DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 OKTOBER 2021

VÄDER
Halvklar fullmånenatt, +12°C, lufttrycket 983 hPa. Regnskurar i gryningen. Under fm vred vinden ganska snabbt över från VSV till NV och blev kuling. Mycket god sikt men småningom daller bortåt horisonten. Ökande vind och stigande havsvattenstånd under kvällen.

 

Min temp: +10,1°C kl. 13. Max temp: +12,3°C kl. 01.
Nederbörd:

02:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12°C, vattenstånd +47 cm.
08:00: SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +11°C, vattenstånd +50 cm.
14:00:
NV 14 m/s, byvind 16 m/s, +10°C, vattenstånd +32 cm.
20:00: VNV 15 m/s, byvind 20 m/s, +10°C, vattenstånd +66 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:02 och ner 17:51.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

VERKSAMHET
15 nät 07:00-08:00 och 14 nät 08:00-11:00 (57 nättimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet kl. 08:00-11:00, därefter sporadiskt.

 

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – en kvintett 2K+ sträckte SV längs Nordstranden 08:33.

SNATTERAND – en kvartett kom från Lilleland kl. 09:38 och fortsatte västerut.

BLÄSAND – ca 25 ex söderut under fm, långt ut i väster fördelat på två flockar.

 

BREDSTJÄRTAD LABB, ljus morf – en 3K+ sträckte söderut kl. 08:49-08:51. Upptäcktes i nordväst, strök förbi Västudden och över Kausahamnen väl innanför Klockfoten. Johan fick bra bilder från vår obsplats på gårdstunet!

Bredstjärtad labb, ljus morf (Stercorarius pomarinus) rundar Västudden.

Foto: Johan Tufvesson

 

ALKEKUNG – ett ex snabbt söderut förbi Ostudden under eftermiddagen.

KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA – kom fladdrande kl. 09:28-09:31 längs Nordstranden förbi Rissastenen och Strandoxeln. Försvann bakom Stefans hus och kunde ”som vanligt” inte återfinnas när den borde ha rundat Västudden.

STORMFÅGEL – Annelotta upptäckte den kl. 09:25 flygande rakt emot oss sträckobservatörer. Småningom svängde ”havhesten” av mot sydväst utanför Nordstranden, passerade Rissastenen på bekvämt avstånd och fortsatte fint mot Västudden 09:28 … då … DÅ fick vi som bonus in den klykstjärtade stormsvalan i tubkikarna!

Stormfågel (Fulmarus glacialis) längs Nordstranden.

Foto: Johan Tufvesson

 

HAVSSULA – minst 100 ex födosökande och sträckande. Åldrar/antal: 1K/en, 2K/en, 3K/fyra, 4K/elva och 5K+ minst 150 ex.

TRETÅIG MÅS – 50 sträckande

BERGLÄRKA – ett ex på Ostudden.

SÅNGLÄRKA – två ex på västra delen av Ostudden.

VINTERHÄMPLING – tre-fyra, kanske fem flockar ”vinterpling” (7+7+8+10+14), har farit runt på ön i dag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter:

gransångare 1, gärdsmyg 2, rödhake 1, ängspiplärka 1 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 300 och i år till 8 399 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER
En korttidskontroll av svarthätta. Dessutom en fältkontroll av skärpiplärka och en del skärsnäppor, båda arterna via foto (Johan T).

Johan Tufvesson måste byta optik … skärsnäpporna (Calidris maritima) landade för nära på Ostudden!

Foto: Göran Andersson

 

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

* Vid 09:30-tiden vred vinden ganska snabbt över från VSV till NV och mycket av havsfågelsträcket avtog. Endast sulorna fortsatte nöta horisonterna 😉 resten av dagen.

 

VID DATORN
Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.