DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 22 AUGUSTI 2022

VÄDER

En relativt blåsig natt men efter gryningen mojnade det ganska snabbt och resten av dagen blev sedan stilla, varm och klar med enstaka slöjmoln. Framåt solnedgång blev det totalt bleke, havet låg som en spegel. Underbart!

 

Min temp: +16,3°C kl. 04-06 och max temp: +19,2°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: V 7,2 m/s, byvind 10,3 m/s, +16,7°C, vattenstånd +29 cm.

08:00: VNV 4,0 m/s, byvind 5,8 m/s, +17,2°C, vattenstånd +16 cm.

14:00: NV 1,8 m/s, byvind 3,1 m/s, +19,2°C, vattenstånd +14 cm.

20:00: NV 1,3 m/s, byvind 2,7 m/s, +17,6°C, vattenstånd 0 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:55 och ner 20:34.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

 

VERKSAMHET

19 nät från 05:00-08:30 samt ett nät på hamnudden från 21:00 fram till midnatt (69,5 nättimmar).

22 burar i Kausan från 05:30 fram till midnatt (407 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SVÄRTA: 2 sträckte tillsammans mot NV på morgonen.

LJUNGPIPARE: En rastande ungfågel.

KUSTPIPARE: En hördes på Västudden mitt på dagen.

MYRSPOV: Två sträckte söderut på morgonen.

KUSTSNÄPPA: En årsunge sträckte västerut längs sydstranden mitt på dagen.

SANDLÖPARE: En årsunge rastande.

FISKTÄRNA: Tre fåglar sträckte förbi under morgonen; två mot söder och en mot norr.

SILLGRISSLA: Två rastande, sågs på olika platser runt ön under eftermiddag och kväll.

SPARVHÖK: Två sträckte västerut under förmiddagen.

TORNFALK: En tog en vända över ön efter ett misslyckat sträckförsök och fortsatte sedan in mot land.

TUMLARE: I de fina förhållandena under kvällen kunde minst 28 tumlare ses i grupper runt ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 12 arter.

Större strandpipare 1, roskarl 1, kärrsnäppa 9, drillsnäppa 1, rödbena 13, silltrut 1, lövsångare 5, rödstjärt 1, gulärla 1, sädesärla 1, trädpiplärka 1 och skärpiplärka 5.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 634 och i år totalt till 6221.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av 53 färgmärkta silltrutar längs nordstranden mellan västudden och hönshuset. Korttidskontroller av sex unga kärrsnäppor, en trädpiplärka och tio unga skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

En lugn dag i näten som togs ned ganska tidigt till förmån för havsspaning, och vi fick se en del nya arter för veckan även om inte heller sträcket var särskilt intensivt. Det som däremot gick till idag är rödbenor, totalt sågs 60–70 fåglar i fält och vi ringmärkte 13 rödbenor vilket faktiskt är den tredje högsta dagssumman någonsin på Nidingen. De högre noteringarna är 14 ex från 21 aug 2021 och 21 ex från 15 aug 2003.

I den gassande solen gladde annars upptäckten av en större dagsvärmare, och vi unnade oss ett svalkande bad vid Lilla bryggan. Till kvällen grillades korv och i natt har vi spänt upp ett nät på hamnudden i den innerliga förhoppningen att fånga en stormsvala. Fortsättning följer!

 

VID DATORN

Jon Liljebäck