DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 OKTOBER 2021

 

VÄDER

Fortsatt busväder hela natten till lördag med kraftiga sydvindar på 11-22 m/s. Under dagen likadant väder med sydlig kuling och i stort sett kontinuerligt duggregnande. Från och med gryningen uppmätte Stefans väderstation 4,5 mm regn fram till 16:00. Under sena eftermiddagen fram till skymningen lättade molnigheten en hel del och sikten blev mycket god.

Min temp: +12,7°C kl. 11. Max temp: +14,8°C kl. 01.

Nederbörd: 5,0 mm.

 

02:00: S 12,9 m/s, byvind 16,5 m/s, +14,6°C, vattenstånd +32 cm.

08:00: S 12,4 m/s, byvind 15,6 m/s, +13,6°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: S 11,1 m/s, byvind 15,6 m/s, +13,4°C, vattenstånd +34 cm.

20:00: SSO 10,4 m/s, byvind 12,6 m/s, +14,1°C, vattenstånd +28 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:20 och ner 18:42.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga det blöta och stormiga vädret.

Inte heller burfångst genomfördes.

Fortsatt inläggning av ringmärkningsdata på FAGEL.

 

OBSERVATIONER

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: En adult fågel sträckte mot SV utanför Västudden 16:20.

KRICKA: 3 ex rastade kort i Kausan vid 09-tiden.

BRUSHANE: Två ex sträckte söderut utanför Västudden under eftermiddagen.

TRETÅIG MÅS: En 2K-fågel kom norrifrån och rastade en stund på Västudden vid 16:30-tiden. Dessutom passerade 4 ex söderut V om ön.

STORLABB: Ett ex, troligen en årsunge, passerade söderut förbi Klockfotsrevet 15:48.

KUSTLABB: 3 ex, troligen adulta, sträckte söderut V om ön. Dessutom ytterligare två obestämda mindre labbar långt ut i väster.

HAVSSULA: Minst 400 ex sågs sträckande/födosökande runt Nidingen under större delen av dagen. Åtminstone 4 årsungar noterarades.

TORNFALK: Ett ex sträckande söderut vid 16:30-tiden.

VARFÅGEL: Ett ex sågs för fjärde dagen i rad. Den eftersöktes i Strandoxeln vid 20-tiden och där kunde vi med hjälp av två starka ficklampor fånga den för ringmärkning.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art.

Varfågel 1.

Varfågeln blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 och i år till 7100 av 91 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller av tidigare ringmärkta fåglar gjordes idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Innesittarvädret från igår höll i sig även idag med regnskyar som kom och gick och vindar på upp till kulingstyrka i byarna. Dagen ägnades därför till stor del åt dataläggning av ringmärkning i Fagel (eftersatt sedan en månad), i synnerhet som vi ganska tidigt på morgonen fick besked från skeppare Lasse Hellberg, att planenligt personalbyte inte skulle komma att ske i rådande väderläge. Stärkta av ett plötsligt gott siktläge under sena eftermiddagen med tillhörande flöde av bl a en passerande storlabb, ett gäng kustlabbar och dito tretåmåsar, knallade vi ut till den på fjärde dagen stationära varfågelns nattkvist i strandoxeln och plockade den i starka ficklampors sken. Därmed spräckte vi både den nesliga ringmärkningsnollan samt erhöll en för året ny märkart, fågelstationens femtioandra ringmärkta varfågel. Det har varit lite glesare med dem under den senaste femårsperioden (knappt en per säsong) medan det har förekommit upp till tre per säsong tidigare.

 

VID DATORN

Uno Unger och Robert Lager

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.