DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 NOVEMBER 2021

VÄDER
Mulet hela dagen men till skillnad från tidigare i veckan var sikten mycket god. Under efternatten och förmiddagen blåste det 6-7 m/s från NO men från middagstid vred vinden mot O och minskade något till ca 5 m/s.

 

Min temp: +6,9°C kl. 24. Max temp: +8,4°C kl. 01- 03 och 05.
Nederbörd: Ingen.

 

01:00: NO 7,6 m/s, byvind 9,3 m/s, +8,4°C, vattenstånd +18 cm.
07:00:
NO 7,4 m/s, byvind 8,6 m/s, +8,0°C, vattenstånd +3 cm.
13:00:
ONO 5,7 m/s, byvind 8,9 m/s, +7,7°C, vattenstånd +3 cm.
19:00: O 5,0 m/s, byvind 7,0 m/s, +7,6°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:56 och ner 15:57.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger. Ny personal i form av Dennis Kraft och Tommy Järås anlände med stationsbåten förd av Thomas Haraldsson och en bekant till honom kl. 11. Elizabeth och Eva for iland med skeppare Thomas. Uno stannar kvar ett par dagar till.

VERKSAMHET
20 nät 08:00-16:30 och ytterligare 2 nät 13:30-16:30 (176 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

Fröfällan vid Strandoxeln 07:45-16:45 (7 tim).

OBSERVATIONER

SJÖORRE – Åtminstone 450 beräknades ha sträckt söderut V om ön. Utöver detta säkerligen tresiffrigt antal kringflygande och rastande. Stor eller nästan fullständig dominans av honfärgade individer i flockarna.

ALFÅGEL – En honfärgad kom flygande söderut i en flock sjöorrar, men i höjd med Klockfotsrevet vek den av från flocken och flög ensam österut längs Nordstranden 08:21.

TOPPSKARV – Sent under eftermiddagen flög ca 770 från eller via Klockfotsrevet till någon (några?) övernattningsplats(er) N om Nidingen, kanske Hallands Svarskär.

HORNUGGLA – Den stöttes 13:15 i strandvegetationen strax SV om Dammen och sågs därefter flygande vid ett par tillfällen mellan Kruthuset och Västra rännan fram till 15-tiden.

PILGRIMSFALK – En ad upptäcktes sittande på Prästens grav vid 09-tiden, där den åtminstone satt kvar ca 20 minuter senare.

SVART RÖDSTJÄRT – Troligen en årsunge, men en adult hona kan inte säkert uteslutas. Det var femte dagen i rad som den har hållit till i Kausan och i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

3 ex av 2 arter.

Kungsfågel 1 och grönfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 212 och i år till 8689 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Korttidskontroller: Blåmes 5, gärdsmyg 1 och rödhake 2.


UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Det börjar närma sig stängning av fågelstationen, som planeras äga rum tisdagen den 16 november. Dennis och Tommy kom ut idag för att hjälpa till med allt praktiskt som måste göras inför stängningen. Trevligt att tre gubbar, som har agerat som stationschefer tidigare under året, för en gångs skull kan tillbringa ett par dygn tillsammans på denna av dem älskade Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger