DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 9 OKTOBER 2021

VÄDER

Högtrycksväder, mest mulet men periodvis lite sol. Lätt duggregn på morgonen därefter god sikt. Syd var den dominerande vindriktningen under dagen liksom igår.

Min temp: +11,5°C kl. 00 Max temp: +12,6°C kl. 10 och 14.

Nederbörd: Ingen.

02:00: S 4 m/s, byvind 5 m/s, +12°C, vattenstånd -9 cm.

08:00: S 4 m/s, byvind 6 m/s, +12°C, vattenstånd +1 cm.

14:00: S 7 m/s, byvind 9 m/s, +13°C, vattenstånd -12 cm.

20:00: S 5 m/s, byvind 7 m/s, +12°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:35 och ner 18:23.

PERSONAL

Dennis Kraft, Mikael Hake, Kerstin Wiklander och Susanna Gustavsson. Ny personal i form av Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson och Marianne Ohlander anlände klockan 11. Den avgående personalen lämnade ön kl 13. Fredrik Klingberg skötte transporten med stationens båt.

VERKSAMHET

17 nät 06:30-09:30, 12 nät 12:00-13:00, 24 nät 13:00-16:30, 7 nät 16:30-18:0051totalt 157,5 nättimmar.

25 burar i Kausan 07:00-10:00, 75 burtimmar.

Fröfällan igång 07:00-16:30, 9,5 fröfälletimmar.

 

OBSERVATIONER

FISKGJUSE. En sträckte förbi.

SPARVHÖK: Tre har under dagen dragit förbi ön mot SV.

BLÅ KÄRRHÖK: En jagade över ön.

STENFALK: En hane stannade ett tag och jagade fåglar.

LADUSVALA: En förbisträckande.

MINDRE KORSNÄBB: Två rastande under morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

379 individer av 14 arter.

Blåmes 5, lövsångare 1, gransångare 12, svarthätta 5, kungsfågel 127, gärdsmyg 51, koltrast 3, taltrast 3, rödhake 65, rödstjärt 2, järnsparv 22, bofink 17, bergfink 58 och sävsparv 8.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 970 och i år till 8 069 av 93 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 1, gärdsmyg 1 och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE

Toaletterna tömda och städade 0,5 timmar. Guidning av fyra grupper 1,5 timmar.

ÖVRIGT

Det blev en stor dag. På morgonen var ön full av kungsfåglar och många blev släppta utan ring. Totalt märktes 375 fåglar där kungsfåglar och bergfinkar dominerade.

Byte av personal, nu är det Bo Nielsen, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson och Marianne Ohlander tog över. För Bo är det första besöket på Nidingen.

VID DATORN

Bo Nielsen och Eva Åkesson.