Måndag 18 nov 2019

VÄDER
Mulet under efternatten och hela dagen men till skillnad från de senaste dagarna ingen nederbörd därmed även ganska god sikt. Vid midnatt en måttlig vind på ca 6 m/s från NO-sektorn, vilken successivt ökade till en ostlig vind på ca 10 m/s i gryningen. Därefter åter mojnande till ca 5 m/s under eftermiddagen. Varmt för årstiden med ca 9 plusgrader på dagen. En lätt regn föll vid 11-tiden.

Min temp: +5,8°C klockan 00. Max temp: +9,1°C kl. 13.
Nederbörd: 0.3 mm.

01:00: O 6,5 m/s, byvind 7,8 m/s, +6,1°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 015,5 hPa.
07:00: O 8,8 m/s, byvind 12,9 m/s, +6,5°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 010,2 hPa.
13:00: SO 6,5 m/s, byvind 9,1 m/s, +9,1°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 007,5 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:03 och ner 15:51.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger. Vid 09-tiden kom Tommy Järås ut med stationsbåten och hjälpte till med stationsstängningen. Vid 14:30-tiden lämnade vi Nidingen för gott denna säsong.

VERKSAMHET
17 nät 07:00-12:00 (85 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 07:00-11:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 07:00-11:00 (20 tim).

OBSERVATIONER
SIDENSVANS – Sidensvansen från igår kvar på ön i gryningen.
SVART RÖDSTJÄRT – Minst en årsunge (1K) födosökande vid Stora bryggan och i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 2 arter:
Vinterhämpling 4 och grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 138 och i år totalt till 11 945.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen korttidskontroll:
Bergfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Så var det åter dags med stängningen av fågelstationen. I år har vi haft en kontinuerlig verksamhet från 11 mars till 18 nov utan avbrott, vilket alltså blir 253 dagar i sträck.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 17 NOVEMBER 2019

VÄDER
Fortsatt mulet och några lätta regnskurar till och från under tiden 01-11. Någon gång vid 01-tiden i natt vred den sedan länge rådande vinden från O-SO till SV. I samband med vindriktningen ökade även vindstyrkan märkbart från SO 4 m/s till SV 11 m/s. Under förmiddagen var det väldigt grådisigt i samband med duggregnet och man såg inte in till Onsalahalvön. Från middagstid fram till skymningen blev sikten bättre och ingen nederbörd registrerades.

Min temp: +5,8°C klockan 24. Max temp: +8,6°C kl. 05.
Nederbörd: 1,8 mm.

01:00: SO 3,8 m/s, byvind 6,4 m/s, +8,1°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1 001,7 hPa.
07:00: SV 9,7 m/s, byvind 13,0 m/s, +8,5°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 008,6 hPa.
13:00: SSV 9,8 m/s, byvind 12,8 m/s, +8,0°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 014,8 hPa.
19:00: SSO 6,0 m/s, byvind 8,7 m/s, +7,5°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1 016,8 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:01 och ner 15:53.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 08:00-12:00 och 20 nät 12:00-17:00 (168 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 07:00-17:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 07:00-17:00 (50 tim).
Alla årets ringmärkningar och kontroller är nu inlagda på FAGEL och även kontrollästa.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 100 ex höll till vid Lillelandsrevet.
SKÄRSNÄPPA – Ca 100 ex höll till på Ostudden under eftermiddagen.
SÅNGLÄRKA – Ett ex sträckte österut över fyrområdet vid 11-tiden.
SÄDESÄRLA – Ett ex, flög utan problem jämfört med den som sågs i förra veckan.
SIDENSVANS – En årsung (1K) hane fångades i nät 5E och ringmärktes. Första observationen av arten på Nidingen i år.
SVART RÖDSTJÄRT – Även idag sågs en årsunge (1K) födosökande i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 4 arter:
Sidensvans 1, gärdsmyg 1, bergfink 2 och grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 133 och i år totalt till 11 940.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En danskmärkt adult (2K+) hane kontrollerades kl. 13 efter fångst i nät 13B.
Egen långtidskontroll:
Den på ön häckande hanen med gul färgring kontrollerades idag. Den ringmärktes som fjolåring (2K) 13 apr 2017.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1, rödhake 1 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Fortsatt grådis och tidvis nästan dimma under förmiddagen höll nere nätfångsten liksom tidigare i veckan. Som så ofta här på Nidingen så ersätts kvantitet av kvalitet. Det trevligaste var den sidensvans som Dennis för första gången fått ringmärka på Nidingen. Senast en sidensvans ringmärktes här var 2011. Med dagens fågel har stationen märkt 26 individer, alla utom 3 har varit ungfåglar.
En annan godbit var den danskmärkta brunsiskan, en adult (2K+) hane som fångades i nät 13B.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 17 NOVEMBER 2019

VÄDER
Fortsatt mulet och några lätta regnskurar till och från under tiden 01-11. Någon gång vid 01-tiden i natt vred den sedan länge rådande vinden från O-SO till SV. I samband med vindriktningen ökade även vindstyrkan märkbart från SO 4 m/s till SV 11 m/s. Under förmiddagen var det väldigt grådisigt i samband med duggregnet och man såg inte in till Onsalahalvön. Från middagstid fram till skymningen blev sikten bättre och ingen nederbörd registrerades.

Min temp: +5,8°C klockan 24. Max temp: +8,6°C kl. 05.
Nederbörd: 1,8 mm.

01:00: SO 3,8 m/s, byvind 6,4 m/s, +8,1°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1 001,7 hPa.
07:00: SV 9,7 m/s, byvind 13,0 m/s, +8,5°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 008,6 hPa.
13:00: SSV 9,8 m/s, byvind 12,8 m/s, +8,0°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 014,8 hPa.
19:00: SSO 6,0 m/s, byvind 8,7 m/s, +7,5°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1 016,8 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:01 och ner 15:53.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 08:00-12:00 och 20 nät 12:00-17:00 (168 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 07:00-17:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 07:00-17:00 (50 tim).
Alla årets ringmärkningar och kontroller är nu inlagda på FAGEL och även kontrollästa.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 100 ex höll till vid Lillelandsrevet.
SKÄRSNÄPPA – Ca 100 ex höll till på Ostudden under eftermiddagen.
SÅNGLÄRKA – Ett ex sträckte österut över fyrområdet vid 11-tiden.
SÄDESÄRLA – Ett ex, flög utan problem jämfört med den som sågs i förra veckan.
SIDENSVANS – En årsung (1K) hane fångades i nät 5E och ringmärktes. Första observationen av arten på Nidingen i år.
SVART RÖDSTJÄRT – Även idag sågs en årsunge (1K) födosökande i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 4 arter:
Sidensvans 1, gärdsmyg 1, bergfink 2 och grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 133 och i år totalt till 11 940.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En danskmärkt adult (2K+) hane kontrollerades kl. 13 efter fångst i nät 13B.
Egen långtidskontroll:
Den på ön häckande hanen med gul färgring kontrollerades idag. Den ringmärktes som fjolåring (2K) 13 apr 2017.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1, rödhake 1 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Fortsatt grådis och tidvis nästan dimma under förmiddagen höll nere nätfångsten liksom tidigare i veckan. Som så ofta här på Nidingen så ersätts kvantitet av kvalitet. Det trevligaste var den sidensvans som Dennis för första gången fått ringmärka på Nidingen. Senast en sidensvans ringmärktes här var 2011. Med dagens fågel har stationen märkt 26 individer, alla utom 3 har varit ungfåglar.
En annan godbit var den danskmärkta brunsiskan, en adult (2K+) hane som fångades i nät 13B.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

VÄDER
Efter en mulen natt kom det lite regn under tiden 07:00-08:45, därefter lätt duggregn eller regn till och från under större delen av dagen och kvällen.

Min temp: +7,4°C klockan 00. Max temp: +8,6°C kl. 14.
Nederbörd: 6,5 mm.

01:00: O 9,8 m/s, byvind 11,9 m/s, +7,6°C, vattenstånd -25 cm, lufttryck 1 011,5 hPa.
07:00: O 5,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +8,3°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1 008,3 hPa.
13:00: O 7,5 m/s, byvind 10,8 m/s, +8,3°C, vattenstånd -11 cm, lufttryck 1 004,0 hPa.
19:00: SO 5,5 m/s, byvind 7,0 m/s, +8,5°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 000,6 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:59 och ner 15:55.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger.

VERKSAMHET
30 nät 08:45-11:45, 14 nät 11:45-12:30 och 1 nät 12:30-14:30 (102 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 08:00-16:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 08:15-16:00 (39 tim).
Till ett av näten (Vresrosnätet på Västudden) användes på försök bandspelare med uppspelning av grönfinkläten, vilket möjligen höjde märkantalet något för nämnd art.
Kontrolläsning av höstens inlagda ringmärkningar på FAGEL.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 30 ex höll till utanför Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – Åtminstone ett ex sågs födosökande i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Bergfink 1 och grönfink 3.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 128 och i år totalt till 11 935.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll:
En grönfink ringmärkt som 1K hona 21 okt 2018 och tidigare kontrollerad 11 och 21 mars 2019, återfångades idag för tredje gången. Den hade alltså nu uppnått en ålder av 1,5 år.
Egna korttidskontroller:
Vattenrall 1, järnsparv 1, rödhake 1, bergfink 1 och blåmes 5.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Väderprognosen för idag var att vi skulle haft uppehållsväder från gryningen till 14-tiden. Men ack vad SMHI lurade oss. I stället fick vi ett rejält grådisigt väder med tidvis duggregn, vilket gjorde att undertecknad inte hade lust att ta upp kvarvarande knölar ur Potatis-Gunnars land. Emellanåt funderade vi på att avsluta nätfångsten av fåglar, men varje gång lätt duggregn fick oss att påbörja nätnedtagandet blev det uppehåll och näten fick sitta uppe.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

VÄDER
Efter en mulen natt kom det lite regn under tiden 07:00-08:45, därefter lätt duggregn eller regn till och från under större delen av dagen och kvällen.

Min temp: +7,4°C klockan 00. Max temp: +8,6°C kl. 14.
Nederbörd: 6,5 mm.

01:00: O 9,8 m/s, byvind 11,9 m/s, +7,6°C, vattenstånd -25 cm, lufttryck 1 011,5 hPa.
07:00: O 5,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +8,3°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1 008,3 hPa.
13:00: O 7,5 m/s, byvind 10,8 m/s, +8,3°C, vattenstånd -11 cm, lufttryck 1 004,0 hPa.
19:00: SO 5,5 m/s, byvind 7,0 m/s, +8,5°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 000,6 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:59 och ner 15:55.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger.

VERKSAMHET
30 nät 08:45-11:45, 14 nät 11:45-12:30 och 1 nät 12:30-14:30 (102 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 08:00-16:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 08:15-16:00 (39 tim).
Till ett av näten (Vresrosnätet på Västudden) användes på försök bandspelare med uppspelning av grönfinkläten, vilket möjligen höjde märkantalet något för nämnd art.
Kontrolläsning av höstens inlagda ringmärkningar på FAGEL.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 30 ex höll till utanför Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – Åtminstone ett ex sågs födosökande i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Bergfink 1 och grönfink 3.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 128 och i år totalt till 11 935.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll:
En grönfink ringmärkt som 1K hona 21 okt 2018 och tidigare kontrollerad 11 och 21 mars 2019, återfångades idag för tredje gången. Den hade alltså nu uppnått en ålder av 1,5 år.
Egna korttidskontroller:
Vattenrall 1, järnsparv 1, rödhake 1, bergfink 1 och blåmes 5.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Väderprognosen för idag var att vi skulle haft uppehållsväder från gryningen till 14-tiden. Men ack vad SMHI lurade oss. I stället fick vi ett rejält grådisigt väder med tidvis duggregn, vilket gjorde att undertecknad inte hade lust att ta upp kvarvarande knölar ur Potatis-Gunnars land. Emellanåt funderade vi på att avsluta nätfångsten av fåglar, men varje gång lätt duggregn fick oss att påbörja nätnedtagandet blev det uppehåll och näten fick sitta uppe.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 NOVEMBER 2019

VÄDER
Halvklart-mulet under morgonen och förmiddagen. God sikt. Från middagstid och resten av dagen helmulet men fortsatt god sikt. Den ostliga vinden ökade successivt under dagen och kulminerade vid 19-tiden med drygt 11 m/s och 15 m/s i byarna.

Min temp: +3,6°C klockan 03. Max temp: +7,5°C kl. 15-16.
Nederbörd: 0 mm.

01:00: O 5,3 m/s, byvind 6,9 m/s, +5,1°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 017,3 hPa.
07:00: O 9,0 m/s, byvind 11,2 m/s, +4,3°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 018,4 hPa.
13:00: ONO 7,3 m/s, byvind 9,3 m/s, +6,6°C, vattenstånd -23 cm, lufttryck 1 017,7 hPa.
19:00: ONO 11,3 m/s, byvind 15,6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -19 cm, lufttryck 1 014,4 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:57 och ner 15:56.

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson avlöstes av Dennis Kraft vid 13-tiden. Lasse Hellberg körde fågelstationens båt i samband med personalbytet. Uno Unger stannade kvar på ön tills vidare.

VERKSAMHET
17 nät 08:00-14:00 och 18 nät 14:00-16:00 (138 tim).
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 07:00-16:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata och ytterligare 5 fällor med frön innerst i Kausan 07:00-16:00 (72 tim).
Alla kontroller tills dags dato nu inlagda på FAGEL.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – 9 ex (7 + 2) mot S. Dessutom ca 50 ex stationära varav flertalet födosökande tillsammans med ejdrar på Lillelandsrevet.
HAVSSULA – Tre ad (1 + 2) sträckte söderut V om Nidingen 09:10 resp. 10:30.
PILGRIMSFALK – En adult hane sågs en stund av Eva på Klockfotsrevet vid 09-tiden. Troligen samma hane stötte Uno ute på Ostudden 11:48 och efter några varv över honom drog den sig därefter i riktning mot Lilleland.
SILLGRISSLA – Till skillnad från tidigare i veckan sträckte ett hyfsat antal söderut under tiden 08:00-10:30. Totalt räknades 180 ex mot S med en största flock på 25 ex.
ALKEKUNG – Två ex sträckte söderut strax utanför Västudden 09:45 resp. 10:08. Den förstnämnda landade innanför Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – Tre sedan tidigare ringmärkta årsungar (1K) kvar på västra delen av ön. Vid ett tillfälle sågs alla tre samtidigt födosökande på Kausans tångvall.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 3 arter:
Rödhake 3, bergfink 2 och vinterhämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 124 och i år totalt till 11 931.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll:
En vattenrall ringmärkt som pullus 28 aug 2015 och tidigare kontrollerad som en hona 26 apr 2016, 3 juli 2016 och 5 aug 2017, återfångades idag för fjärde gången i en solrosfröpreparerad bur placerad innerst i Kausan. Den hade alltså nu uppnått en ålder av 4 år och nästan 3 månader.
Egna korttidskontroller:
Rödhake 1, blåmes 6 och bergfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Den i förrgår på Hamnudden funna (nyligen döda) tumlaren togs idag iland och transporterades självuppoffrande av Eva Åkesson till Göteborgs naturhistoriska museum, där man med glädje tog hand om den. Det var en liten hona 115 cm lång. Den skall sedan vidarebefordras till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. För vår insats erhåller vi en belöning på 1000 kronor + transportkostnader.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 NOVEMBER 2019

VÄDER
Under efternatten mulet med en fortsatt sydostlig vind. Under tiden 05-08 regnade det till och från. Därefter uppehåll förutom en lätt regnskur ca 10:40. Vid 12-tiden lättade molntäcket rejält och västerhimlen var i princip molnfri resten av dagen. Den envetna sydostvinden mojnade ett tag vid middagstid men ökade igen samtidigt som den vred mot S-SV. Sent på kvällen åter vindvridning mot SO.

Min temp: +5,2°C klockan 06. Max temp: +8,7°C kl. 14.
Nederbörd: 2,0 mm.

01:00: SO 8,0 m/s, byvind 10,2 m/s, +5,8°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 001,0 hPa.
07:00: SO 6,5 m/s, byvind 7,8 m/s, +5,5°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1 003,3 hPa.
13:00: SSO 6,5 m/s, byvind 7,9 m/s, +8,6°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 008,5 hPa.
19:00: S 6,3 m/s, byvind 7,0 m/s, +7,8°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1 014,0 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:55 och ner 15:58.

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
8 nät 08:30-09:45 och 18 nät 09:45-14:45 (100 tim).
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 08:00-15:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata och ytterligare 5 fällor med frön innerst i Kausan 08:00-15:00 (56 tim).
All ringmärkning tills dags dato nu inlagd på FAGEL.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Två ad drog österut längs Nordstranden 08:50, dessutom ytterligare en ad långt ut till havs.
SVART RÖDSTJÄRT – Minst två årsungar (1K) kvar i fyrområdet och Kausan. Vid 15-tiden sågs 2 ringmärkta ex samtidigt födosökande på tångvallen i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 2 arter:
Vattenrall 1 och bergfink 4.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 118 och i år totalt till 11 925.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Järnsparv 1, rödhake 1 och blåmes 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det mest noterbara idag stod Bodil för. Hon grävde upp några kvadratmeter grässvål i trädgårdsfållan, för att till våren skapa ett nytt potatisland mellan de två befintliga.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13 NOVEMBER 2019

VÄDER
En mulen natt med ett par lätta skurar strax efter midnatt och vid 04-tiden. Ytterligare en liten skvätt kl. 07 men därefter uppehåll om än fortsatt molnigt. Från 11-tiden uppstod luckor i molntäcket med tidvis en del solsken resten av dagen, dock kom ytterligare ett par regnskurar vid skymningen. Vinden har varit väldigt konstant sydostlig 8-12 m/s sedan midnatt med upp till 14 m/s i byarna.

Min temp: +5,9°C klockan 03 och 09. Max temp: +7,0°C kl. 14 och 16.
Nederbörd: 2,0 mm.

01:00: SO 8,7 m/s, byvind 14,4 m/s, +6,0°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 001,1 hPa.
07:00: SO 9,6 m/s, byvind 12,3 m/s, +6,0°C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1 000,3 hPa.
13:00: SO 7,9 m/s, byvind 9,8 m/s, +6,9°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 999,9 hPa.
19:00: SO 9,3 m/s, byvind 11,5 m/s, +6,5°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 000,1 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:52 och ner 16:00.

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
12 nät 08:15-09:45 och 22 nät 09:45-14:45 (128 tim).
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 07:00-15:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata 07:00-15:00 och ytterligare 5 fällor med frön innerst i Kausan 08:45-15:00 (55 tim).

OBSERVATIONER
KUSTPIPARE – En årsunge (1K) kvar sedan flera dagar. Den flög som vanligt ut från tångvallen i Kausan under morgonen.
SVART RÖDSTJÄRT – Två ex varav den ena ringmärktes efter fångst i nät 14B. Under eftermiddagen sågs samtidigt två redan ringmärkta ex, den ena födosökte på tångvallen längst in i Kausan och den andra höll till i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
13 individer av 7 arter:
Svart rödstjärt 1, bofink 1, bergfink 3, grönfink 5, grönsiska 1, brunsiska 1 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 113 och i år totalt till 11 920.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, blåmes 2, bergfink 1 och grönfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En nyligen död tumlare låg i morse uppsköljd på västra sidan av Hamnuddens spets. Den bestämdes till en hona pga synliga bröstkörtlar och totala kroppslängden mättes till 115 cm. Nu planerar vi för att ta iland den för vidare transport till Naturhistoriska museet i Göteborg.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 12 NOVEMBER 2019

VÄDER
Efter en i huvudsak mulen och blåsig natt regnade det knappt 3 mm under tiden 07:45-11:45. Vinden har legat stadigt på SO 12-14 m/s från kl. 20 igår kväll fram till gryningen, därefter vridande till S vid middagstid och ökande till som mest 15 m/s i medelvind vid 09-tiden. Fortsatt mulet och hård vind från S resten av dagen med byvindar upp till 20 m/s. En del regnskurar mellan 15 och 18 gav ytterligare drygt 1 mm regn.

Min temp: +6,1°C klockan 00 och 02. Max temp: +8,0°C kl. 19.
Nederbörd: 4,0 mm.

01:00: SO 12,4 m/s, byvind 15,9 m/s, +6,5°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1 003,2 hPa.
07:00: SO 13,6 m/s, byvind 16,8 m/s, +6,7°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 999,8 hPa.
13:00: S 13,7 m/s, byvind 16,2 m/s, +7,2°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 999,2 hPa.
19:00: SSV 13,5 m/s, byvind 18,2 m/s, +8,0°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1 000,7 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:50 och ner 16:02

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga den kraftiga vinden.
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 07:00-15:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata 07:00-15:00 (24 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – En ad sträckte snabbt norrut i medvinden ca 12:30.
KUSTPIPARE – En årsunge (1K) kvar sedan flera dagar. Idag sågs den bl.a. födosökande i Kausan och stod senare längst ut på Hamnudden. Höstfenologirekord för arten på Nidingen.
SVART RÖDSTJÄRT – Två ex varav åtminstone den ena var ringmärkt. Under dagen sågs de vid Stora bryggan och längst in i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 individer av 1 art:
Grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 100 och i år totalt till 11 907.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Blåmes 4 och grönfink 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Nu börjar det bli tröttsamt med det ideliga blåsandet och regnandet, men det har ändå haft det goda med sig att en del jobb inomhus har kunnat genomföras.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 NOVEMBER 2019

VÄDER
Efter regn under tiden 03-05 och en vindvridning från OSO till SV upplevdes en snabb temperaturökning på ca 4°C från som lägst 3,4°C vid midnatt. Under regnet var vindstyrkan dessutom uppe i maximalt 12 m/s i medelvind. Under dagen växlande molnighet, dock tidvis molnfritt under eftermiddagen. Någon enstaka lätt regnskur vid 15-tiden.

Min temp: +3,4°C klockan 00. Max temp: +8,4°C kl. 13.
Nederbörd: 1,0 mm.

01:00: SO 8,1 m/s, byvind 9,4 m/s, +3,6°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 010,3 hPa.
07:00: SV 8,0 m/s, byvind 12,7 m/s, +7,7°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 005,7 hPa.
13:00: SSV 9,6 m/s, byvind 13,0 m/s, +8,4°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 006,1 hPa.
19:00: SSO 13,5 m/s, byvind 16,7 m/s, +7,2°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 005,0 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:48 och ner 16:04

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät klockan 07:00-12:00 (65 nättimmar).
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 07:00-15:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata 10:30-15:00 (13,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – 7 ad (en i taget) sträckte mot S under dagen.
KUSTPIPARE – En årsunge (1K) kvar sedan flera dagar. Idag sågs den bl.a. flygande från Kausan till Hamnudden. Höstfenologirekord för arten på Nidingen.
BREDSTJÄRTAD LABB – Två ex osäkert bestämda, troligen årsungar (1K), drog norrut ute vid horisonten, attackerade måsfåglar vid ett tillfälle.
ALKEKUNG – Två ex (1 + 1), sträckte söderut ca kl. 08 resp. kl. 10.
SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge (1K) ringmärktes efter fångst i nät 13B. Den omärkta fågeln som sågs igår var kvar i fyrområdet. Den sedan 1 nov ringmärkta årsungen som sågs senast igår sågs ej idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 3 arter:
Svart rödstjärt 1, bergfink 2 och grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 98 och i år totalt till 11 905.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll: En grönfink som ringmärktes den 3 nov 2016 som 1K hane kontrollerades idag som adult hane efter fångst i fröfällan vid Strandoxeln.
Egna korttidskontroller: Blåmes 7 och grönfink 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

* Idag togs resten av knölarna upp i Trädgårdsfållans norra potatisland. Det blev två hinkar (10 liters) fulla med potatis.

* Vi hade tur att solen tittade fram från ca 13:35, så vi kunde projicera en bild av solskivan på en vit kartongbit genom tubkikaren. Av allt att döma var det planeten Merkurius som skymtades som en liten grå prick på nedre halvan av solskivan. Men vi var inte hundra procent säkra på att det inte var en solfläck.

VID DATORN
Uno Unger