DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 10 NOVEMBER 2019

VÄDER
Halvklar natt med månsken, sakta fallande temperatur och långsamt tilltagande vind från norr.
Stigande lufttryck efter en period med ganska stabilt läge. Under förmiddagen delvis lättande molntäcke men åter helmulet efter middagstid. Under eftermiddagen endast lätt vind från NO-O.

Min temp: +2,5°C klockan 21. Max temp: +5,0°C klockan 00.
Nederbörd: 0 mm.

01:00: NNO 5,0 m/s, byvind 6,9 m/s, +4,9°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 008,4 hPa.
07:00: NNO 5,2 m/s, byvind 7,4 m/s, +3,1°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1 011,3 hPa.
13:00: ONO 3,0 m/s, byvind 5,9 m/s, +3,2°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 013,5 hPa.
19:00: OSO 4,2 m/s, byvind 5,8 m/s, +2,8°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 013,7 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:46 och ner 16:06

PERSONAL
Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson avlöstes vid lunchtid av Bodil Nyström, Eva Åkesson och Uno Unger. Transporten sköttes av Tommy Järås.

VERKSAMHET

  • 16 nät klockan 07:00-10:00, 3 nät 10:00-12:45 och 29 nät 12:45-15:45 (143 nättimmar).
  • Fröfälla vid Strandoxeln, med två vadarfällor som uttagsburar, klockan 08:00-16:00.
  • Exkursion till Ostudden under eftermiddagen.

OBSERVATIONER
ALFÅGEL – Två honfärgade låg strax O om Ostudden under eftermiddagen.
JAKTFALK – En årsunge (1K) kom inflygande via Klockfotsrevet och landade högst upp på östra gamla fyrens skorsten 12:33. Där satt den i 4 minuter innan den flög vidare rakt norrut.
KUSTPIPARE – En årsunge (1K) kvar sedan flera dagar. Idag stod den större delen av eftermiddagen längs ut på Hamnudden.
SVART RÖDSTJÄRT – Två honfärgade, troligen årsungar (1K), varav en ringmärkt sedan tidigare och den andra omärkt. Den omärkta sågs vid upprepade tillfällen i fyrområdet medan båda sågs samtidigt på tångvallen längst in i Kausan vid 13-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 7 arter:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, koltrast 1, stare 1, bergfink 1, grönfink 13 och grönsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 93 och i år totalt till 11 900.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Järnsparv 6, blåmes 6 och grönfink 4.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

  • På vägen ut med båten följde en yngre kungsörn med oss till i höjd med Sydostudden på Malön. Tyvärr vände den norrut i stället för att fortsätta i sydvästlig riktning. Synd det då kungsörn tidigare aldrig setts ute på Nidingen.
  • Dagens överraskning var ju jaktfalken som rastade några minuter på östra gamla fyren, där den t.o.m. hann dokumenteras med digiscoping. Minst en halvtimme tidigare sågs en ung jaktfalk sträcka norrut över Galtabäcksskär. Kan det kanske ha varit samma fågel?

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *