DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 16 NOVEMBER 2021

VÄDER

Mest mulet och under morgonen lite dis och duggregn. Annars mest god sikt och måttliga vindar från sydsektorn.

Min temp: +7,2°C kl. 06, 13 och 15. Max temp: +8,5°C kl. 03.

Nederbörd: Ingen mätbar.

01:00: SO 6,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +7,7°C, vattenstånd -7 cm.

07:00: S 4,9 m/s, byvind 8,9 m/s, +7,7°C, vattenstånd +1 cm.

13:00: S 7,7 m/s, byvind 10,0 m/s, +7,2°C, vattenstånd +5 cm.

19:00: SV 7,0 m/s, byvind 9,4 m/s, +7,6°C, vattenstånd +20 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 08:00 och ner 15:54.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Tommy Järås och Uno Unger. Kl. 10 anlände Lars Hellberg och Per Bengtsson med vår båt. De senare bistod med avstängning av vattensystemet. Klockan 13:30 lämnade vi alla ön.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-10:00 (75 nättimmar).

Klockan 13:30 stängdes stationen för säsongen.

 

OBSERVATIONER

TOFSVIPA: En överflygande sågs även idag.

SMÅLOM: En kom från norr och rundade västudden på insidan av Klockfotsrevet och försvann sedan mot SO på ca 50 m höjd.

KUNGSFÅGELSÅNGARE: En årsunge ringmärktes. Det innebar också en ny art för året på Nidingen.

STARE: Minst 26 fördelade på två flockar om 17 respektive 9 individer.

SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge eller hona har setts i fyrområdet sedan en vecka tillbaka.

SNÖSPARV: En flock om cirka 40 fåglar håller till på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 ex av 2 arter.

Kungsfågelsångare 1 och kungsfågel 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 219 och i år till 8 698 av 97 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En grönfink med främmande svensk ring fångades. Det visade sig vara en av Tommys privata ringar och därför blev det snabbt konstaterat att det var en årsunge som märkts i Sönnerbergen, Onsala den 17/7 i år.

Dessutom egna korttidskontroller av tre blåmesar, och två rödhakar.

 

UPPDRAGSARBETE

Vinterstängning av våra utrymmen, toalettskötsel och latrintömning, tillsyn av SMHI:s väderstation.

 

ÖVRIGT

Så har vi då avslutat verksamheten för i år, detta efter att ha haft kontinuerlig verksamhet sedan den 13 mars, totalt 249 dagar. Det är ett år som bjudit på många trevliga upplevelser för alla oss som arbetat därute och vi är rätt många. Totalt har vi varit 114 som på något sätt har medverkat i verksamheten ute på Nidingen i olika utsträckning. Räknat i persondagar på ön blir det 1 291.

 

Det är ju alltid spännande när det dyker upp lite ovanligare fåglar. De sista två verksamhetsdagarna bjöd också på sådant och det trots liten tillgång på fåglar i fångsten. I går ringmärktes fem fåglar varav en östlig svart rödstjärt och idag blev det bara två ringmärkta varav en då var en kungsfågelsångare, även den kommer österifrån.

 

Men nu har vi stängt stationen för i år så nu blir det inga fler dagböcker förrän vi startar upp igen i vår. Preliminärt siktar vi på att vara börja 2022 års verksamhet den tolfte mars. På återhörande då😊

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 15 NOVEMBER 2021

VÄDER
Vädret mycket likt det igår och rejält mulet hela dagen, dock som då ”högt i tak” och god sikt, varvid man som längst åtminstone såg byggnader i Varberg. De ostliga vindarna hade dock vridit sig mer mot SO.

 

Min temp: +6,5°C kl. 03 och 05.

Max temp: +7,9°C kl. 17 och 23.

Nederbörd: Ingen.

 

01:00: SO 6,6 m/s, byvind 8,4 m/s, +6,7°C, vattenstånd -10 cm.
07:00:
NO 7,2 m/s, byvind 8,9 m/s, +6,9°C, vattenstånd -6 cm.
13:00:
ONO 7,1 m/s, byvind 8,4 m/s, +7,6°C, vattenstånd -4 cm.
19:00: O 7,4 m/s, byvind 8,3 m/s, +7,7°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:58 och ner 15:55.

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 07:15-14:00 och ytterligare 2 nät 14:30-16:30 (169 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

Fröfällan vid Strandoxeln 07:15-14:00 (7 tim).

Samtliga burar och fröfällan plockades in och lades för vinterförvaring i Fotogenboden.

OBSERVATIONER

TOFSVIPA – En hördes först överflygande under morgonen, återfanns senare vilande på Klockfotsrevet, där den var kvar även under eftermiddagen.

SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge eller hona var kvar för sjätte dagen i rad i Kausan och i fyrområdet.

SVART RÖDSTJÄRT, östlig rasgrupp – En 1K hane ringmärktes efter nätfångst vid Kruthuset. Ny rasgrupp för Nidingen och troligen bara andra fyndet i Halland.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 ex av 4 arter.

Gärdsmyg 1, björktrast 1, svart rödstjärt av östlig rasgrupp 1 och grönfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 217 och i år till 8 696 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två blåmesar, märkta 5 resp. 10 oktober, och en järnsparv, märkt 4 oktober.


UPPDRAGSARBETE

Trädgårdsskötsel, tillsyn av öns hus inför vintersäsongen, larmavstängning i 1952 års hus.

ÖVRIGT

Stationsstängningen närmar sig! Idag har vi börjat nedmonteringen av verksamheten genom att alla burar och fröfällan plockats upp och stuvats in i Fotogenboden. Där har vi också placerat en del av våra utemöbler. Återstår en del utesaker som ska plockas in i Brandskjulet. Näten är kvar till i morgon för en sista fångstinsats innan vi åker iland.

 

Den ostliga svarta rödstjärt som vi fångade idag gav upphov till mycket samtal och diskussioner. Särskilt Uno har varit hårt engagerad och tillbringat mycket tid med diskussioner såväl i telefon som i sociala medier.

VID DATORN
Uno Unger, Tommy Järås och Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 NOVEMBER 2021

VÄDER
Mulet hela dagen men till skillnad från tidigare i veckan var sikten mycket god. Under efternatten och förmiddagen blåste det 6-7 m/s från NO men från middagstid vred vinden mot O och minskade något till ca 5 m/s.

 

Min temp: +6,9°C kl. 24. Max temp: +8,4°C kl. 01- 03 och 05.
Nederbörd: Ingen.

 

01:00: NO 7,6 m/s, byvind 9,3 m/s, +8,4°C, vattenstånd +18 cm.
07:00:
NO 7,4 m/s, byvind 8,6 m/s, +8,0°C, vattenstånd +3 cm.
13:00:
ONO 5,7 m/s, byvind 8,9 m/s, +7,7°C, vattenstånd +3 cm.
19:00: O 5,0 m/s, byvind 7,0 m/s, +7,6°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:56 och ner 15:57.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger. Ny personal i form av Dennis Kraft och Tommy Järås anlände med stationsbåten förd av Thomas Haraldsson och en bekant till honom kl. 11. Elizabeth och Eva for iland med skeppare Thomas. Uno stannar kvar ett par dagar till.

VERKSAMHET
20 nät 08:00-16:30 och ytterligare 2 nät 13:30-16:30 (176 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

Fröfällan vid Strandoxeln 07:45-16:45 (7 tim).

OBSERVATIONER

SJÖORRE – Åtminstone 450 beräknades ha sträckt söderut V om ön. Utöver detta säkerligen tresiffrigt antal kringflygande och rastande. Stor eller nästan fullständig dominans av honfärgade individer i flockarna.

ALFÅGEL – En honfärgad kom flygande söderut i en flock sjöorrar, men i höjd med Klockfotsrevet vek den av från flocken och flög ensam österut längs Nordstranden 08:21.

TOPPSKARV – Sent under eftermiddagen flög ca 770 från eller via Klockfotsrevet till någon (några?) övernattningsplats(er) N om Nidingen, kanske Hallands Svarskär.

HORNUGGLA – Den stöttes 13:15 i strandvegetationen strax SV om Dammen och sågs därefter flygande vid ett par tillfällen mellan Kruthuset och Västra rännan fram till 15-tiden.

PILGRIMSFALK – En ad upptäcktes sittande på Prästens grav vid 09-tiden, där den åtminstone satt kvar ca 20 minuter senare.

SVART RÖDSTJÄRT – Troligen en årsunge, men en adult hona kan inte säkert uteslutas. Det var femte dagen i rad som den har hållit till i Kausan och i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

3 ex av 2 arter.

Kungsfågel 1 och grönfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 212 och i år till 8689 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Korttidskontroller: Blåmes 5, gärdsmyg 1 och rödhake 2.


UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Det börjar närma sig stängning av fågelstationen, som planeras äga rum tisdagen den 16 november. Dennis och Tommy kom ut idag för att hjälpa till med allt praktiskt som måste göras inför stängningen. Trevligt att tre gubbar, som har agerat som stationschefer tidigare under året, för en gångs skull kan tillbringa ett par dygn tillsammans på denna av dem älskade Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 13 NOVEMBER 2021

VÄDER
En mulen natt med tidvis lätt duggregn. Morgonen och förmiddag fortsatte med heltäckande moln och en ostsydostlig vind på 8-9 m/s. Under eftermiddagen fortsatt helmulet och en ostlig vind på 7-8 m/s.

 

Min temp: +7,9°C kl. 08. Max temp: +8,6°C kl. 11 och 17-18.
Nederbörd: Ingen mätbar.

 

01:00: OSO 9,8 m/s, byvind 12,3 m/s, +8,2°C, vattenstånd +19 cm.
07:00:
OSO 9,2 m/s, byvind 11,4m/s, +8,1°C, vattenstånd +6 cm.
13:00:
O 7,5 m/s, byvind 8,9 m/s, +8,3°C, vattenstånd +26 cm.
19:00: NO 7,3 m/s, byvind 8,6 m/s, +8,4°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:54 och ner 15:59.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten 07:00-12:00 (125 nättimmar).

6 burar i Kausan och 4 burar på Playan 08:30-14:00 (55 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-14:00 (7 tim).

 

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En flock med 9 äldre (2K+) passerade söderut lågt över fyrområdet 15:45.

KENTSK TÄRNA – En satt på en sten under minst 15 minuter längst ut på Västudden vid 09:30-tiden. Ett ovanligt sent fynd. Tidigare höstrekordet för Nidingen var 23 oktober 1982.

HAVSSULA – Ca 10 (endast en subad, övriga ad) passerade söderut V om ön under förmiddagen.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för fjärde dagen i rad.

SNÖSPARV – Ca 15 i en flock, bl.a. på Västudden och Nordstranden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

2 ex av 2 arter.

Rödhake 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 209 och i år till 8686 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egen kontroll: En färgringmärkt skärpiplärka Or/Or Lb/Al, som höll till i Kausan, märktes som årsung hona 3 november 2017.

Korttidskontroller: Blåmes 5 (märkta 5/10-12/11) och gärdsmyg 1 (märkt 2/11).


UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

De två i Brygghuset övernattande personerna (Anders Lorén med far), som igår bjöd oss på alspånsrökt lax, for iland vid 09-tiden.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 NOVEMBER 2021

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 NOVEMBER 2021

VÄDER
Under efternatten och morgonen rådde växlande molnighet och jämfört med tidigare under veckan relativt måttliga vindar. En hel del sol under dagen. Under morgonen och förmiddagen 4 m/s vridande från V till S och vid 15-tiden ökande till 8 m/s från SO.

 

Min temp: +8,4°C kl. 06. Max temp: +10,1°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen.

01:00: VNV 8,4 m/s, byvind 11,2 m/s, +9,4°C, vattenstånd +31 cm.
07:00:
VSV 5,0 m/s, byvind 5,9 m/s, +8,7°C, vattenstånd +13 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 5,9 m/s, +9,6°C, vattenstånd +16 cm.
19:00: V 9,1 m/s, byvind 12,3 m/s, +9,0°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:51 och ner 16:01.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten 07:00-14:00 (175 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 07:15-16:15 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-16:00 (9 tim).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En flock på ett par med 4 årsungar (1K) och 3 äldre (2K+) sträckande mot SV norr om Västudden 10:15.

SILLGRISSLA – Två förbiflygande under dagen.

TORDMULE – En årsunge låg ett tag N om Västra rännan.

TOBISGRISSLA – En i vinterdräkt, förbiflygande utanför Klockfotsrevet.

HAVSSULA – 3 ad förbisträckande.

GRÅHÄGER – En fågel stod på en sten på SO-udden och senare på norra sidan av Ostudden större delen av dagen.

SÅNGLÄRKA – En rastande på Ostudden.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för tredje dagen i rad.

VINTERHÄMPLING – 6 ex i en flock på Hamnudden.

SNÖSPARV – Ca 25 i en flock, bl.a. på Västudden och på Nordstranden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

9 ex av 4 arter.

Blåmes 4, gärdsmyg 2, skärpiplärka 2 samt grönfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 207 och i år till 8684 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna kontroller: Åtminstone 4 olika färgringmärkta skärpiplärkor sågs i Kausan och på Västudden. Följande tre av dem kunde avläsas: En pullus 18 juni 2012, en fjolårshona 10 mars 2016 och en årsung hona 3 november 2017. Den förstnämnda på 9,5 år är en av de äldsta som vi har noterat på Nidingen. De två övriga kan mycket väl vara fåglar som övervintrar här, då de bara har setts i mars resp. oktober-november.

Korttidskontroller: Fem årsungar av gärdsmyg och en 1K rödhake (märkt 21/10).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

På kvällen kom två personer (Anders Lorén med far) ut i egen båt och de stannar tills i morgon i Brygghuset. Det var dessa ”goa gubbar” som var på besök och fixade till rökugnen den 31 oktober och 4 november. De använde ugnen i kväll för att röka medhavd lax och vi blev bjudna på en rejäl bit.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 11 NOVEMBER 2021

VÄDER
Dagen började med heltäckande moln, ganska disigt, måttlig SV vind och 9-10 plusgrader. I samband med en vindökning vid 10-tiden till ca 10 m/s vred vinden till mera västlig och samtidigt skedde ett uppklarnande och resten av dagen blev molnfri.

 

Min temp: +8,7°C kl. 02. Max temp: +10,5°C kl. 13.
Nederbörd: Ingen.

01:00: V 4,7 m/s, byvind 7,2 m/s, +9,0°C, vattenstånd +42 cm.
07:00:
SV 5,8 m/s, byvind 8,4 m/s, +9,5°C, vattenstånd +25 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 7,9 m/s, +10,5°C, vattenstånd +36 cm.
19:00: V 6,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +23 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:49 och ner 16:03.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten uppe 07:00-12:00 (125 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 07:15-16:15 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 08:30-16:30 (8 tim).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – Först ett par mot SV 09:48, därefter 13 mot SV 09:00. Till sist en ensam fågel mot NO 09:02.

KÄRRSNÄPPA – En helt i vinterdräkt i sällskap med skärsnäppor under dagen.

SILLGRISSLA – Ca 10 ex förbiflygande under dagen.

TORDMULE – Två sträckande mot S och en rastande N om Nordstranden.

TOBISGRISSLA – En i vinterdräkt, födosökte N om Ostudden.

HAVSSULA – 5 ad sträckte mot S.

SÅNGLÄRKA – Två rastande på Ostudden.

SVART RÖDSTJÄRT – Den höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för andra dagen i rad.

VINTERHÄMPLING – 10-15 i en flock på Ostudden.

SNÖSPARV – Ca 35 i en flock.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

13 ex av 5 arter.

Skärsnäppa 8, björktrast 1, gärdsmyg 3 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 198 och i år till 8 675 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Korttidskontroller: Två årsungar av blåmes (båda märkta 23/10) och en rödhake (märkt 8/11).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Varje dag under fågelstationens verksamhet (ca 15 mars – ca 15 november) sammanställs alla arter i en lista kallad ”Daglig artsammanställning”, vilken rapporteras till Artportalen. Några få arter uppträder dagligen på Nidingen under hela verksamhetsperioden och dit hör sannolikt gräsand, ejder, vattenrall, havstrut, gråtrut, storskarv och skärpiplärka. Det är tveksamt om det förekommer dagar då någon av de nämnda arterna håller sig borta från ön helt och hållet och därmed inte kan kryssas av på den dagliga artgenomgången som fågelstationens personal har varje kväll. Idag hade vi dock problem med att få med havstrut och det dröjde länge innan Eva och undertecknad till slut lyckades notera var sin individ.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 10 NOVEMBER 2021

VÄDER
Åter sommarvärme (dygnsmedeltemperaturen över 10 plusgrader idag), så ännu har det inte blivit höst här på Nidingen. Ingen nederbörd under efternatten idag. Från gryningen rejält mulet och tendens till dimma och dessutom tidvis lätt duggregn från 09-tiden, dock inga mätbara mängder. Vid 10-tiden lättade dimman något och man kunde därefter skönja solen tidvis. Från middagstid dock åter så gott som helmulet. Frisk vind från SV under förmiddagen men endast måttlig vind från V under eftermiddagen-kvällen. Som så ofta så här års hade vi en jämn temperatur under innevarande dygn, endast varierande mellan 10,0 och 11,6 plusgrader.

 

Min temp: +9,2°C kl. 22. Max temp: +11,6°C kl. 12.
Nederbörd: Ingen.

01:00: SSV 11,1 m/s, byvind 13,6 m/s, +10,1°C, vattenstånd +35 cm.
07:00:
SV 11,4 m/s, byvind 14,6 m/s, +10,8°C, vattenstånd +32 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 7,9 m/s, +11,1°C, vattenstånd +35 cm.
19:00: V 6,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +32 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:47 och ner 16:05.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten uppe 07:30-15:30 (200 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 09:45-15:45 (84 burtimmar).

 

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA – Ca 150 ex på Kausans och Playans tångvallar, varav 5 ringmärktes.

TRETÅIG MÅS – Ca 10 adulta, födosökte runt om ön.

SILLGRISSLA – Minst 2 ex förbiflygande under dagen.

SÅNGLÄRKA – Tre översträckande 10:30.

BJÖRKTRAST – En flock på 6 ex rastade under morgonen och en 2K+ hona ringmärktes.

RÖDVINGETRAST – En 2K+ ringmärktes.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad, troligen årsunge, höll till i fyrområdet under morgonen och sågs senast 10:40.

ÄNGSPIPLÄRKA – En tidigare ringmärkt fågel höll till på tångvallen längst in i Kausan.

VINTERHÄMPLING – Ca 30 i en flock, höll till i mållvegetationen vid Dammen.

SNÖSPARV – Ca 25 i en flock.

SÄVSPARV – En tidigare ringmärkt hona höll till i mållvegetationen längst in i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

12 ex av 5 arter.

Skärsnäppa 5, koltrast 4, björktrast 1, rödvingetrast 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 185 och i år till 8 662 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Två färgringmärkta skärpiplärkor födosökte på tångvallen längs in i Kausan, där den ena kunde avläsas till Gu/Gu Lb/Al, vilken märktes som F 2K+ 3 november 2017, alltså drygt 5 år gammal.

Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, gärdsmyg 2 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Den trådlösa nätverksanslutningen på datorn slutade att fungera under kvällen. Med support från undertecknads son Magnus fick vi tips om att leta reda på en nätverkskabel för att kunna ansluta datorn till modemet. Som tur var hittade vi en sådan kabel i en låda på kontoret och tänka sig, vi lyckades därmed få igång internetanslutningen igen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 9 NOVEMBER 2021

VÄDER
Mulet under efternatten och fram till 08-tiden, då det började regna.  Samtidigt ökade en SO-vind under kvällen igår från 7 m/s till 11 m/s kl. 05 idag. Därefter vred vinden mot S och ökade ytterligare till ca 14 m/s i medeltal efter gryningen, vilket höll i sig till skymningen. När det blåste som mest vid 14-tiden uppmättes nära 20 m/s i byarna. Nederbörden var ganska jämnt fördelad mellan 08 och 14, men den var mestadels i form av duggregn, så totalt uppmättes bara 1,0 mm under dagen.

 

Min temp: +3,2°C kl. 01. Max temp: +11,0°C kl. 22.
Nederbörd: 1,0 mm.

01:00: SO 9,1 m/s, byvind 11,6 m/s, +3,2°C, vattenstånd +11 cm.
07:00:
S 13,9 m/s, byvind 16,9 m/s, +8,1°C, vattenstånd +19 cm.
13:00:
SSV 13,7 m/s, byvind 17,9 m/s, +9,6°C, vattenstånd +17 cm.
19:00: SV 11,7 m/s, byvind 14,6 m/s, +10,5°C, vattenstånd +24 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:45 och ner 16:07.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
4 nät i lä på Torget (5D-E och 14 A-B) 08:20-09:20 (4 nättimmar).

4 burar vid Stora bryggan 08:00-14:00 (24 burtimmar).

Verksamheten idag bestod huvudsakligen av inomhusarbete med inläggning och kontrolläsning av märkdata på FAGEL.

 

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – 5 ad rastade en kort stund S om Hamnudden under morgonen.

SVÄRTA – Fyra passerade söderut V om ön under morgonen.

SJÖORRE – 5 (fyra + en) passerade utanför Västudden.

KNIPA – Ett par sträckte söderut.

SKÄRSNÄPPA – Ca 15 ex födosökte på Ostuddens och/eller Playans tångvallar.

TRETÅIG MÅS – Ca 15 ex, huvudsakligen adulta, födosökte runt om ön.

SILLGRISSLA – Ca 5 ex förbiflygande under dagen.

HAVSSULA – Maximalt 10, huvudsakligen adulta fåglar, födosökte N om ön.

ÄNGSPIPLÄRKA – En fågel stöttes vid stora Vresrosbusken på Västudden.

SNÖSPARV – En flock på ca 30 var kvar på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

0 ex av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 173 och i år till 8 650 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Inga idag.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Alla nymärkningar i år är till dags dato datalagda, tack vare vi fick en heldag framför datorn, pga rejält busväder hela dagen med duggregn och sydlig kuling.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 8 NOVEMBER 2021

VÄDER
En mulen och kylig morgon med en måttlig-frisk vind från NO-O. Från 10-tiden uppklarnande. Resten av dagen blev molnfri. På kvällen ytterligare temperatursänkning till den hittills lägsta noteringen i höst.

 

Min temp: +3,3°C kl. 21 och 23. Max temp: +6,4°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen.

01:00: NNO 5,7 m/s, byvind 7,5 m/s, +6,2°C, vattenstånd +31 cm.
07:00:
NO 7,3 m/s, byvind 9,6 m/s, +5,9°C, vattenstånd +37 cm.
13:00:
ONO 4,2 m/s, byvind 7,6 m/s, +6,0°C, vattenstånd +18 cm.
19:00: OSO 7,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +4,0°C, vattenstånd +17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:42 och ner 16:09.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström och Uno Unger höll ställningarna fram till 10-tiden, då Eva Åkesson anlände med hjälp av skeppare Fredrik Klingberg på fågelstationens båt.

VERKSAMHET
20 nät 07:45-16:45 (180 nättimmar).

10 burar i Kausan 07:30-16:30 och 4 burar på Playan 07:40-16:40 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:30-16:30 (9 tim).

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – 4 ex passerade över ön tillsammans med ett adult sångsvanspar 10:47.

BLÄSAND – En ad hane + 2 honfärgade sträckte österut över Kausan tillsammans med en kricka vid 08:00-tiden.

KRICKA – En honfärgad sträckte österut över Kausan tillsammans med tre bläsänder vid 08:00-tiden.

SVÄRTA – En passerade söderut V om ön tillsammans med 14 sjöorrar 08:10.

SJÖORRE – Minst 85 sydsträckande V om ön under morgonen-förmiddagen fördelade på några flockar.

ALKEKUNG – En kom sträckande norrifrån och slog till på vattnet ett hundratal meter SV om Västudden 10:22, men den lyfte efter en minut och fortsatte söderut över Klockfotsrevet.

TORDMULE – En årsunge (1K) låg och födosökte ett 100-tal meter utanför Nordstranden.

HAVSSULA – En ad passerade V om ön 08:10.

STJÄRTMES – En flock på 9 anlände tillsammans vid 10:45-tiden. 7 fastnade i näten vid Grindoxeln och två i Köksnätet. Alla släpptes tillsammans efter ringmärkningen varvid de direkt tog höjd och försvann mot V 11:55.

VINTERHÄMPLING – Ca 35, bl.a. på Västudden.

SNÖSPARV – Ca 30, bl.a. på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

14 ex av 6 arter.

Stjärtmes 9, gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1, bergfink 1 och sävsparv 1.

Stjärtmes blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 173 och i år till 8 650 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 3 (samma som under gårdagen).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim) och höstgrävning av potatisland (1 tim).

ÖVRIGT

*Äntligen gav vädret möjlighet att skörda de sista knölarna i undertecknads potatisland, vilka fyllde en halv tioliters spann, som förhoppningsvis räcker som sättpotatis till våren.

*Onsalaskådarna Hugo och Anne-Lis Krantz följde med båten fram och åter och hade turen att få se en rastande alkekung i Kausan och medverka i märkningen och släppandet av årets hittills enda stjärtmesflock.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 7 NOVEMBER 2021

VÄDER
Från 19:00 igår till 01:00 idag var Nidingen varmast i landet med +10,7°C. Fortsatt regnande från midnatt och fram till 02-tiden (2,3 mm). Därefter en mindre skur vid 09-tiden och något mer under tiden 14:00-14:30. Under eftermiddagens regn hade vi en praktfull dubbel regnbåge NO om Nidingen. Huvudsakligen växlande molnighet under dagen, dock rejält med solsken under ett par timmar mitt på dagen.

 

Min temp: +6,4°C kl. 24. Max temp: +11,1°C kl. 03.
Nederbörd: 4,0 mm.

01:00: SSV 12,8 m/s, byvind 16,4 m/s, +10,3°C, vattenstånd +30 cm.
07:00:
VSV 9,0 m/s, byvind 13,6 m/s, +9,9°C, vattenstånd +38 cm.
13:00:
VSV 8,0 m/s, byvind 12,8 m/s, +10,7°C, vattenstånd +32 cm.
19:00: N 7,9 m/s, byvind 11,6 m/s, +8,8°C, vattenstånd +44 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:40 och ner 16:11.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 12:15-16:15 (56 nättimmar).

10 burar i Kausan 12:00-17:00 och 4 burar på Playan 13:20-17:20 (66 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 12:00-16:30 (4,5 tim).
Sträckspaning 07:30-15:00, dock med kortare avbrott under tiden 12:00-13:30.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – En flock på 42 sträckte mot SV norr om ön 08:56.

SÅNGSVAN – 15 sträckte mot SV under dagen, samtliga norr om ön. Först kom 9 ad 09:31, därefter ett ad par 13:35 och till sist ett ad par med två årsungar 14:29.

SVÄRTA – En honfärgad på sydsträck intill Västudden 10:01.

SJÖORRE – Totalt 16 sydsträckande under dagen.

SKÄRSNÄPPA – Ca 60 ex, flertalet födosökande på Playans tångvallar.

TRETÅIG MÅS – Minst 100 ex, både ad och juv, sträckte söderut.

DVÄRGMÅS – En årsunge (1K) passerade söderut tätt inpå Västudden 09:19.

STORLOM – T flög tillsammans västerut längs Nordstranden och rundade Västudden 08:15, båda troligen årsungar.

STORMFÅGEL – Ett sydsträckande ex passerade V om ön 08:21.

HAVSSULA – Minst 40 ex, inget riktat sydsträck, huvudsakligen födosökande N om ön. Ingen årsunge men flera subad från 2K till 5K samt en del ad.

SPARVHÖK – En mot S 08:33 och två tillsammans mot N 09:04.

VINTERHÄMPLING – Ca 20 ex höll till i mållvegetationen vid Dammen.

GRÅSISKA – Åtminstone ett ex var i sällskap med ca 20 vinterhämplingar vid Dammen.

SNÖSPARV – Minst 25 ex födosökande på bl.a. Svacken.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

0 ex av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 159 och i år till 8 636 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna kontroller: Skärsnäppa 1 (märkt som 3K+ i maj 2015) sågs med kikare på Ostudden.
Korttidskontroller: Skärsnäppa 2 (båda märkta som 2K+ 31/10) sågs på Ostudden och blåmes 3 (märkta 5/10, 9/10 resp. 23/10).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Den begränsade nät- och burfångsten på grund av blåsten gjorde att vi tyvärr inte lyckades ”spräcka nollan” idag. Fröfällan bjöd dock i alla fall på tre egna korttidskontroller av blåmes.

VID DATORN
Uno Unger