DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 OKTOBER 2021

VÄDER

Molnigt med solglimtar. Stark västlig vind.

Min temp: +11,6°C kl. 06 Max temp: +13,3°C kl. 13.

Nederbörd: Regnstänk vid 16-tiden.

02:00: V 8 m/s, byvind 12 m/s, +12°C, vattenstånd +26 cm.

08:00: V 9m/s, byvind 14 m/s, +12°C, vattenstånd +31 cm.

14:00: V 11 m/s, byvind 14 m/s, +13°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: NV 11 m/s, byvind 14 m/s, +13°C, vattenstånd +30 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:40 och ner 18:17.

PERSONAL

Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson och Marianne Ohlander

VERKSAMHET

5 nät 06:30-0900. 8 nät 09:00-16:00. 68,5 nättimmar.

28 burar i Kausan 11:00-18:00, 196 burtimmar.

Fröfällan igång 11:00-16:00, 5 fröfälletimmar.

Fagel inlagt igår och idag till dagens datum.

 

OBSERVATIONER

STORLABB: Sträckande S. Två under morgonen, samt en vid 17 tiden.

HAVSSULA: Ungefär trehundra födosökte och sträckte.

STORMFÅGEL: Visade upp sig fint längs nordstranden, sträckand S

PILGRIMSFALK: En sträckte förbi.

JORDUGGLA: En sträckte förbi.

SKÄRSNÄPPA: En flock på 5 rastade på hamnudden

ÄNGSPIPLÄRKA: Stora flockar passerade under morgonen.

SÅNGLÄRKA: Flera flockar passerade under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

27 individer av 10 arter.

Kungsfågel 1, taltrast 1, rödhake 2, rödstjärt 1, järnsparv 1, ängspiplärka 5, skärpiplärka 6, bofink 2, bergfink 3 och sävsparv 5.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 026 och i år till 8 125 av 93 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 2 och kungsfågel 2.

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

En ganska blåsig dag med en hel del förbisträckande fåglar och en del havsfågel. Inga besökare.

Sjöfågelsträcket bevakat sporadisk under hela dagen.

VID DATORN

Bo Nielsen och Eva Åkesson.

Nidingen- vår utpost i väster

Länk till Studiefrämjandet

2021-10-11

Studiefrämjandet genomför folkbildning i varje kommun i hela Halland. Vår västligaste utpost är den ensliga ön Nidingen i Kungsbacka kommun. Här bedriver vi ringmärkningsutbildning tillsammans med Nidingens Fågelstation. Under en veckas tid åt gången, djupdyker deltagarna i fågelstudier ute på ön.

Ringmärkning är den vetenskapliga metod som bygger på att vilda fåglar fångas in och förses med en lätt metallring med ett individuellt nummer. På varje ring finns förutom numret en adress dit den som hittar ringen kan rapportera om fyndet.

Nidingen är en av 22 fågelstationer i Sverige och här ringmärks ungefär 10 000 fåglar varje år av olika arter. Sen starten av fågelstationen så har närmre 357 000 fåglar blivit ringmärkta på Nidingen och i år har man just passerat 8 000 fåglar.