DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13 NOVEMBER 2019

VÄDER
En mulen natt med ett par lätta skurar strax efter midnatt och vid 04-tiden. Ytterligare en liten skvätt kl. 07 men därefter uppehåll om än fortsatt molnigt. Från 11-tiden uppstod luckor i molntäcket med tidvis en del solsken resten av dagen, dock kom ytterligare ett par regnskurar vid skymningen. Vinden har varit väldigt konstant sydostlig 8-12 m/s sedan midnatt med upp till 14 m/s i byarna.

Min temp: +5,9°C klockan 03 och 09. Max temp: +7,0°C kl. 14 och 16.
Nederbörd: 2,0 mm.

01:00: SO 8,7 m/s, byvind 14,4 m/s, +6,0°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 001,1 hPa.
07:00: SO 9,6 m/s, byvind 12,3 m/s, +6,0°C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1 000,3 hPa.
13:00: SO 7,9 m/s, byvind 9,8 m/s, +6,9°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 999,9 hPa.
19:00: SO 9,3 m/s, byvind 11,5 m/s, +6,5°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 000,1 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:52 och ner 16:00.

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
12 nät 08:15-09:45 och 22 nät 09:45-14:45 (128 tim).
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 07:00-15:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata 07:00-15:00 och ytterligare 5 fällor med frön innerst i Kausan 08:45-15:00 (55 tim).

OBSERVATIONER
KUSTPIPARE – En årsunge (1K) kvar sedan flera dagar. Den flög som vanligt ut från tångvallen i Kausan under morgonen.
SVART RÖDSTJÄRT – Två ex varav den ena ringmärktes efter fångst i nät 14B. Under eftermiddagen sågs samtidigt två redan ringmärkta ex, den ena födosökte på tångvallen längst in i Kausan och den andra höll till i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
13 individer av 7 arter:
Svart rödstjärt 1, bofink 1, bergfink 3, grönfink 5, grönsiska 1, brunsiska 1 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 113 och i år totalt till 11 920.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, blåmes 2, bergfink 1 och grönfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En nyligen död tumlare låg i morse uppsköljd på västra sidan av Hamnuddens spets. Den bestämdes till en hona pga synliga bröstkörtlar och totala kroppslängden mättes till 115 cm. Nu planerar vi för att ta iland den för vidare transport till Naturhistoriska museet i Göteborg.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *