DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 NOVEMBER 2019

VÄDER
Halvklart-mulet under morgonen och förmiddagen. God sikt. Från middagstid och resten av dagen helmulet men fortsatt god sikt. Den ostliga vinden ökade successivt under dagen och kulminerade vid 19-tiden med drygt 11 m/s och 15 m/s i byarna.

Min temp: +3,6°C klockan 03. Max temp: +7,5°C kl. 15-16.
Nederbörd: 0 mm.

01:00: O 5,3 m/s, byvind 6,9 m/s, +5,1°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 017,3 hPa.
07:00: O 9,0 m/s, byvind 11,2 m/s, +4,3°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 018,4 hPa.
13:00: ONO 7,3 m/s, byvind 9,3 m/s, +6,6°C, vattenstånd -23 cm, lufttryck 1 017,7 hPa.
19:00: ONO 11,3 m/s, byvind 15,6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -19 cm, lufttryck 1 014,4 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:57 och ner 15:56.

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson avlöstes av Dennis Kraft vid 13-tiden. Lasse Hellberg körde fågelstationens båt i samband med personalbytet. Uno Unger stannade kvar på ön tills vidare.

VERKSAMHET
17 nät 08:00-14:00 och 18 nät 14:00-16:00 (138 tim).
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 07:00-16:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata och ytterligare 5 fällor med frön innerst i Kausan 07:00-16:00 (72 tim).
Alla kontroller tills dags dato nu inlagda på FAGEL.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – 9 ex (7 + 2) mot S. Dessutom ca 50 ex stationära varav flertalet födosökande tillsammans med ejdrar på Lillelandsrevet.
HAVSSULA – Tre ad (1 + 2) sträckte söderut V om Nidingen 09:10 resp. 10:30.
PILGRIMSFALK – En adult hane sågs en stund av Eva på Klockfotsrevet vid 09-tiden. Troligen samma hane stötte Uno ute på Ostudden 11:48 och efter några varv över honom drog den sig därefter i riktning mot Lilleland.
SILLGRISSLA – Till skillnad från tidigare i veckan sträckte ett hyfsat antal söderut under tiden 08:00-10:30. Totalt räknades 180 ex mot S med en största flock på 25 ex.
ALKEKUNG – Två ex sträckte söderut strax utanför Västudden 09:45 resp. 10:08. Den förstnämnda landade innanför Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – Tre sedan tidigare ringmärkta årsungar (1K) kvar på västra delen av ön. Vid ett tillfälle sågs alla tre samtidigt födosökande på Kausans tångvall.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 3 arter:
Rödhake 3, bergfink 2 och vinterhämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 124 och i år totalt till 11 931.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll:
En vattenrall ringmärkt som pullus 28 aug 2015 och tidigare kontrollerad som en hona 26 apr 2016, 3 juli 2016 och 5 aug 2017, återfångades idag för fjärde gången i en solrosfröpreparerad bur placerad innerst i Kausan. Den hade alltså nu uppnått en ålder av 4 år och nästan 3 månader.
Egna korttidskontroller:
Rödhake 1, blåmes 6 och bergfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Den i förrgår på Hamnudden funna (nyligen döda) tumlaren togs idag iland och transporterades självuppoffrande av Eva Åkesson till Göteborgs naturhistoriska museum, där man med glädje tog hand om den. Det var en liten hona 115 cm lång. Den skall sedan vidarebefordras till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. För vår insats erhåller vi en belöning på 1000 kronor + transportkostnader.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *