DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 17 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

Helmulet från gryningen, dessutom ganska disigt. Molntäcket lättade en del vid 09:30-tiden och därefter värmde solen tidvis ordentligt under eftermiddagen.

 

Min temp: +19,1°C kl. 06 och 08 och max temp: +21,7°C kl. 13.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: S 3,1 m/s, byvind 4,2 m/s, +20,8°C, vattenstånd +11 cm.

08:00: V 4,4 m/s, byvind 6,9 m/s, +19,1C°, vattenstånd +6 cm.

14:00: SV 4,1 m/s, byvind 6,2 m/s, +21,6°C, vattenstånd +11 cm.

20:00: SSV 3,8 m/s, byvind 4,8 m/s, +21,0°C, vattenstånd +18 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:45 och ner 20:47.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger. Tommy Järås var på besök för att bl.a. avläsa färgringmärkta silltrutar.

 

VERKSAMHET

29 nät från 05:00-12:00 (203 nättimmar).

16 burar på Playan från midnatt och resten av dygnet (384 burtimmar).

I Kausan 8 burar 00:00-10:30 och 22 burar 10:30-24:00 (381 burtimmar).

Totalt 765 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KRICKA: 7 ex sträckte söderut i en flock.

KUSTPIPARE: Två ex sträckande mot S.

MYRSPOV: 19 ex i två flockar sträckte mot S.

ROSKARL: En 2K+ och 5 årsungar rastande.

SPOVSNÄPPA: Två årsungar sträckte söderut tillsammans.

KUSTSNÄPPA: Två årsungar rastande.

HAVSSULA: En ad sträckande söderut.

SPARVHÖK: 4 ex sträckande mot S.

BACKSVALA: Två ex sträckande mot S.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

45 individer av 9 arter.

Lövsångare 35, rörsångare 1, törnsångare 2, grå flugsnappare 2, svartvit flugsnappare 1, pilfink 1, gulärla 1, sädesärla 1 och brunsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 180 och i år totalt till 5767.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En egen kontroll av en hane större strandpipare som märktes som en 2K+ 5 juli 2011, alltså idag minst 12 år gammal.

Egna korttidskontroller gjordes av lövsångare (1) och skärpiplärka (2). Dessutom avläste Tommy drygt ett 30-tal färgringar på silltrut.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Först hade vi besök av en båt från Åsa med fyra personer tillika vänner till Martin. Senare kom Tommy Järås på besök med stationsbåten. På vägen ut till Nidingen fick han en makrill som vi kommer att tillaga. Dessutom levererade han socker, så vi nu kan göra en efterlängtad paj på Nidingens stora mängd av mognande björnbär. Till sist kan nämnas att två kajapaddlare anlände i skymningen, och de stannade över natten.

*Undertecknad grävde upp resten av potatisen i trädgårdsfållans nordöstligaste land, vilket resulterade i en 2/3-dels fylld 10-liters spann.

 

VID DATORN

Uno Unger