DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 15 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

Till att börja hade vi en upprepning av gårdagens väder alltså i huvudsak molnfritt, dock med en del tunna slöjmoln på hög höjd. Vid 13-tiden började bymoln torna upp sig över fastlandet men det var fortsatt molnfritt över havet. Enormt stora bymoln bildades efterhand över land NO om Nidingen under tiden 17-19 och åskan hördes en hel del. Efter kl. 19 stabiliserades vädret och stora delar av himlen blev åter molnfri. Medan vädret var som värst över land hade vi hela tiden solsken över Nidingen. Både i Kungsbacka och Göteborg föll ca 30 mm regn. Rimligtvis torde maxtemperaturen på +26,3°C vara en av de högst uppmätta på Nidingen överhuvudtaget.

 

Min temp: +19,4°C kl. 04 och max temp: +26,3°C kl. 14.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: SO 4,2 m/s, byvind 5,0 m/s, +20,8°C, vattenstånd -3 cm.

08:00: O 5,0 m/s, byvind 6,7 m/s, +20,6 C°, vattenstånd +6 cm.

14:00: SV 1,6 m/s, byvind 2,0 m/s, +26,3°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: NO 6,0 m/s, byvind 7,1 m/s, +22,2°C, vattenstånd +9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:40 och ner 20:52.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

29 nät från 05:00-10:00 (145 nättimmar).

16 burar på Playan från 14:30 och resten av dygnet (152 burtimmar).

8 burar i Kausan från 15:00 och resten av dygnet (72 timmar).

Totalt 224 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: En ad och en 2K passerade söderut under förmiddagen.

SPARVHÖK: 5 ex sträckande söderut.

BRUN KÄRRHÖK: Två årsungar sträckte söderut.

TORNFALK: Tre ex (en ad hane och två årsungar) rastade en kort stund vid 11:30-tiden N om Kruthuset innan de sträckte vidare mot SO.

GRÅSÄL: En adult hane höll till precis N om Klockfotsrevet, där den till och från stack upp huvudet ovan vattenytan och visade upp sin markant konvexa profil.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 individer av 4 arter.

Drillsnäppa 1, lövsångare 6, gulärla 1 och trädpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 125 och i år totalt till 5712.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av en lövsångare och två koltrastar. De sistnämnda trastarna utgjordes av årsungar från andrakullen av öns häckande par.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning.

 

ÖVRIGT

*När det gäller dagfjärilar har som så ofta här på Nidingen kålfjärilar dominerat stort, och säkerligen har några 10-tal noterats dagligen. I övrigt har bara enstaka amiraler, påfågelögon och nässelfjärilar registrerats. Bland alla kålfjärilar hittades igår och idag åtminstone en rovfjäril. Idag fick vi dessutom fint besök av en makaonfjäril, vilket bara har hänt sju gånger tidigare sedan år 2000. Vid samtliga tillfällen har det alltid bara varit ett exemplar åt gången. Under sensommaren i augusti-början av september 2014 hittades dessutom en larv som livnärde sig på en persiljeplanta.

 

*Två kajakpaddlare anlände som första dagsgäster redan vi 09-tiden och hyrde tvättstugan från måndag till tisdag.

 

*Stefan, Jum och en anställd på Gottskärs kursgård serverade middag på kvällen för 18 lärare från gymnasiet i Lerum men vid 20-tiden åkte de åter till Gottskär i två omgångar med Stefans ribbåt. I övrigt hade vi bara tre privatbåtar på besök med 2 + 2 + 3 personer, vilket utgjorde en stor kontrast mot hundratals besökare under lördag och söndag.

 

*Troligen pga kvällens kraftiga åskväder inne över Onsala drabbades Nidingen delvis av strömavbrott och flera av Stefans hyresenheter och ringmärkarlabbet förblev strömlöst.

 

VID DATORN

Uno Unger