DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 4 Augusti 2022

VÄDER

 

02:00: SSV 3,4 m/s, byvind 4,3 m/s, +18,2°C, vattenstånd 27 cm.

08:00: SO 4 m/s, byvind 5.1 m/s, +19.0°C, vattenstånd 9 cm.

14:00: SV 6 m/s, byvind 11 m/s, +21.4°C, vattenstånd 8 cm.

20:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +19,0C, vattenstånd 9 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:20 och ner 21:16.

 

Verksamhet

28 nät 05:00 – 12:00 – (196 nättimmar).

16 burar playan 05,30 – 15,30 (160 burtimmar)

PERSONAL

Anders Melin, Pär Löfvenius och Roger Jonasson

 

 

OBSERVATIONER
Lunnefågel

Vattenrall

Gravand

Kustpipare

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

HUSVA 1 SKPIP 3

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 16 och i år totalt till 5603

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Endast egna

 

UPPDRAGSARBETE

Inget

 

ÖVRIGT
Röjt nyponbuskar vid ensamma nätet västudden.  Ett kraftigt åsk- och regnväder kom in under eftermiddagen.

 

VID DATORN

Anders Melin