DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

VÄDER
Efter en mulen natt kom det lite regn under tiden 07:00-08:45, därefter lätt duggregn eller regn till och från under större delen av dagen och kvällen.

Min temp: +7,4°C klockan 00. Max temp: +8,6°C kl. 14.
Nederbörd: 6,5 mm.

01:00: O 9,8 m/s, byvind 11,9 m/s, +7,6°C, vattenstånd -25 cm, lufttryck 1 011,5 hPa.
07:00: O 5,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +8,3°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1 008,3 hPa.
13:00: O 7,5 m/s, byvind 10,8 m/s, +8,3°C, vattenstånd -11 cm, lufttryck 1 004,0 hPa.
19:00: SO 5,5 m/s, byvind 7,0 m/s, +8,5°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 000,6 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:59 och ner 15:55.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger.

VERKSAMHET
30 nät 08:45-11:45, 14 nät 11:45-12:30 och 1 nät 12:30-14:30 (102 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 08:00-16:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 08:15-16:00 (39 tim).
Till ett av näten (Vresrosnätet på Västudden) användes på försök bandspelare med uppspelning av grönfinkläten, vilket möjligen höjde märkantalet något för nämnd art.
Kontrolläsning av höstens inlagda ringmärkningar på FAGEL.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 30 ex höll till utanför Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – Åtminstone ett ex sågs födosökande i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Bergfink 1 och grönfink 3.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 128 och i år totalt till 11 935.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll:
En grönfink ringmärkt som 1K hona 21 okt 2018 och tidigare kontrollerad 11 och 21 mars 2019, återfångades idag för tredje gången. Den hade alltså nu uppnått en ålder av 1,5 år.
Egna korttidskontroller:
Vattenrall 1, järnsparv 1, rödhake 1, bergfink 1 och blåmes 5.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Väderprognosen för idag var att vi skulle haft uppehållsväder från gryningen till 14-tiden. Men ack vad SMHI lurade oss. I stället fick vi ett rejält grådisigt väder med tidvis duggregn, vilket gjorde att undertecknad inte hade lust att ta upp kvarvarande knölar ur Potatis-Gunnars land. Emellanåt funderade vi på att avsluta nätfångsten av fåglar, men varje gång lätt duggregn fick oss att påbörja nätnedtagandet blev det uppehåll och näten fick sitta uppe.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019

VÄDER
Efter en mulen natt kom det lite regn under tiden 07:00-08:45, därefter lätt duggregn eller regn till och från under större delen av dagen och kvällen.

Min temp: +7,4°C klockan 00. Max temp: +8,6°C kl. 14.
Nederbörd: 6,5 mm.

01:00: O 9,8 m/s, byvind 11,9 m/s, +7,6°C, vattenstånd -25 cm, lufttryck 1 011,5 hPa.
07:00: O 5,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +8,3°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1 008,3 hPa.
13:00: O 7,5 m/s, byvind 10,8 m/s, +8,3°C, vattenstånd -11 cm, lufttryck 1 004,0 hPa.
19:00: SO 5,5 m/s, byvind 7,0 m/s, +8,5°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 000,6 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:59 och ner 15:55.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger.

VERKSAMHET
30 nät 08:45-11:45, 14 nät 11:45-12:30 och 1 nät 12:30-14:30 (102 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 08:00-16:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 08:15-16:00 (39 tim).
Till ett av näten (Vresrosnätet på Västudden) användes på försök bandspelare med uppspelning av grönfinkläten, vilket möjligen höjde märkantalet något för nämnd art.
Kontrolläsning av höstens inlagda ringmärkningar på FAGEL.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 30 ex höll till utanför Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – Åtminstone ett ex sågs födosökande i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Bergfink 1 och grönfink 3.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 128 och i år totalt till 11 935.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll:
En grönfink ringmärkt som 1K hona 21 okt 2018 och tidigare kontrollerad 11 och 21 mars 2019, återfångades idag för tredje gången. Den hade alltså nu uppnått en ålder av 1,5 år.
Egna korttidskontroller:
Vattenrall 1, järnsparv 1, rödhake 1, bergfink 1 och blåmes 5.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Väderprognosen för idag var att vi skulle haft uppehållsväder från gryningen till 14-tiden. Men ack vad SMHI lurade oss. I stället fick vi ett rejält grådisigt väder med tidvis duggregn, vilket gjorde att undertecknad inte hade lust att ta upp kvarvarande knölar ur Potatis-Gunnars land. Emellanåt funderade vi på att avsluta nätfångsten av fåglar, men varje gång lätt duggregn fick oss att påbörja nätnedtagandet blev det uppehåll och näten fick sitta uppe.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *