DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 OKTOBER 2021

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 OKTOBER 2021

 

VÄDER

Under natten vred vinden från SSO till SO och ökade från en medelvind på ca 10 m/s till ca 13 m/s i gryningen. Vinden ökade än mer under dagen och kulminerade vid 20-tiden med 18 m/s och 23 m/s i byarna. Från och med 05-tiden började det regna, vilket fortsatte till långt in på kvällen.

Min temp: +13,7°C kl. 01. Max temp: +15,8°C kl. 22.

Nederbörd: 7,5 mm.

 

02:00: SO 11,6 m/s, byvind 13,6 m/s, +13,8°C, vattenstånd +24 cm.

08:00: SO 16,7 m/s, byvind 22,5 m/s, +14,3°C, vattenstånd +30 cm.

14:00: SSO 15,8 m/s, byvind 21,7 m/s, +15,1°C, vattenstånd +16 cm.

20:00: SO 18,1 m/s, byvind 22,9 m/s, +15,6°C, vattenstånd +20 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:23 och ner 18:39.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga det blöta och stormiga vädret.

Begränsad burfångst utfördes med 25 burar under tiden 15:00-18:00 i Kausan.

Fortsatt inläggning av ringmärkningsdata på FAGEL.

 

OBSERVATIONER

KRICKA: De kom flygande norrifrån och landade utanför Nordstranden strax O om Västra rännan.

KUSTPIPARE: En årsunge höll till längst ut på Ostudden.

KÄRRSNÄPPA: 5 årsungar höll till längst ut på Ostudden.

RÖDBENA: En ad höll till längst ut på Ostudden.

STORLABB: En årsunge (1K) sträckte söderut 10:44 väster om Västudden.

TORDMULE: Ett ex kom flygande och landade utanför Nordstranden vid 10-tiden.

HAVSSULA: Ca 25 ex varav 5 subadulta (2K+) sträckte söderut. Inga årsungar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art.

Ängspiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 2 och i år till 7101 av 91 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller av tidigare ringmärkta fåglar gjordes idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning 0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Nu har det blåst väl mycket för att vi skulle kunna uppnå optimal trivsel. Det ser dessutom ut att fortsätta blåsa även imorgon förmiddag. Har vi tur lyckas dock vår skeppare Lasse föra hit den nya personen innan middagstid, som därvid kan avlösa oss välgenomblåsta stackare.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 OKTOBER 2021

 

VÄDER

Fortsatt busväder hela natten till lördag med kraftiga sydvindar på 11-22 m/s. Under dagen likadant väder med sydlig kuling och i stort sett kontinuerligt duggregnande. Från och med gryningen uppmätte Stefans väderstation 4,5 mm regn fram till 16:00. Under sena eftermiddagen fram till skymningen lättade molnigheten en hel del och sikten blev mycket god.

Min temp: +12,7°C kl. 11. Max temp: +14,8°C kl. 01.

Nederbörd: 5,0 mm.

 

02:00: S 12,9 m/s, byvind 16,5 m/s, +14,6°C, vattenstånd +32 cm.

08:00: S 12,4 m/s, byvind 15,6 m/s, +13,6°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: S 11,1 m/s, byvind 15,6 m/s, +13,4°C, vattenstånd +34 cm.

20:00: SSO 10,4 m/s, byvind 12,6 m/s, +14,1°C, vattenstånd +28 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:20 och ner 18:42.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga det blöta och stormiga vädret.

Inte heller burfångst genomfördes.

Fortsatt inläggning av ringmärkningsdata på FAGEL.

 

OBSERVATIONER

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: En adult fågel sträckte mot SV utanför Västudden 16:20.

KRICKA: 3 ex rastade kort i Kausan vid 09-tiden.

BRUSHANE: Två ex sträckte söderut utanför Västudden under eftermiddagen.

TRETÅIG MÅS: En 2K-fågel kom norrifrån och rastade en stund på Västudden vid 16:30-tiden. Dessutom passerade 4 ex söderut V om ön.

STORLABB: Ett ex, troligen en årsunge, passerade söderut förbi Klockfotsrevet 15:48.

KUSTLABB: 3 ex, troligen adulta, sträckte söderut V om ön. Dessutom ytterligare två obestämda mindre labbar långt ut i väster.

HAVSSULA: Minst 400 ex sågs sträckande/födosökande runt Nidingen under större delen av dagen. Åtminstone 4 årsungar noterarades.

TORNFALK: Ett ex sträckande söderut vid 16:30-tiden.

VARFÅGEL: Ett ex sågs för fjärde dagen i rad. Den eftersöktes i Strandoxeln vid 20-tiden och där kunde vi med hjälp av två starka ficklampor fånga den för ringmärkning.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art.

Varfågel 1.

Varfågeln blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 och i år till 7100 av 91 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller av tidigare ringmärkta fåglar gjordes idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Innesittarvädret från igår höll i sig även idag med regnskyar som kom och gick och vindar på upp till kulingstyrka i byarna. Dagen ägnades därför till stor del åt dataläggning av ringmärkning i Fagel (eftersatt sedan en månad), i synnerhet som vi ganska tidigt på morgonen fick besked från skeppare Lasse Hellberg, att planenligt personalbyte inte skulle komma att ske i rådande väderläge. Stärkta av ett plötsligt gott siktläge under sena eftermiddagen med tillhörande flöde av bl a en passerande storlabb, ett gäng kustlabbar och dito tretåmåsar, knallade vi ut till den på fjärde dagen stationära varfågelns nattkvist i strandoxeln och plockade den i starka ficklampors sken. Därmed spräckte vi både den nesliga ringmärkningsnollan samt erhöll en för året ny märkart, fågelstationens femtioandra ringmärkta varfågel. Det har varit lite glesare med dem under den senaste femårsperioden (knappt en per säsong) medan det har förekommit upp till tre per säsong tidigare.

 

VID DATORN

Uno Unger och Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 OKTOBER 2021  

 

VÄDER

Riktigt busväder hela dagen med en hel del regn och kraftig sydlig vind. Vid 03-tiden var medelvinden ca 15 m/s och 18 m/s i byarna. Därefter ökade vinden successivt till ett maximum vid 07-tiden på 19 m/s och 24 m/s i byarna. Under tiden 02 till 12 uppmättes 21 mm regn men ytterligare några regnskurar kom innan midnatt.

Min temp: +12,2°C kl. 07. Max temp: +13,4°C kl. 01.

Nederbörd: 25,9 mm.

 

02:00: SSV 11,9 m/s, byvind 18,2 m/s, +13,1°C, vattenstånd +37 cm.

08:00: S 18,2 m/s, byvind 23,7 m/s, +12,5°C, vattenstånd +35 cm.

14:00: S 16,1 m/s, byvind 19,3 m/s, +13,7°C, vattenstånd +32 cm.

20:00: S 16,0 m/s, byvind 19,7 m/s, +14,7°C, vattenstånd +30 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:18 och ner 18:44.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga det blöta och stormiga vädret.

Vi säkrade fångstburarna så de inte översvämmades och fylldes med uppkastad tång.

Begränsad fångst med 25 burar i Kausan 16:15-18:15. Totalt 50 burtimmar.

Inläggning av ringmärkningsdata på FAGEL.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: Ca 40 ex varav flertalet sträckte söderut O om ön varav en årsunge, 3 3K och resten 4K+.

VARFÅGEL: För tredje dagen i rad var ett ex kvar på ön och idag sågs den vid 5:ans och 6:ans slånbuskage.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Trots försök till begränsad fångst med 50 burtimmar i Kausan lyckades vi inte ”spräcka nollan”.

Antalet ringmärkta fåglar hittills i oktober är lika med noll. I år har dock märkts totalt 7099 av 90 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Typiskt innesittarväder när regn och kraftig sydvind brakade in över Nidingen. Det var i och för sig bra eftersom en del eftersatt registreringsarbete av ringmärkningsdata kunde genomföras.

 

VID DATORN

Uno Unger