Vinterfåglar Inpå Knuten!

Sista helgen i januari räknar vi hur många fåglar vi ser vid våra fågelmatningar runt om i landet. Det är en av våra mest populära aktiviteter, för här kan alla vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt vid fågelmatningen. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in från enskilda personer, föreningar, skolklasser med flera – men vi vill ha ännu fler rapporter!

Tack vare alla rapporter får vi en bra bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Under de 16 år räkningen pågått, har vi bland annat kunnat se hur arter som koltrast och nötväcka ganska kraftigt utvidgat sitt vinterområde norrut i landet. Läs mer under flikarna Statistik och Om VIK.

För att underlätta hittar du fina bilder under fliken arter och vi har även tagit fram krysslistor och vinterfågelbingo, som du kan hittar här.

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 28-31 januari 2022, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Om du är ny inför Vinterfåglar, börja med att registrera dig här!
Vill du inte registrera dig på webbplatsen utan bara lämna en rapport, så gör du det här.

Vinterfåglar finns som app både till iPhone och Android.Appen på App Store
Appen på Google Play Var noga med att du plockar hem rätt app, det finns ytterligare en app som heter Vinterfåglar inpå knuten. Som utvecklare skall det stå BirdLife Sverige.

Vill du rapportera via papper och skicka in? Här kan du ladda ned rapportkort för inskick via post.

Slutrapporten för 2021 kan du läsa om du klickar här.

Ladda ner fil: Vinterfågelrapport 2021

Nidingen- vår utpost i väster

Länk till Studiefrämjandet

2021-10-11

Studiefrämjandet genomför folkbildning i varje kommun i hela Halland. Vår västligaste utpost är den ensliga ön Nidingen i Kungsbacka kommun. Här bedriver vi ringmärkningsutbildning tillsammans med Nidingens Fågelstation. Under en veckas tid åt gången, djupdyker deltagarna i fågelstudier ute på ön.

Ringmärkning är den vetenskapliga metod som bygger på att vilda fåglar fångas in och förses med en lätt metallring med ett individuellt nummer. På varje ring finns förutom numret en adress dit den som hittar ringen kan rapportera om fyndet.

Nidingen är en av 22 fågelstationer i Sverige och här ringmärks ungefär 10 000 fåglar varje år av olika arter. Sen starten av fågelstationen så har närmre 357 000 fåglar blivit ringmärkta på Nidingen och i år har man just passerat 8 000 fåglar.