DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 20 AUGUSTI 2022

VÄDER

Lite friskare vind på morgon och förmiddag, under eftermiddag-kväll mojnande. Mestadels klart och soligt.

 

Min temp: +18,7°C kl. 10 och max temp: +20,9°C kl. 16-17.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: VNV 5,4 m/s, byvind 6,3 m/s, +20,0°C, vattenstånd +17 cm.

08:00: VNV 8,5 m/s, byvind 9,8 m/s, +19,0°C, vattenstånd +7 cm.

14:00: VNV 4,9 m/s, byvind 7,2 m/s, +20,5°C, vattenstånd +19 cm.

20:00: NV 2,2 m/s, byvind 3,6 m/s, +19,9°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:51 och ner 20:39.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger avlöstes av Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

Lasse Hellberg var skeppare på fågelstationens båt som stod för personalbytet.

 

VERKSAMHET

13 nät från 05:00-10:00 (65 nättimmar).

16 burar på Playan från midnatt och resten av dygnet (384 burtimmar).

22 burar I Kausan från midnatt och resten av dygnet (528 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

ROSKARL: Ett tiotal rastande varav en adult.

KUSTSNÄPPA Två adult rastande.

SANDLÖPARE: En årsunge och en adult rastande.

HAVSSULA: En inte fullt utfärgad sträckte norrut vid 19-tiden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

18 individer av 5 arter.

Vattenrall 1, större strandpipare 3, kärrsnäppa 12, drillsnäppa 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 528 och i år totalt till 6115.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av två årsunga större strandpipare och fyra årsunga skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Latrintömning och guidning av besökare.

 

ÖVRIGT

Utöver undertecknad består bemanningen mest av förstagångsnidingar, Edvin är här för andra gången. Det har varit en stilla första dag men på kvällen började en del vadare gå i fällorna. Till natten har vi satt upp en lysstation för nattfjärilar. En hel del besökare på ön idag, både dagsbesökande och övernattande privatbåtar och flera sällskap inom Stefans verksamhet.

 

VID DATORN

Jon Liljebäck