DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 OKTOBER 2021

 VÄDER
Klar och stormig månskensnatt (NV 16-20 m/s vid midnatt) och vridande sakta mot N i gryningen. Lufttrycket har stigit tjugo enheter sedan i går och var under efternatten 1009 hPa och temperaturen +11°C. Redan innan lunch hade ett högtryck vuxit in över Kattegatt och vinden avtog under klarblå himmel. Det var nästan ett Brittsommarväder!

Under em var lufttrycket högt, 1022 hPa.

 Min temp: +9,8°C kl. 11. Max temp: +11,1°C kl. 00-04!
Nederbörd:

02:00: NV 15 m/s, byvind 18 m/s, +10,8°C, vattenstånd +34 cm.
08:00: N 10 m/s, byvind 16 m/s, +10°C, vattenstånd +37 cm.
14:00:
NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.
Solen gick upp 08:06 och ner 17:46.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson. De två sistnämnda reste hem vid 15-tiden med stationsbåten Stuff och Thomas Haraldsson vid rodret.

 

VERKSAMHET
4 nät 07:30-11:00 och 2 nät 11:00-12:00 samt 6 nät 12:00-14:00 (28 nättimmar).
Playan: 15 burar 10:00-11:30 och 19 burar 11:30-18:30 (155 burtimmar).

Sträckobservationer från gårdstunet kl. 08:00-11:00.

 

OBSERVATIONER
MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – två flockar med adulter, långt ut i väster och på hög höjd mot SV: 8 ex kl. 09:15 och 8 ex 10:02.

ALKEKUNG – minst nio ex sträckande söderut.

TOBISGRISSLA – minst fyra individer längs Nordstranden.

SMÅLOM – en 1K-lom mot SO kl. 08:19 på insidan av Nidingen. Dessutom en yngre små-/storlom söderut en timma senare. Under sena em, 17:03, två 1K- smålommar, tillsammans mot S, tvärande över Ostudden.

HAVSSULA – minst 40 ex i olika åldrar sträckte N och NV samt födosökte.

TRETÅIG MÅS – ca 60 sträckande mot norr.

BERGLÄRKA – ett ex på Ostudden.

SVARTMES – ett ex ringmärktes. Årets fjärde. De tre föregående fick sina ringar 7 okt (1) och 8 okt (2). Samtidigt kom några blåmesar och talgoxar till ön.

Svartmes (Periparus ater). Foto: Sara Sandberg.

SNÖSPARV – höstens första ex omkringflygande under fm över öns västra del. Senast arten sågs på Nidingen i år, var 25 mars.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 ex av 8 arter:

SVARTMES 1, blåmes 2, talgoxe 1, gärdsmyg 2, pilfink 1,

ängspiplärka 1, bofink 1 och bergfink 3.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 311 och i år till 8 410 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: blåmes, taltrast och svarthätta.

UPPDRAGSARBETE
Saltvattenhinnan på SMHI:s molnhöjdsmätare, ett resultat av de senaste kulingvindarna, putsades bort (0,5 tim). Latrinhantering (0,5 tim).

ÖVRIGT

* De sju vadarburarna på Hamnudden flyttades under morgonen till Playan som, innanför ”fjälltopparna” av tång efter högvatten och vågor, faktiskt har ytor att ställa burarna på.

* Det var så fint väder under eftermiddagen – nästan ”tumlarväder” – att skepparen Thomas ”cabbade ner” Stuff inför återresan och gungade lätt som öppen snipa in mot kusten. Det såg härligt ut!

* Finvädret denna dag krävde att vi hissade en alldeles ny flagga i stället för den totalt utslitna. Fanan halades traditionsenligt i solnedgången.

* Ett par havsörnar höll till vid Råöobservatoriets ”Globen” vid lunchtid. De sågs fint med tubkikare från gårdstunet.

* Två gästande snurrebåtar med tre plus två besökare lade till vid Lillbryggan under em.VID DATORN
Göran Andersson