DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 NOVEMBER 2019

VÄDER
Efter regn under tiden 03-05 och en vindvridning från OSO till SV upplevdes en snabb temperaturökning på ca 4°C från som lägst 3,4°C vid midnatt. Under regnet var vindstyrkan dessutom uppe i maximalt 12 m/s i medelvind. Under dagen växlande molnighet, dock tidvis molnfritt under eftermiddagen. Någon enstaka lätt regnskur vid 15-tiden.

Min temp: +3,4°C klockan 00. Max temp: +8,4°C kl. 13.
Nederbörd: 1,0 mm.

01:00: SO 8,1 m/s, byvind 9,4 m/s, +3,6°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 010,3 hPa.
07:00: SV 8,0 m/s, byvind 12,7 m/s, +7,7°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 005,7 hPa.
13:00: SSV 9,6 m/s, byvind 13,0 m/s, +8,4°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 006,1 hPa.
19:00: SSO 13,5 m/s, byvind 16,7 m/s, +7,2°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 005,0 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:48 och ner 16:04

PERSONAL
Bodil Nyström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät klockan 07:00-12:00 (65 nättimmar).
Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 07:00-15:00.
3 burar som fröfällor i Vresrosnätets nätgata 10:30-15:00 (13,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – 7 ad (en i taget) sträckte mot S under dagen.
KUSTPIPARE – En årsunge (1K) kvar sedan flera dagar. Idag sågs den bl.a. flygande från Kausan till Hamnudden. Höstfenologirekord för arten på Nidingen.
BREDSTJÄRTAD LABB – Två ex osäkert bestämda, troligen årsungar (1K), drog norrut ute vid horisonten, attackerade måsfåglar vid ett tillfälle.
ALKEKUNG – Två ex (1 + 1), sträckte söderut ca kl. 08 resp. kl. 10.
SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge (1K) ringmärktes efter fångst i nät 13B. Den omärkta fågeln som sågs igår var kvar i fyrområdet. Den sedan 1 nov ringmärkta årsungen som sågs senast igår sågs ej idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 3 arter:
Svart rödstjärt 1, bergfink 2 och grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 98 och i år totalt till 11 905.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll: En grönfink som ringmärktes den 3 nov 2016 som 1K hane kontrollerades idag som adult hane efter fångst i fröfällan vid Strandoxeln.
Egna korttidskontroller: Blåmes 7 och grönfink 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

* Idag togs resten av knölarna upp i Trädgårdsfållans norra potatisland. Det blev två hinkar (10 liters) fulla med potatis.

* Vi hade tur att solen tittade fram från ca 13:35, så vi kunde projicera en bild av solskivan på en vit kartongbit genom tubkikaren. Av allt att döma var det planeten Merkurius som skymtades som en liten grå prick på nedre halvan av solskivan. Men vi var inte hundra procent säkra på att det inte var en solfläck.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *