DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 20 OKTOBER 2021

VÄDER
Natten till i dag, kl. 22-01, föll 3 mm regn. Nedsatt sikt. Lufttrycket 997 hPa … har fallit tjugo enheter på ett dygn. Föll ytterligare nära tio enheter under dagen.

Regn 06-08, 08:30-09:15, 10:10-11:45 och 12:45-13:45 med dålig sikt.

Först vid 14-tiden blev sikten god, ca 10 km och till kvällen över 20 km. Vacker solnedgång.

 

Min temp: +12,3°C kl. 00 och 22-23. Max temp: +13,5°C kl. 05 och 10.
Nederbörd: 4 mm

02:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +13°C, vattenstånd +31 cm, mycket disigt.
08:00: SV 12 m/s, byvind 14 m/s, +13°C, vattenstånd +37 cm, dis-dimma.
14:00:
SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +13°C, vattenstånd +33 cm, sikt 10 km.
20:00: SV 7 m/s, byvind 12 m/s, +13°C, vattenstånd +44 cm, mkt god sikt.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:59 och ner 17:54.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

VERKSAMHET
7 nät 08:00-08:30, 10 nät 09:30-10:15 och 6 nät 12:30-13:00 (14 nättimmar).
Två vadarburar som fröfällor under Strandoxeln 08:00-18:00 (20 burtimmar).

Mycket sporadiska sträckobservationer i nedsatt sikt, från 09:30. Efter klockan 14 kontinuerligt i god sikt fram till 15:20.

 

OBSERVATIONER
MÖRKBUKIG PRUTGÅS – en kvartett mot söder utanför Ostudden under em.

GRAVAND – en 3K+ sträckte SV längs Nordstranden och Västudden vid 10-tiden.

BLÄSAND – summa 37 ex, fördelat på tre flockar, 17+12+8, klockan 09:35-10:35.

KRICKA – en flock på elva ex landade nära Ostudden på em.

HAVSSULA – 25 ex fiskande norr och väster om Nidingen 09:30-11:00, största flock 12 ex. Åldersfördelning: 17 adulter, fem 4K och tre 3K. Under em-passet ett dussin 5K+.

SKÄRSNÄPPA – under en lång fotosession ute på Ostudden, kunde tre flockar räknas ganska exakt till 125 individer av Johan T.

TRETÅIG MÅS – åtta adulter på sträck under em.

SILLTRUT – en 1K på sträck mot SV tillsammans med två yngre fiskmåsar och en gammal gråtrut under em.

JORDUGGLA – Nordstranden 09:30-09:55. Fällde slutligen strax norr om Strandoxeln, nära östra ”Dubbelstenarna”.

BERGLÄRKA – ett ex på Ostudden, strax väster om Svacken.

RÖDVINGETRAST – en flock på sex ex kretsande över ön efter lunch och slutligen fällde de på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 3 arter:

gärdsmyg 2, rödhake 1 och svarthätta 2.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 294 och i år till 8 393 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Fältkontroller av färgmärkta skärsnäppor (>30) på Ostudden, via Johans foton, kommer att registreras inom kort.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

* Annelotta har reparerat nät 6E i dag … mellan regnskurarna.

* Vid midnatt noterades +12,3°C och efter det fortsatte temperaturen att stiga! Nidingen har således en bit kvar till den meteorologiska hösten. SMHI vill nämligen ha fem dygn i sträck med hösttemperaturer, alltså en medeltemp under +10°C.

Nidingens ”vandringsleder” är lite speciella. Inget steg blir det andra likt.

Foton och collage: Göran Andersson

 

VID DATORN
Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.