel – jag kanske skulle ha sponsrat med en längre modell – upp i flaggstången som ett test. Senare i veckan, när prognosen lovar hårt väder, provas även den blågula vindstruten. Fina, lugna dagar – när ön brukar ha besökare – ska den vanliga flaggan vaja högst upp förstås.

 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 17 OKTOBER 2021

VÄDER
Klarblå himmel över ön på morgonen, mulet mot land. Under em och kväll växlande, men mest soligt. Långsamt avtagande västvind, under em vridande mot NV, under kvällen vridande mot N och småningom NO.
Min temp: +10,0°C kl. 05 och 08. Max temp: +11,7C kl. 14.
Nederbörd:

02:00: V 11 m/s, byvind 15 m/s, +10°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: V 8 m/s, byvind 11 m/s, +11°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +12°C, vattenstånd +1 cm.
20:00: N 5 m/s, byvind 9 m/s, +10°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:53 och ner 18:02.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson och Marianne Ohlander avlöstes under em av Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

Stationsbåten fördes, som vanligt, med ackuratess av Lasse Hellberg.

VERKSAMHET
11 nät 06:45-08:00 och 12 nät 08:00-12:30 (68 nättimmar).
20 burar i Kausan och 7 på Hamnudden 08:30-18:30 samt 8 burar på Playan 09:00-18:30 (346 burtimmar).

Fröfällan 08:00-16:00.

 

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA – En flock på minst 80 ex var stationära kring Hamnudden – Kausan – Västudden under em.

RÅKA – 17+3+2 på flyttning = 22 ex.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
17 individer av 6 arter.

Skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, pilfink 1, ängspiplärka 9, skärpiplärka 2 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 257 och i år till 8 356 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av koltrast 1, gärdsmyg 1 och bofink 1. Fältkontroll (via Johans foto) av en färgmärkt skärsnäppa, var från hösten 2019 och kollad i april både 2020 och 2021 – lila/led och svart/metall. Även ringens sista fyra siffror kunde ses på fotot.

UPPDRAGSARBETE
Städning av gästtoaletten vid hamnen (0,5 tim).

ÖVRIGT
 * Två nya nidingar, Sara Sandberg och Johan Tufvesson – som nu i en vecka ska arbeta på Nidingens fågelstation – fick ett fint mottagande vid landstigningen: höstsäsongens första ringmärkta skärsnäppa. Under vårsäsongen märktes 103 ex vid Nidingens fågelstation.

Så åkte Eva, Marianne, Margareta och Bo iland med Stuff och Lasse vid ratten. Båtsman Däck hade glömt att ta upp babords fendrar … men det fixade sig snart.

FOTO: ”Båtsman Däck”

VID DATORN
Bo Nielsen, Eva Åkesson och Göran Andersson.

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 OKTOBER 2021

VÄDER
Blåsig dag, mulen morgon, medelgod sikt, halvklart under dagen med lite regn på eftermiddagen.
Min temp: +10,8°C kl. 19. Max temp: +12,2C kl. 13 och 14.
Nederbörd: Lite regnstänk vid kl 16.

02:00: V 14 m/s, byvind 19 m/s, +11°C, vattenstånd +49 cm.
08:00: V 14 m/s, byvind 17 m/s, +11°C, vattenstånd +46 cm.
14:00: V 14 m/s, byvind 18 m/s, +12°C, vattenstånd +42 cm.
20:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +11°C, vattenstånd +23 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:51 och ner 18:04.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson och Marianne Ohlander

VERKSAMHET
9 nät 07:00-10:00 (27 nättimmar).

Märkningar inmatade i Fagel till dagens datum samt alla märkningar kontrollästa förutom en sida.

OBSERVATIONER
ALFÅGEL: 2 förbiflygande.

STORLABB: 1 sträckte syd cirka 8:00.

GRÅLIRA: 1 sträckte syd cirka 12:00.

SKÄRSNÄPPA: En flock på 40 är stationära vid hamnen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 individer av 1 art.

Pilfink 2, ny ringmärkningsart för året

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 240 och i år till 8 339 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Blåmes 1

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT

Flaggan är nerhalad och i hopvikt (enligt tantmodellen) ligger i tvättstugan.

Bevakning av havsfågelsträcket under dagen. Mycket alkor, tyvärr långt ut.

Skärsnäpporna har ökat till ca 40 och har börjat födosöka i våra insektsrika tångvallar. Det är mest omärkta skärsnäppor men några färgmärkta finns med bland dessa. Tyvärr har vinden blåst upp en tångvall i Kausan i Nordvästra hörnet som hindrar tången att blåsa in till själva ”Kausanstranden”.

 

På grund av vinden blev det inget personmalbyte idag.

VID DATORN
Bo Nielsen och Eva Åkesson.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 OKTOBER 2021

VÄDER
Blåsig mulen morgon, medelgod sikt, solsken resten av dagen och mycket god sikt inåt land.
Min temp: +11,7°C kl. 06 och 07. Max temp: +13,°C kl. 16.
Nederbörd: Ingen.

02:00: SV 12 m/s, byvind 16 m/s, +12°C, vattenstånd +44 cm.
08:00: V 11 m/s, byvind 16 m/s, +11°C, vattenstånd +26 cm.
14:00: N 12 m/s, byvind 16 m/s, +12°C, vattenstånd +23 cm.
20:00: NV 12 m/s, byvind 15 m/s, +12°C, vattenstånd +26 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:48 och ner 18:07.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson och Marianne Ohlander

VERKSAMHET
7 nät 06:45-10:45 8 nät 15:00-17:00 (44 nättimmar).
Fröfällan 13:00-17:00 (4 fröfälletimmar).

13 burar på Playan 10:30-17:30, 21 burar i Kausan 11:30-17:30 (251 burtimmar).

Kontrolläst inmatade märkningar i Fagel.

OBSERVATIONER
KUSTLABB: 1 sträckte syd cirka 14.00.

SKÄRSNÄPPA: En flock på 20 flög förbi västudden.
KÄRRSNÄPPA: Fyra stycken rastade i kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 5 arter.

Gärdsmyg 1, järnsparv 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 2, bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 238 och i år till 8 337 av 93 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Gärdsmyg 1 och kungsfågel 1,samt LB/ME OR/OR skärpiplärka ringmärkt som ungfågel i november 2017 av Uno, färgmärkt mars 2018 samt kontrollerad mars 2019 och oktober 2019, enbart här på Nidingen under vintern?

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 0,5 tim

ÖVRIGT

För mycket vind för fågelfångst och inga optimala vindar för havsfågelskådning.

Vi fick ägna oss åt de små glädjeämnena som t ex att nollan blev spräckt av en gärdsmyg, havssulor som födosökte utanför västudden, nära, och födosökande silltrut längs nordstranden. Under morgonen sågs bara adulta tretåiga måsar, de unga kom först fram på eftermiddagen. Då tog en ung tretåig mås en tobis och blev genast uppvaktad av två andra unga tretåiga samt två gråtrutar. Hen kämpade länge för att behålla sin tobis. Fyra kärrsnäppor sågs vandra omkring bland burarna: ”gå in nu då!, gå in nu då!”, spänningsmoment på Nidingen. Solen värmde i lä. Öns tillskott av två blåmesar och åtta bofinkar under dagen hoppas vi på att få in i nät i morgon.

VID DATORN
Bo Nielsen och Eva Åkesson.

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 OKTOBER 2021

VÄDER
Mulen morgon, diss över havet, lite solglimtar runt lunch, eftermiddagen mulen med god sikt.
Min temp: +10,2°C kl. 00. Max temp: +13,3°C kl. 13.
Nederbörd: Ingen.

02:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +10°C, vattenstånd +16 cm.
08:00: V 8 m/s, byvind 12 m/s, +12°C, vattenstånd +15 cm.
14:00: V 8 m/s, byvind 12 m/s, +13°C, vattenstånd +33 cm.
20:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12°C, vattenstånd +23 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:46 och ner 18:09.

PERSONAL
Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson och Marianne Ohlander

VERKSAMHET
9 nät 06:45-07:45 13 nät 07:45-11:45 (61 nättimmar).
Fröfällan 07:45-11:45 (4 fröfälletimmar).

Inmatning i Fagel av ringmärkningsdata till dags datum samt alla kontroller utan skärpiplärka. och kärrsnäppa, dessutom ganska mycket kontrolläst.

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA: En flock på 20 flög förbi västudden på eftermiddagen.
PILGRIMSFALK: Rastade på ostudden.

STARE: 100 flock sträckande över ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 individer av 1 art.

Gärdsmyg 2.
Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 231 och i år till 8 330 av 93 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Gärdsmyg 1 och ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 0,5 tim

ÖVRIGT
.
En lugn dag på fågelfronten, både på land och till havs. Personalen ägnade sig åt Fagel, promenader till ostudden, bokläsning samt spaning över tomma hav

VID DATORN
Bo Nielsen och Eva Åkesson.

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13 OKTOBER 2021

VÄDER

Klart på Nidingen, diverse regnskurar över land. Svag vind som vred halva varvet.

Min temp: +7,7°C kl. 08 Max temp: +11,7°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

02:00: N 4 m/s, byvind 9 m/s, +10°C, vattenstånd +16 cm.

08:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +8°C, vattenstånd +7 cm.

14:00: S 4 m/s, byvind 6 m/s, +12°C, vattenstånd +11 cm.

20:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +11°C, vattenstånd +5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:44 och ner 18:12.

PERSONAL

Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson och Marianne Ohlander

VERKSAMHET

17 nät 06:30-08:00.25 nät 08:00-17:30. 237,5 nättimmar.

13 burar på Playan, 28 burar i Kausan 08:00-17:30, 389,5 burtimmar.

Fröfällan 08:00-17:30.9,5 fröfälletimmar.

 

OBSERVATIONER

STÖRRE STRANDPIPARE: En rastade på hamnudden tillsammans med en kärrsnäppa på Hamnudden.

SKÄRSNÄPPA: En flock på 12 rastade på Hamnudden på eftermiddagen.

 

RINGMÄRKNING

70 individer av 13 arter.

Blåmes 1, gransångare 1, kungsfågel 4, gärdsmyg 43, rödvingetrast 1, taltrast 1, rödhake 2, järnsparv 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 6, bofink 2, vinterhämpling 5 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 229 och i år till 8 328 av 93 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 3, och rödhake 2.

UPPDRAGSARBETE

Inget

 

ÖVRIGT

Gärdsmygens dag igen.

Idag såg vi två färgmärkta skärpiplärkor, en av dem var orange/orange på vänster ben och troligen ljusblå på höger (kan eventuellt vara mörkblå). Båda dessa ringmärktes 2018. Den andra kunde inte avläsas bra.

Skärsnäppor ökar dag för dag…

VID DATORN

Bo Nielsen och Eva Åkesson.