DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 16 NOVEMBER 2021

VÄDER

Mest mulet och under morgonen lite dis och duggregn. Annars mest god sikt och måttliga vindar från sydsektorn.

Min temp: +7,2°C kl. 06, 13 och 15. Max temp: +8,5°C kl. 03.

Nederbörd: Ingen mätbar.

01:00: SO 6,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +7,7°C, vattenstånd -7 cm.

07:00: S 4,9 m/s, byvind 8,9 m/s, +7,7°C, vattenstånd +1 cm.

13:00: S 7,7 m/s, byvind 10,0 m/s, +7,2°C, vattenstånd +5 cm.

19:00: SV 7,0 m/s, byvind 9,4 m/s, +7,6°C, vattenstånd +20 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 08:00 och ner 15:54.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Tommy Järås och Uno Unger. Kl. 10 anlände Lars Hellberg och Per Bengtsson med vår båt. De senare bistod med avstängning av vattensystemet. Klockan 13:30 lämnade vi alla ön.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-10:00 (75 nättimmar).

Klockan 13:30 stängdes stationen för säsongen.

 

OBSERVATIONER

TOFSVIPA: En överflygande sågs även idag.

SMÅLOM: En kom från norr och rundade västudden på insidan av Klockfotsrevet och försvann sedan mot SO på ca 50 m höjd.

KUNGSFÅGELSÅNGARE: En årsunge ringmärktes. Det innebar också en ny art för året på Nidingen.

STARE: Minst 26 fördelade på två flockar om 17 respektive 9 individer.

SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge eller hona har setts i fyrområdet sedan en vecka tillbaka.

SNÖSPARV: En flock om cirka 40 fåglar håller till på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 ex av 2 arter.

Kungsfågelsångare 1 och kungsfågel 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 219 och i år till 8 698 av 97 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En grönfink med främmande svensk ring fångades. Det visade sig vara en av Tommys privata ringar och därför blev det snabbt konstaterat att det var en årsunge som märkts i Sönnerbergen, Onsala den 17/7 i år.

Dessutom egna korttidskontroller av tre blåmesar, och två rödhakar.

 

UPPDRAGSARBETE

Vinterstängning av våra utrymmen, toalettskötsel och latrintömning, tillsyn av SMHI:s väderstation.

 

ÖVRIGT

Så har vi då avslutat verksamheten för i år, detta efter att ha haft kontinuerlig verksamhet sedan den 13 mars, totalt 249 dagar. Det är ett år som bjudit på många trevliga upplevelser för alla oss som arbetat därute och vi är rätt många. Totalt har vi varit 114 som på något sätt har medverkat i verksamheten ute på Nidingen i olika utsträckning. Räknat i persondagar på ön blir det 1 291.

 

Det är ju alltid spännande när det dyker upp lite ovanligare fåglar. De sista två verksamhetsdagarna bjöd också på sådant och det trots liten tillgång på fåglar i fångsten. I går ringmärktes fem fåglar varav en östlig svart rödstjärt och idag blev det bara två ringmärkta varav en då var en kungsfågelsångare, även den kommer österifrån.

 

Men nu har vi stängt stationen för i år så nu blir det inga fler dagböcker förrän vi startar upp igen i vår. Preliminärt siktar vi på att vara börja 2022 års verksamhet den tolfte mars. På återhörande då😊

 

VID DATORN

Dennis Kraft