DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 18 OKTOBER 2021

VÄDER
Halvklar natt med krispig ostvind från frosten på fastlandet. Stjärnklar gryning och nästan molnfri morgon. Tidvis överskyad himmel under dagen med stillastående molnfront i väster. Mest sol, till sena em dock mulet, när västfronten började röra på sig.

Lufttrycket steg under gårdagen och natten till idag: från ett ostadigt lågtryck till – om än troligen tillfälligt – ett högtryck på 1023 hPa.

Min temp: +5,0°C kl. 08. Max temp: +10,0°C kl. 14.
Nederbörd:

02:00: ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +6°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +5°C, vattenstånd +-0 cm.
14:00: OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:55 och ner 17:59. Månen, nästan full, gick ner 06:00 och upp 18:00.

PERSONAL
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Sara Sandberg och Johan Tufvesson.

VERKSAMHET
18 nät 07:00-11:30 (81 nättimmar).
20 burar i Kausan och 7 på Hamnudden 07:00-17:00 samt 8 burar på Playan 07:00-17:00 (350 burtimmar).

 

OBSERVATIONER
VITNÄBBAD ISLOM (?) – äldre individ, sommardräkt, osäker artbestämning. Klockan 09:32 upptäcktes en välväxt, sydsträckande islom norr om Råö på kanske 30 m höjd (väl över skogsranden längs kusten) och småningom passerande mitt emellan Nidingen och Malön. Troligen på 3 km avstånd. Trots olika ljusförhållanden kunde den lysande näbben ses hela tiden i princip, liksom svart huvud och hals.

SKÄRSNÄPPA – 80 ex på ön.

Skärsnäppa (Calidris maritima) på Hamnudden.

Foto: Johan Tufvesson.

 

JORDUGGLA – kl 14:31 stöttes ett ex ute på Västudden av slitvargen Johan. Flög österut utanför Nordstranden, men hårt uppvaktad verkade den fälla igen norr om Kruthuset.

BERGLÄRKA – en rastande på Västudden, drog österut.

RÅKA – två sträckande.

LAPPSPARV – Ett ex vid 16:50-tiden strax norr om gårdstunet, flög österut.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
31 individer av 6 arter:

kungsfågel 1, gärdsmyg 15, rödhake 1, ängspiplärka 6, skärpiplärka 3 och bergfink 5.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 288 och i år till 8 387 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER
Egen korttidskontroll av blåmes.

 

UPPDRAGSARBETE
* Gästtoalettens stopp i avloppsslangen för urin fixades (0,5 tim). Det verkar som att när toapapper hamnar i urinskålen och blöts ner, slinker pappersfibrer ner genom silen och ansamlas med åren i rörets avslutning i markbädden bakom toaletten. När den proppen avlägsnades fungerade avrinningen bättre.

 

ÖVRIGT

* Tre trasiga nät (5B, 6E och 14A) – noterades först i morse vid nätuppsättningen – lagades under em.

* TUMLARE – en flock på fyra utanför Nordstranden under fm samt fyra resp. två individer långt i norr resp. nordost under em.

* Amiralfjäril, ett ex, troligen en migrerande individ.

* I dag hissades en blågul vimpel – jag kanske skulle ha sponsrat med en längre modell – upp i flaggstången som ett test. Senare i veckan, när prognosen lovar hårt väder, provas även den blågula vindstruten. Fina, lugna dagar – när ön brukar ha besökare – ska den vanliga flaggan vaja högst upp förstås.

 

VID DATORN
Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.