DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 11 NOVEMBER 2021

VÄDER
Dagen började med heltäckande moln, ganska disigt, måttlig SV vind och 9-10 plusgrader. I samband med en vindökning vid 10-tiden till ca 10 m/s vred vinden till mera västlig och samtidigt skedde ett uppklarnande och resten av dagen blev molnfri.

 

Min temp: +8,7°C kl. 02. Max temp: +10,5°C kl. 13.
Nederbörd: Ingen.

01:00: V 4,7 m/s, byvind 7,2 m/s, +9,0°C, vattenstånd +42 cm.
07:00:
SV 5,8 m/s, byvind 8,4 m/s, +9,5°C, vattenstånd +25 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 7,9 m/s, +10,5°C, vattenstånd +36 cm.
19:00: V 6,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +23 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:49 och ner 16:03.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten uppe 07:00-12:00 (125 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 07:15-16:15 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 08:30-16:30 (8 tim).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – Först ett par mot SV 09:48, därefter 13 mot SV 09:00. Till sist en ensam fågel mot NO 09:02.

KÄRRSNÄPPA – En helt i vinterdräkt i sällskap med skärsnäppor under dagen.

SILLGRISSLA – Ca 10 ex förbiflygande under dagen.

TORDMULE – Två sträckande mot S och en rastande N om Nordstranden.

TOBISGRISSLA – En i vinterdräkt, födosökte N om Ostudden.

HAVSSULA – 5 ad sträckte mot S.

SÅNGLÄRKA – Två rastande på Ostudden.

SVART RÖDSTJÄRT – Den höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för andra dagen i rad.

VINTERHÄMPLING – 10-15 i en flock på Ostudden.

SNÖSPARV – Ca 35 i en flock.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

13 ex av 5 arter.

Skärsnäppa 8, björktrast 1, gärdsmyg 3 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 198 och i år till 8 675 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Korttidskontroller: Två årsungar av blåmes (båda märkta 23/10) och en rödhake (märkt 8/11).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Varje dag under fågelstationens verksamhet (ca 15 mars – ca 15 november) sammanställs alla arter i en lista kallad ”Daglig artsammanställning”, vilken rapporteras till Artportalen. Några få arter uppträder dagligen på Nidingen under hela verksamhetsperioden och dit hör sannolikt gräsand, ejder, vattenrall, havstrut, gråtrut, storskarv och skärpiplärka. Det är tveksamt om det förekommer dagar då någon av de nämnda arterna håller sig borta från ön helt och hållet och därmed inte kan kryssas av på den dagliga artgenomgången som fågelstationens personal har varje kväll. Idag hade vi dock problem med att få med havstrut och det dröjde länge innan Eva och undertecknad till slut lyckades notera var sin individ.

VID DATORN
Uno Unger