DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 17 NOVEMBER 2019

VÄDER
Fortsatt mulet och några lätta regnskurar till och från under tiden 01-11. Någon gång vid 01-tiden i natt vred den sedan länge rådande vinden från O-SO till SV. I samband med vindriktningen ökade även vindstyrkan märkbart från SO 4 m/s till SV 11 m/s. Under förmiddagen var det väldigt grådisigt i samband med duggregnet och man såg inte in till Onsalahalvön. Från middagstid fram till skymningen blev sikten bättre och ingen nederbörd registrerades.

Min temp: +5,8°C klockan 24. Max temp: +8,6°C kl. 05.
Nederbörd: 1,8 mm.

01:00: SO 3,8 m/s, byvind 6,4 m/s, +8,1°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1 001,7 hPa.
07:00: SV 9,7 m/s, byvind 13,0 m/s, +8,5°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 008,6 hPa.
13:00: SSV 9,8 m/s, byvind 12,8 m/s, +8,0°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 014,8 hPa.
19:00: SSO 6,0 m/s, byvind 8,7 m/s, +7,5°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1 016,8 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:01 och ner 15:53.

PERSONAL
Dennis Kraft och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 08:00-12:00 och 20 nät 12:00-17:00 (168 tim).
Fröfällan vid Strandoxeln apterad under tiden 07:00-17:00.
5 burar försedda med solrosfrön innerst i Kausan 07:00-17:00 (50 tim).
Alla årets ringmärkningar och kontroller är nu inlagda på FAGEL och även kontrollästa.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 100 ex höll till vid Lillelandsrevet.
SKÄRSNÄPPA – Ca 100 ex höll till på Ostudden under eftermiddagen.
SÅNGLÄRKA – Ett ex sträckte österut över fyrområdet vid 11-tiden.
SÄDESÄRLA – Ett ex, flög utan problem jämfört med den som sågs i förra veckan.
SIDENSVANS – En årsung (1K) hane fångades i nät 5E och ringmärktes. Första observationen av arten på Nidingen i år.
SVART RÖDSTJÄRT – Även idag sågs en årsunge (1K) födosökande i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 4 arter:
Sidensvans 1, gärdsmyg 1, bergfink 2 och grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 133 och i år totalt till 11 940.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En danskmärkt adult (2K+) hane kontrollerades kl. 13 efter fångst i nät 13B.
Egen långtidskontroll:
Den på ön häckande hanen med gul färgring kontrollerades idag. Den ringmärktes som fjolåring (2K) 13 apr 2017.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1, rödhake 1 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Fortsatt grådis och tidvis nästan dimma under förmiddagen höll nere nätfångsten liksom tidigare i veckan. Som så ofta här på Nidingen så ersätts kvantitet av kvalitet. Det trevligaste var den sidensvans som Dennis för första gången fått ringmärka på Nidingen. Senast en sidensvans ringmärktes här var 2011. Med dagens fågel har stationen märkt 26 individer, alla utom 3 har varit ungfåglar.
En annan godbit var den danskmärkta brunsiskan, en adult (2K+) hane som fångades i nät 13B.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *