DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 8 NOVEMBER 2021

VÄDER
En mulen och kylig morgon med en måttlig-frisk vind från NO-O. Från 10-tiden uppklarnande. Resten av dagen blev molnfri. På kvällen ytterligare temperatursänkning till den hittills lägsta noteringen i höst.

 

Min temp: +3,3°C kl. 21 och 23. Max temp: +6,4°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen.

01:00: NNO 5,7 m/s, byvind 7,5 m/s, +6,2°C, vattenstånd +31 cm.
07:00:
NO 7,3 m/s, byvind 9,6 m/s, +5,9°C, vattenstånd +37 cm.
13:00:
ONO 4,2 m/s, byvind 7,6 m/s, +6,0°C, vattenstånd +18 cm.
19:00: OSO 7,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +4,0°C, vattenstånd +17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:42 och ner 16:09.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström och Uno Unger höll ställningarna fram till 10-tiden, då Eva Åkesson anlände med hjälp av skeppare Fredrik Klingberg på fågelstationens båt.

VERKSAMHET
20 nät 07:45-16:45 (180 nättimmar).

10 burar i Kausan 07:30-16:30 och 4 burar på Playan 07:40-16:40 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:30-16:30 (9 tim).

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – 4 ex passerade över ön tillsammans med ett adult sångsvanspar 10:47.

BLÄSAND – En ad hane + 2 honfärgade sträckte österut över Kausan tillsammans med en kricka vid 08:00-tiden.

KRICKA – En honfärgad sträckte österut över Kausan tillsammans med tre bläsänder vid 08:00-tiden.

SVÄRTA – En passerade söderut V om ön tillsammans med 14 sjöorrar 08:10.

SJÖORRE – Minst 85 sydsträckande V om ön under morgonen-förmiddagen fördelade på några flockar.

ALKEKUNG – En kom sträckande norrifrån och slog till på vattnet ett hundratal meter SV om Västudden 10:22, men den lyfte efter en minut och fortsatte söderut över Klockfotsrevet.

TORDMULE – En årsunge (1K) låg och födosökte ett 100-tal meter utanför Nordstranden.

HAVSSULA – En ad passerade V om ön 08:10.

STJÄRTMES – En flock på 9 anlände tillsammans vid 10:45-tiden. 7 fastnade i näten vid Grindoxeln och två i Köksnätet. Alla släpptes tillsammans efter ringmärkningen varvid de direkt tog höjd och försvann mot V 11:55.

VINTERHÄMPLING – Ca 35, bl.a. på Västudden.

SNÖSPARV – Ca 30, bl.a. på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

14 ex av 6 arter.

Stjärtmes 9, gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1, bergfink 1 och sävsparv 1.

Stjärtmes blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 173 och i år till 8 650 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 3 (samma som under gårdagen).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim) och höstgrävning av potatisland (1 tim).

ÖVRIGT

*Äntligen gav vädret möjlighet att skörda de sista knölarna i undertecknads potatisland, vilka fyllde en halv tioliters spann, som förhoppningsvis räcker som sättpotatis till våren.

*Onsalaskådarna Hugo och Anne-Lis Krantz följde med båten fram och åter och hade turen att få se en rastande alkekung i Kausan och medverka i märkningen och släppandet av årets hittills enda stjärtmesflock.

VID DATORN
Uno Unger