DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 12 augusti 2022

VÄDER

Klart hela dagen. Dock en rejäl dimbank under någon timme på morgonen.

 

Min temp: +18,6°C kl. 08. Max temp: +21,9°C kl. 14 och kl. 17.

Nederbörd: 0 mm

 

02:00:  S 4,4 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,8°C, vattenstånd -10 cm.

08:00: NV 1,9 m/s, byvind 3,9 m/s, +18,6 C°, vattenstånd +8 cm.

14:00: SV 3,0 m/s, byvind 4,3 m/s, +21,9°C, vattenstånd -6 cm.

20:00: SO 1,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +20,4°C, vattenstånd +8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:34 och ner 20:59.

 

PERSONAL

Halmstadgänget (Pippipodden med vänner gör Nidingen) bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt.

 

Verksamhet

27 nät från 05,30 – 10,30 (135 nättimmar)

 

OBSERVATIONER

Svart rödstjärt: Den individ som ringmärktes av föregående veckas gäng hänger fortfarande kvar kring bagarstugan.

Brun kärrhök: Ett ex sträckande.

Pilfink: 3 ex juvenila, rastande varav en ringmärktes.

Tumlare: Mycket fin dag för tumlare, ca 30 ex observerade.

Många tumlare har födosökt på öns norra sida idag

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 5 arter.

Lövsångare 5

Ärtsångare 1

Törnsångare 1

Pilfink 1

Skärpiplärka 1

en av de tre unga pilfinkarna som dykte upp på ön igår ringmärktes idag.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 97 och i år totalt till 5684

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Rester av en död tobisgrissla märkt som bounge i juni i år upphittade av en besökare.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat många besökare kring fågellivet på Nidingen, framför allt har dagen ägnats åt att visa tumlare för besökarna. Ett nät lagades idag av Frida. Tömning av latrin i båda toaletterna.

 

ÖVRIGT

Extremt mycket svärmade flygmyror idag, till många måsar och trutars stora glädje.

Flygmyrorna lockade, förutom de egna silltrutarna & co. en hel del skrattmåsar och ladusvalor att besöka ön idag

VID DATORN

Mattias Rundberg och Frida Nettelbladt