Nidingen- vår utpost i väster

Länk till Studiefrämjandet

2021-10-11

Studiefrämjandet genomför folkbildning i varje kommun i hela Halland. Vår västligaste utpost är den ensliga ön Nidingen i Kungsbacka kommun. Här bedriver vi ringmärkningsutbildning tillsammans med Nidingens Fågelstation. Under en veckas tid åt gången, djupdyker deltagarna i fågelstudier ute på ön.

Ringmärkning är den vetenskapliga metod som bygger på att vilda fåglar fångas in och förses med en lätt metallring med ett individuellt nummer. På varje ring finns förutom numret en adress dit den som hittar ringen kan rapportera om fyndet.

Nidingen är en av 22 fågelstationer i Sverige och här ringmärks ungefär 10 000 fåglar varje år av olika arter. Sen starten av fågelstationen så har närmre 357 000 fåglar blivit ringmärkta på Nidingen och i år har man just passerat 8 000 fåglar.

Anders Widde Wirdheim 7-10/8

Våra fyra dygn på Nidingen är slut och vi kan summera en lyckad vistelse med både växlingsrikt väder och en växlande fågelförekomst. När vi kom ut lördagen 7 augusti rådde högtrycksväder och det var få rastande tättingar på ön. Däremot fanns det lite vadare längs med playan och på ostudden. Högtrycket bestod under söndagen, men det anlände ändå en del nya vadare. Samtliga vadarburar flyttades därför till playan. Det blev inte någon stor vadarfångst, men det som möjligen brast i kvantitet, kompenserades väl av kvalitet. Vi fångade och ringmärkte nio olika vadararter under våra dagar på ön.

Under måndagen blev vädret något ostadigare, och på morgonen fanns en del nyanlända tättingar på ön. De var inte många, men arterna var kanske inte de väntade – flera härmsångare, några grå flugsnappare och en ung höksångare!

Natten till tisdagen passerade regn, och mera regn föll under morgontimmarna. Förmodligen var det också detta som ledde till ett nedfall av flyttande lövsångare. På grund av skurarna kunde vi bara ha uppe näten ganska korta perioder, men vi fångade och märkte trots det drygt 65 lövsångare (och nästan inga andra tättingar). Vid en tidig vandring ut mot ostudden fanns det lövsångare snart sagt överallt. Alla såg ut att röra sig österut, och många tog nog mod till sig och återvände in mot fastlandet.

Två nätter gjorde vi försök att fånga stormsvala, men båda nätterna spolierades försöken av att vädret förändrades i sämre riktning än vad prognosen förutspått.

Något oväntat var att ett par av större strandpipare hade nykläckta ungar vid Kausan. En av ungarna envisades med att gå in i vadarburarna så länge dessa fanns kvar i Kausan och var en bidragande orsak till att vi flyttade burarna.

Totalt såg vi 65 olika fågelarter under våra fyra dygn på ön med höksångare och en juvenil skärsnäppa som det mest oväntade. Den sistnämnda hittades vid bryggan sista morgonen. Den sågs först ensam och delvis skymd och blev då en rejäl pulshöjare: ryggen var nästan enhetligt fjällig och på bröstet fanns en skarp gräns. Tanken gick först till juvenil gulbröstad snäppa, men när fågeln fick sällskap av en kärrsnäppa och visade sig vara något större än denna, gled funderingarna över mot skärsnäppa. När den sedan klev upp på en tångruska och avslöjade gulaktiga ben var saken klar. Unga skärsnäppor i helt juvenil dräkt ses sällan utanför häckningsområdena, så det var kanske inte så konstigt att denna individ satte myror i huvudet på oss?

Under de fyra dygnen märkte vi 139 individer fördelade på 20 arter:

Lövsångare 76
Kärrsnäppa 15
Kustsnäppa 7
Härmsångare 7
Större strandpipare 4
Sädesärla 4
Drillsnäppa 4
Skärpiplärka 4
Grå flugsnappare 3
Ärtsångare 2
Rödbena 2
Silltrut 2
Trädgårdssångare 2
Myrspov 1
Sandlöpare 1
Brushane 1
Småsnäppa 1
Stare 1
Svartvit flugsnappare 1

Höksångare 1

Tack för denna gång!
Irene Hofstedt, Annelie Larsson, Mattias Rundberg och Anders Wirdheim
 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 MAJ 2021.

Blir det regn eller inte… under gårdagens silltrutavläsning

 

VÄDER
Halvklart hela dagen, lite moln mot land under morgonen, solglimtar från 07:30. Klar sikt. Kylig morgon. Minskad vindstyrka samt temperaturökning gav en behaglig eftermiddag/kväll med god sikt.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +14°C kl 18.

02:00: SV 8 m/s, byvind 12,0 m/s, +9,6°C, vattenståndet +10 cm.
08:00: S 5,6 m/s, byvind 6,6 m/s, +9,2°C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SO 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, +12,6°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,7 m/s, +13,4 C vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:39 och ner 21:41.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 04:00-12:00, (192 nättimmar)
15 burar på Playan 05:30- 21:00 (225 burtimmar).
Fröfälla 04:00-21:00
Inventerat strandskator och större strandpipare, samt läst av silltrutar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hane rastade på kvällen på playan.
STRANDSKATA – Hittat fyra nya bon, så just nu är sex bon kända och aktiva. Det är troligen 2 eller 3 par till på ön plus någon ensam individ.
STÖRRE STRANDPIPARE – Två nya bon funna, dels på innersta hamnudden och ett bo på playan rakt söder kruthuset. Troligen är det 7 – 9 par på ön.
SMÅSPOV – Ett ex sågs även idag rastande på playan.
TÖRNSKATA – Fyra ex. En hane och hona fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 14 arter: Kanadagås 1, Drillsnäppa 1,Törnskata 2, Lövsångare 18, Gransångare 1, Rörsångare 1, Härmsångare 2, Trädgårdssångare 2, Grå flugsnappare 1, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Gulärla 1, Gråsiska 1 och Gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1444 och i år totalt till 3346.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gråtrut med gul färgring.
Avläst drygt 40 silltrutar varav tre danska.
Korttidskontroll: Törnskata, hona märkt 22 maj, Svarthätta, hane märkt 15 maj ,Hämpling märkt 1 maj, 2 ärtsångare, märkta 23 maj respektive 18 maj.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 tim

ÖVRIGT
I dag fick vi Maj månad tillbaka, hussvalor födosöker runt gårdsplan, rödbenor varnar för fullt och syren försöker slå ut nere vid grindoxeln. Dagens törnskator och den från tidigare dagar är nöjd att vistas på ön, till en viss assistents förtret som inte fått in rätt teknik med att plocka ut dessa ur nät utan blodvite.
Hjärtstartare är nu placerad omedelbart till vänster innanför ingången till vår bostad.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 18 MAJ 2021

VÄDER
I huvudsak molnfritt och ganska bra sikt i gryningen. Från 07-tiden drev moln in västerifrån och därefter mulet fram till middagstid då molntäcket försvann för resten av dagen.
Min temp: +9,8°C kl. 06. Max temp: +12,7 °C kl. 15. Ingen nederbörd.

02:00: VSV 2,4 m/s, byvind 4,4 m/s, +10,1°C, vattenståndet+16 cm.
08:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +10,7°C, vattenstånd +6 cm.
14:00: SV 3,9 m/s, byvind 5,8 m/s, +11,4°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: SV 3,3 m/s, byvind 4,8 m/s, +11,8°C, vattenstånd +7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:49 och ner 21:30.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
20 nät 04:00-05.00, 24 nät 05:00-05:30 och 26 nät 05:30-12:00 (201 nättimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – Under tiden 07:00-11:15 passerade ca 1070 ex i 5 flockar precis S om Nidingen.
STORSKRAKE – Sent under eftermiddagen sågs en flock med 6 hanar sträcka västerut på nordsidan av Nidingen. Sträck mot ruggningsplats i Danmark?
SMÅSPOV – Ett ex födosökte på Playans tångvall.
ROSKARL – En hane har hållit till på Hamnudden och i Kausan sedan 10-tiden.
TÖRNSKATA – Två honor ringmärktes.
SMÅLOM – 4 ex sträckte söderut tillsammans V om ön 12:15.
KÄRRSÅNGARE – Ringmärktes. Det var årets första observation på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
46 individer av 15 arter: Skärsnäppa 2, törnskata 2, lövsångare 8, gransångare 5, rörsångare 2, kärrsångare 1, svarthätta 3, trädgårdssångare 3, ärtsångare 7, törnsångare 1, gärdsmyg 3, rödhake 6, svartvit flugsnappare 1, bofink 1 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1324 och i år totalt till 3226.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av två skärsnäppor som till sommaren blir 15 resp. 9 år.
Egna korttidskontroller: Lövsångare 1, gransångare 3, ärtsångare 1 och svartvit flugsnappare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En driftansvarig tjänsteman från Statens Fastighetsverk var här idag med två elektriker och fixade en del brister på bl.a. elkontakter och förberedde installering av nya elmätare som skall kunna avläsas från land. De tog sig hit med beställd ribbåt från Göteborg. Även Stefan och Jum var här under dagen och donade med diverse inför säsongsstarten på lördag. Rörmokare Per dök också upp och övernattar för att hinna med att få igång avsaltningsanläggningen.

VID DATORN
Uno Unger

Gråhuvad sparv

Per Schillander

17 maj kl. 13:08  · Idag gladdes vi åt en gråhuvad sparv, plockad och ringmärkt av Jonas Wikström.

  • Peder WindingHelt otroligt, grattis! Vilken ålder bedömde ni den till?
  • Jan PetrussonEn gråsparv?
   • Dennis KraftAdministratörNej Jan, inte en gråsparv. Denna art heter gråhuvad sparv och finns normalt inte i Sverige. Den häckar österut i central- och Ostasien. Att den dyker upp här är rätt unik. Tidigare har den bara påträffats tre gånger i Sverige.5
    •  
   • Jan PetrussonHjärtlig tack från en okunnig.2
    •  
  • Lars GerreJösses, vilket fynd! Grattis!1
   •  
  • Ulrika TollgrenShit, va häftigt. Riktigt tungt, GRATTIS!1
   •  
  • Sindre MagnussonHade ju egentligen tänkt åka ut denna vecka, gahhh!3
   •  
  • Magnus HellströmMåste vara ny art för svensk ringmärkning. Roligt, grattis!7
   •  
  • Anton SvendsenGrattis! Lägg gärna upp fler bilder på sparven här i gruppen!1
   •  
  • Carina RylanderKan vi prata? heart-dekal
   • Gilla

 

Nattskärra

Uno Unger

Administratör

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är XhRw7cPKQHo.png

+1  · 16 maj kl. 06:25  · Dagens första fångst!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 186535841_3952497944865918_6912849715402329949_n.jpg

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 187497458_3952497971532582_6897522825801406897_n.jpg

295Du, Göran Andersson, Sven Gustav Larsson och 292 andra17 kommentarer2 delningarGillaKommenteraDela

17 kommentarer

Alla kommentarer

 • Reinhold HeggenbergerOch kanske kommit ända från Sydafrika! Duktig flygare.Spela upp GIF-filGIPHY
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Anders ErikssonÄr det riktigt gamla honor som har de där svaga teckningarna på vingar och stjärt där hanarna är vita?
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Anne-Mie AxelssonVad är det för fågel?
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Matserik ErikssonNattskärra!2
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
  • Catharina GenellMatserik Eriksson 🤩 Va kul! Då finns de kvar! För ett par år sen hade vi nattskärran alldeles I närheten inne i Knallekil å vi lyssnade på den på natten. Låter lite som en symaskin eller nåt liknande surr.💕
   • Gilla
   •  · Svara
   •  · 5 d
 • Karin JohanssonOj vad coolt och gapet🙏🏼
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 dMikkel Lausten har svarat ·6 svar
 • Carina RylanderÅååå…. Underbart Underverk❤️
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Boel MelinLite skräckinjagande ändå.
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 5 d
 • Lars WindemanHörs ofta men syns nästan aldrig.Underbart låter den.1
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 5 d
 • Katja EkerstadSå otroligt vacker!! Tänk, ’förr’ trodde man att den tjuvmjölkade kossor..1

 

Mindre flugsnappare

Uno Unger

Administratör

+1  · 15 maj kl. 15:51  · Personalbytet idag gjordes i lätt regn. Precis efter det att båtarna lämnade bryggan 12:30 mötte de en förbiflygande nattskärra vid Jeppestenen som försvann i riktning mot Klockfotsrevet. Det var första obsen i år av den arten. Inte nog med det, när vi kom ut hade man precis fångat och ringmärkt en grann mindre flugsnappare – också årsförsta för den arten – som dessutom kunde visas upp för den nya personalen.

236Göran Andersson, Sven Gustav Larsson och 234 andra2 kommentarer3 delningarGillaKommenteraDela

2 kommentarer

Alla kommentarer

Dvärgmås

Lars Carlsson

7 maj kl. 20:32  · I afton fick Nidingens tretåiga måsar fint besök. En adult DVÄRGMÅS upptäcktes lite väster om Rissastenen. Efter en stund flög den upp i fyrområdet och satte sig på vårt hus bland sina kusiner. Även östra fyren, 1855 års hus och Lilla Bryggan fick besök innan den lille drog iväg mot sydost. En fin avslutning på en fin dag.

172Du, Sven Gustav Larsson, Lars Hellberg och 169 andra4 kommentarer1 delningGillaKommenteraDela

4 kommentarer

Alla kommentarer

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 MARS 2021

VÄDER
Mulet och disigt hela dagen. Sikten var mellan 2-5 km och mestadels kring 3-4 km så att Malö inte sågs. Plus 2 grader och vindar från SV. Under utfärden kring 5 m/s och sedan något avtagande. Tätast dimma vid hemfärd med ca 1-2 km sikt.


PERSONAL
Dagsbesök av Peter Strandvik, Lasse Hellberg och Tommy Järås.


VERKSAMHET
En inventeringsrunda gjordes runt ön.
Värmen ökades i huset.
Brunnen kollades.
Nya ringar insorterades.

OBSERVATIONER:
Kricka: 1 hane rastade i yttre delen av Kausan.
Toppskarv: 25 ex på Klockfotsrevet. Även 7 på Ostudden som kanske ingår i de 25.
Morkulla: 1 ex skrämdes upp vid fyra tillfällen på olika ställen. Kanske var det mer än en individ.
Skärsnäppa: Några småflockar. Ca 20 ex
Pilgrimsfalk: 1 adult, trolig hona, satt på stenröset vid Prästens grav när vi kom. Senare hittade vi en nyss äten dubbeltrast som troligen falken hade ätit.
Tornfalk: 1 hane sågs vid flera tillfällen. Bl.a. satte den sig i ena fönstret på östra fyrens östra sida.
Skogsduva: 1 ex rastade hela dagen och flög stundtals ihop med tre ringduvor
Trädlärka: 1 ex rastade på gräsytan nordväst om fyren.
Dubbeltrast: 8 lyfte från ön och drog i sydlig riktning.
Svarthakad buskskvätta: 1 hona satt i en vresrosbuske precis utanför fyrnäten.
Snösparv: ca 55-60 ex, uppdelad på en flock i Kausan och en på Svacken.
Sävsparv: 3+1 ex, gissar att detta är det tidigaste vi haft.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Inga fångstförsök.

KONTROLLER
Avläsning av egna färgmärkningar; 1 strandskata, 3 större strandpipare, 2 skärsnäppor och 3 skärpiplärkor.


UPPDRAGSARBETE
Inga.


ÖVRIGT
Några häftiga stormar hade inte möblerat om ön utan det var väldigt likt som det såg ut i november. Lite tång låg på inre bryggan och den låg redan i november. Tobisholkarna låg på plats men ett par bör bytas av åldersskäl. Tretåskylten var opåverkad och några tretåiga måsar sågs inte på hela dagen.
Brunnen som tömdes och rengjordes i höstas var full igen.


VID DATORN
Tommy Järås