DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 10 NOVEMBER 2021

VÄDER
Åter sommarvärme (dygnsmedeltemperaturen över 10 plusgrader idag), så ännu har det inte blivit höst här på Nidingen. Ingen nederbörd under efternatten idag. Från gryningen rejält mulet och tendens till dimma och dessutom tidvis lätt duggregn från 09-tiden, dock inga mätbara mängder. Vid 10-tiden lättade dimman något och man kunde därefter skönja solen tidvis. Från middagstid dock åter så gott som helmulet. Frisk vind från SV under förmiddagen men endast måttlig vind från V under eftermiddagen-kvällen. Som så ofta så här års hade vi en jämn temperatur under innevarande dygn, endast varierande mellan 10,0 och 11,6 plusgrader.

 

Min temp: +9,2°C kl. 22. Max temp: +11,6°C kl. 12.
Nederbörd: Ingen.

01:00: SSV 11,1 m/s, byvind 13,6 m/s, +10,1°C, vattenstånd +35 cm.
07:00:
SV 11,4 m/s, byvind 14,6 m/s, +10,8°C, vattenstånd +32 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 7,9 m/s, +11,1°C, vattenstånd +35 cm.
19:00: V 6,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +32 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:47 och ner 16:05.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten uppe 07:30-15:30 (200 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 09:45-15:45 (84 burtimmar).

 

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA – Ca 150 ex på Kausans och Playans tångvallar, varav 5 ringmärktes.

TRETÅIG MÅS – Ca 10 adulta, födosökte runt om ön.

SILLGRISSLA – Minst 2 ex förbiflygande under dagen.

SÅNGLÄRKA – Tre översträckande 10:30.

BJÖRKTRAST – En flock på 6 ex rastade under morgonen och en 2K+ hona ringmärktes.

RÖDVINGETRAST – En 2K+ ringmärktes.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad, troligen årsunge, höll till i fyrområdet under morgonen och sågs senast 10:40.

ÄNGSPIPLÄRKA – En tidigare ringmärkt fågel höll till på tångvallen längst in i Kausan.

VINTERHÄMPLING – Ca 30 i en flock, höll till i mållvegetationen vid Dammen.

SNÖSPARV – Ca 25 i en flock.

SÄVSPARV – En tidigare ringmärkt hona höll till i mållvegetationen längst in i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

12 ex av 5 arter.

Skärsnäppa 5, koltrast 4, björktrast 1, rödvingetrast 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 185 och i år till 8 662 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Två färgringmärkta skärpiplärkor födosökte på tångvallen längs in i Kausan, där den ena kunde avläsas till Gu/Gu Lb/Al, vilken märktes som F 2K+ 3 november 2017, alltså drygt 5 år gammal.

Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, gärdsmyg 2 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Den trådlösa nätverksanslutningen på datorn slutade att fungera under kvällen. Med support från undertecknads son Magnus fick vi tips om att leta reda på en nätverkskabel för att kunna ansluta datorn till modemet. Som tur var hittade vi en sådan kabel i en låda på kontoret och tänka sig, vi lyckades därmed få igång internetanslutningen igen.

VID DATORN
Uno Unger