Nidingen- vår utpost i väster

Länk till Studiefrämjandet

2021-10-11

Studiefrämjandet genomför folkbildning i varje kommun i hela Halland. Vår västligaste utpost är den ensliga ön Nidingen i Kungsbacka kommun. Här bedriver vi ringmärkningsutbildning tillsammans med Nidingens Fågelstation. Under en veckas tid åt gången, djupdyker deltagarna i fågelstudier ute på ön.

Ringmärkning är den vetenskapliga metod som bygger på att vilda fåglar fångas in och förses med en lätt metallring med ett individuellt nummer. På varje ring finns förutom numret en adress dit den som hittar ringen kan rapportera om fyndet.

Nidingen är en av 22 fågelstationer i Sverige och här ringmärks ungefär 10 000 fåglar varje år av olika arter. Sen starten av fågelstationen så har närmre 357 000 fåglar blivit ringmärkta på Nidingen och i år har man just passerat 8 000 fåglar.