DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 OKTOBER 2021

VÄDER

Mestadels mulet och bara några korta stunder med sol på em. Tidvis dimma och disigt från och till. Lätt regn vid ett par tillfällen. Regn och dimma på avstånd begränsade periodvis sikten. Gårdagens vindriktning (NO) växlade under natten till O och Sedan S och varierade sedan under dagen mellan S och SV. Vindstyrkan avtog under natten till som lägst 2,4 i medelvind men ökade sedan till som mest 8,8 kl. 09 och byvinden nådde som högst 11,7 m/s kl. 10. Stigande lufttryck från 1 005 vid midnatt till 1 021 kl. 24.

Min temp: +11,8°C kl. 03. Max temp: +14,2°C kl. 16.

Nederbörd: Totalt 0,8 mm vid två avläsningstillfällen, kl. 02 och 14.

 

02:00: NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +12°C, vattenstånd +22 cm.

08:00: SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +14°C, vattenstånd +27 cm.

14:00: S 6 m/s, byvind 9 m/s, +13°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14°C, vattenstånd +19 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:29 och ner 18:31.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Mikael Hake, Kerstin Wiklander och Susanna Gustavsson.

 

VERKSAMHET

2 nät 03:15-03:45, 5 nät 03:45-06:30, 13 nät 06:30-07:00, 17 nät 07:00-09:30, 20 nät 09:30-10:00, 23 nät 10:00-13:00, 20 nät 13:00-13:30 och 20 nät 14:00-16:00, totalt 193 nättimmar.

25 burar i Kausan 07:00-19:00, 300 burtimmar.

Inventeringstur till Ostudden.

 

OBSERVATIONER

PRUTGÅS: Tre drog förbi ön på em.

SNATTERAND: En hona rastade tillsammans med gräsänderna.

STJÄRTAND: Sågs tillsammans med öns gräsandsflock.

ENKELBECKASIN: Under natten hördes att stort antal som flög omkring i fyrområdet. Svårt att uppskatta antalet men åtminstone flera tiotal, troligen hundratal.

BLÅ KÄRRHÖK: Två årsungar drog runt ett tag och satte fart på många av de rastande fåglarna.

SVART RÖDSTJÄRT: En hane höll till i fyrområdet under dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

194 individer av 17 arter.

Gransångare 34, rörsångare 2, svarthätta 6, trädgårdssångare 1, törnsångare 2, kungsfågel 4, gärdsmyg 21, taltrast 16, rödhake 81, rödstjärt 1, järnsparv 8, ängspiplärka 5, skärpiplärka 1, bofink 4, bergfink 2, grönsiska 1 och sävsparv 5.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 244 och i år till 7 343 av 91 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Främmande kontroller av en gransångare med dansk ring och en bergfink, en adult hane, med belgisk ring. Dessutom egen kontroll av en ärtsångare märkt 18/9.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Det har varit en minnesvärd dag får oss som har förmånen att få vistas här på ön. Då undertecknad MH gjorde ett besök i ett av öns buskage vid tretiden den gångna natten var det uppenbart att den lugna, disiga luften över ön bubblade av fåglar som gnistrade i fyrljusets sken. Taltrastar och rödhakar dominerade i fyrverkeriet, men det mest anmärkningsvärda var den kakafoni av enkelbeckasinsläten som hördes och som totalt dominerade ljudbilden. Trots att man har upplevt många så kallade ”fyrnätter” här under de fyra senaste decennierna var detta något helt nytt. Hur många beckasiner som passerade och/eller vistades på och över ön är omöjligt att avgöra, men många var det…

I samband med att det klarnade upp vid fyratiden och sydvästvinden ökade, minskade mängden fåglar som sågs och hördes över ön och när vi satte upp näten vid halvsjutiden var det ganska tyst. Det visade sig dock bli en finfin dag med 194 fåglar märkta tillhörande 16 olika arter, varav hela sex arter sångare.

 

VID DATORN

Dennis Kraft och Mikael Hake