DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 OKTOBER 2021  

 

VÄDER

Riktigt busväder hela dagen med en hel del regn och kraftig sydlig vind. Vid 03-tiden var medelvinden ca 15 m/s och 18 m/s i byarna. Därefter ökade vinden successivt till ett maximum vid 07-tiden på 19 m/s och 24 m/s i byarna. Under tiden 02 till 12 uppmättes 21 mm regn men ytterligare några regnskurar kom innan midnatt.

Min temp: +12,2°C kl. 07. Max temp: +13,4°C kl. 01.

Nederbörd: 25,9 mm.

 

02:00: SSV 11,9 m/s, byvind 18,2 m/s, +13,1°C, vattenstånd +37 cm.

08:00: S 18,2 m/s, byvind 23,7 m/s, +12,5°C, vattenstånd +35 cm.

14:00: S 16,1 m/s, byvind 19,3 m/s, +13,7°C, vattenstånd +32 cm.

20:00: S 16,0 m/s, byvind 19,7 m/s, +14,7°C, vattenstånd +30 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:18 och ner 18:44.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga det blöta och stormiga vädret.

Vi säkrade fångstburarna så de inte översvämmades och fylldes med uppkastad tång.

Begränsad fångst med 25 burar i Kausan 16:15-18:15. Totalt 50 burtimmar.

Inläggning av ringmärkningsdata på FAGEL.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: Ca 40 ex varav flertalet sträckte söderut O om ön varav en årsunge, 3 3K och resten 4K+.

VARFÅGEL: För tredje dagen i rad var ett ex kvar på ön och idag sågs den vid 5:ans och 6:ans slånbuskage.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Trots försök till begränsad fångst med 50 burtimmar i Kausan lyckades vi inte ”spräcka nollan”.

Antalet ringmärkta fåglar hittills i oktober är lika med noll. I år har dock märkts totalt 7099 av 90 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Typiskt innesittarväder när regn och kraftig sydvind brakade in över Nidingen. Det var i och för sig bra eftersom en del eftersatt registreringsarbete av ringmärkningsdata kunde genomföras.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.